I sommer meldte VG at nordmenn ønsker å ta miljøvennlige valg når de handler bil, men at markede ikke er tilstede. Det samme gjelder kunder som velger Norsk Tipping. De er  ikke helt tilsted.

På hjemmesiden til Norsk Tipping skryter de uhemmet av at de har funnet en bil de mener bidrar til å øke salget av flaxlodd og folk liker.

Men det er langt fra en miljøvennlig bil Norsk Tipping har flesket til med. For meg blir det veldig underlig at når klimaendringene nærmer seg et kritisk punkt og nordmenn ønsker å ta i bruk klimavennlige bilder så deler Norsk Tipping ut miljøverstinger som Volvo XC60 i sine BilFlax.

Norsk tipping blir kun et eksempel på at man skriver fine ord i notatet om samfunnsansvar for publikum som man overhode ikke klarer å følge opp når det kommer til de reelle valgene de skal ta.

Hentet fra nettsiden til Norsk Tipping om samfunnsansvar:
Vår definisjon av samfunnsansvar:
“….nemlig å «drive vår virksomhet på en måte som imøtekommer de miljømessige, etiske, kommersielle, lovmessige og sosiale forventninger samfunnet har til oss”.

Norsk Tipping er et heleid statlig aksjeselskap som er underlagt Kultur- og kirkedepartementet. Her er det på tide at selskapet henter opp samfunnsansvaret fra skuffen og begynner å forholde seg til det. Man kan spørre seg hva Giske, som sjef for Norsk Tipping, synes om at de ikke følger sitt eget samfunnsansvar?

Jeg vil påstå at de miljømessige forventningene til Norsk Tipping er at de velger noe annet enn en isbresmelter i lotteriene sine.