You are currently browsing the tag archive for the ‘rus’ tag.

I løpet av de siste månedene har det vært arrangert interessante seminar i Oslo om grunnverdiene i narkotikapolitikken. Spørsmålet som har gått igjen er hvor vidt dagens politikk stemme roverens med måten vi ser på rus, rusrelaterte problemer og rusavhengige. Leger, professorer, tidligere høyesterettsdommer Kjetil Lund, en prest og en rekke andre har sagt nei. Dagens lovverk og samfunnet henger ikke sammen.

Nils Christie avslutet gårsdagens seminar med å glede seg over at debatten har kommet et steg videre og at vi er nærmere å oppleve at politikerne bruker erfaringene fra andre land.

I dag har jeg et innlegg i VG hvor jeg tar til ordet for at Norge innfører avkriminalisering etter Portugal-modellen. Innlegget er derimot kuttet en del så legger ut en lengre versjon her.

”De manglende resultatene vi sitter med i dag var sikkert ikke intensjonen når det ble innført nulltolleranse for narkotika i Norge, for nærmere et halvt århundre siden, men de er et grunnlag for å se med nye øyne på hva som kan være løsninger i fremtiden.

En rusavhengig blir sett på som en kriminell som endte på skråplanet alt som ung, men bilde er mer nyansert. Det er mange veier inn i et liv hvor rusen styrer hverdagen, og jeg tror det er mange veier ut av rushelvete. Både debatten og stigmatiseringen har endrett seg litt etter at Venstre har kjempet i front, en helseminister torde å tenke høyt og en tidligere rusavhengig ble kåret til Årets Osloborger i 2009, men Norge er ikke kommet langt. Det er fortsatt en smal debatt uten rom for kontroversielle forslag.

Innenfor behandling har Sveits, Tyskland og Danmark prøvd ut, eller satt i gang, utdeling av heroin fra leger. I California er cannabis langt på vei legalisert. I Portugal har de gjennomført avkriminalisering siden 2001. Vi kan ikke sitte å overse de resultater andre land får av å ta andre grep enn oss. Vi må være villige til å lære, men først og fremst vri fokus fra straff til behandling. Vi kan ikke fortsette en krig hvor ingen vinner.

Etter at Portugal avkriminaliserte narkotikabruk i 2001 har de fått gode resultater. Det var redsel for at Portugal skulle bli oversvømt av narkoturisme, men det skjedde ikke. I stede er det nedgang i ungdommer som prøver narkotika, helseforholdene forbedret seg og overdosedødsfallene har gått ned. Jeg mener helt klart at Norge må vurdere å avkriminalisere etter Portugal – modellen.

I Portugal må de som blir tatt med narkotika møte for en nemnd som sørger for oppfølging. Dette vil skifte fokus fra at en bruker er kriminell til å være en pasient, styrke ressursbruken i innenfor helseoppfølging og unngå å fylle opp plass i fengslene med personer med rusproblemer. I dag er hver tredje innsatt tatt med brukerdoser eller små mengder narkotika. Dette er en dårlig ressursbruk.

Når straffelovskommisjonen la frem sitt forslag til ny straffelov i 2002 mente de at brukerdoser måtte avkriminaliseres, men daværende justisminister avviste debatten. Nærmere ti årene senere har ikke nulltoleransen bevist noe mer enn at debatten om andre virkemidler er overmoden. Tidligere høyesterettsdommer Kjetil Lund, professor i sosiologi Willy Pedersen og professor i kriminologi Hedda Giertsen har nylig kritisert dagens system. En kritikk som må debatteres, ikke avvises.

Jeg møter ofte moraliserende og konservative holdninger på dette feltet, men mener at med år etter år uten resultater må vi være åpne for nye virkemidler. Selv når de er radikale. Det vil møte motbør, men det gjorde også forslaget om å dele ut mat til narkomane, sprøyterom, utdeling av rent brukerutstyr og heroin inn i LAR. I dag er noe av dette en realitet. En dag vil også avkriminalisering av narkotikabruk være en realitet”.

Jeg støtter helhjertet Thor Erik Forsbergs (AP) utspill om å avkriminalisere narkotika i Dagsavisen i dag. Han er en modig mann som går ut med dette forslaget. Erfaring tilsier at han vil bli misforstått mange ganger i løpet av dagen.

Avkriminalisering er et steg i riktig retning. Det er på høy tid at rusavhengige blir behandlet som pasienter som trenger oppfølgning av helsepersonell, og ikke kriminelle som politiet må kaste bak lås og slå. For det er det som er realitetene i Norge. I dag er det flere hundre mennesker som soner hvert år fordi de er tatt med brukerdoser. I følge kriminalstatistikken er det over 600 slitne rusavhengige som soner noen få måneder.

Dette er i hovedsak syke og slitne rusavhengige som trenger å bli møtt med noe annet en innsiden av et fengsel. Når pasientrettighetene ble innført i 2005 var det mange av oss som trodde at situasjonen i 2009 for rusavhengige skulle bli en helt annen. Ikke at vi fortsatt skulle sloss for at det er helsetilbud syke mennesker trenger.

Stoltenbergutvalget har startet sitt arbeid og jeg håper inderlig avkriminalisering av brukerdoser er et av forslagene de vil legge frem når arbeidet er ferdig. Det er ikke vanskelig å se at det kan oppfattes som et kontroversielt forslag, slik det ble når straffelovsutvalget la frem det samme, men jeg tror ikke Thorvald Stoltenberg og co kommer utenom det.

Vi venter i spenning på nok et utvalg som kan skrive historie eller fraskrive seg et historisk ansvar. De kan sikre at den gjennomgående holdningen til rusavhengige er at de er pasienter som trenger hjelp, eller de kan komme tilbake med den moralske pekefinger for å videreføre dagens situasjon. Det siste hadde vært trist.

Venstre fosset frem i årets skolevalg og økte oppslutningen med 2,9 prosentpoeng siden sist (2005). Den nasjonale oppslutningen endte på 6 %. Jeg er veldig stolt av den innsatsen alle UVere har bidratt med landet rundt.

Det er tydelig at vårt fokus på kunnskap i skolen, miljø, dyrevern og rusomsorg har vært viktig for mange elever. Dette er saker som viser at unge bryr seg om mer enn billigere sprit og bensin.

.Venstre kan vise til mange resultater på over 20 og 30 %. Det er helt klart grunn til å tro at veksten kommer av at vi tar klar avstand til Frp, og at miljøbevisste velgere er misfornøyde med regjeringens innsats. Venstre er den tredje vei med avstand til både sosialismen og høyrepopulismen. Hvis elevene fikk bestemme, ville Abid Raja, Ola Elvestuen og Lars-Henrik Michelsen vært inne på Stortinget. Det er kult!

Unge Venstre i skoledebatt.

Unge Venstre i skoledebatt.

Her er noen av fylkenes resultater(i parentes: fremgang fra 07/05):

Oslo: 8,5 % (+1,5/+3)
Hordaland: 9,2 % (+1/+4,4)
Hedmark: 8,1 % (+0,9/+3,9)
Rogaland: 7,1 % (+1,6/+2,8)
Troms: 4,9 % (+2,2/+2,0)
Akershus: 10,5 % (+5,7/+7,8!)

Det er en skikkelig opptur i valgkampen at skoledebatten har gått så bra, men det er flere ting som viser at Venstre og Unge Venstre er i siget. Nyinnmeldinger og nye aktive medlemmer strømmer på. Dette er et tegn på at mange vil være med på å kjempe for et liberalt, grønt og moderne Norge.

En opplevelse som står igjen som det sterkeste jeg har opplevd denne valgkampen er aksjonen Oslo Unge Venstre satt i gang foran Stortinget for å få satt rusomsorg på dagsorden. Og det klarte de! VG og andre aviser var kjapt på plass, og dagen etter måtte Helseministeren svare for seg i politisk kvarter mot Venstres Ola Elvestuen.

Aksjon foran Stortinget.

Aksjon foran Stortinget.

Nå er det den siste innspurten folkens. Stå på for verne av Lofoten og Vesterålen, en bedre rusomsorg, fjerning av pelsdyrindustrien, en skole for kunnskap og at vi skal oppnå et lavutslippssamfunn! Dette krever Venstre i regjering og det skal vi få til!

I dag ønsket Unge Venstre å løfte rusomsorg opp som et tema i valgkampen. Vi satt opp 179 kors foran Stortinget for de som i følge Kripos sine tall, mørketallene er langt høyere, gikk bort i 2008 på grunn av overdose.

Vi startet i dag morges med å plassere ut 179 kors på plenen foran Stortinget og blikkene fra forbipasserende var spørrende, nyskjerrige og følelsesladede.

Pressen var kjapt på plass og dekket Ola Elvestuen og Venstres politikk, og hva de vil gjøre for de som i dag sliter med rusavhengighet.

Det har vært en dag preget av de mange tap pårørende har opplevd og det inderlige ønske om at dette er et tema flere politikere skal bry som å få frem i media.

Rusavhengige er ingen svak gruppe som Arild Knutsen, fra Foreningen for en human narkotikapolitikk, sa i dag under sin appell. Mange rusavhengige både vil mye og kan få til mye, men man kommer ikke utenom at rusavhengige ikke har en sterk interesseorganisasjon i ryggen som fagforeninger. Det gjør til at politikere i enda større grad må lytte og løfte politikk som kan gjøre rusavhengiges hverdag dramatisk bedre.

Det mest overraskende i dag var at KrFU og deres leder Kjell Ingolf Ropstad mente at Unge Venstre ikke hadde noen rolle i kampen mot overdosedødsfall på grunn av vår politikk som inkluderer ønske om å viderefører sprøyterom og åpne opp for bruk av heroin i legemiddelassistert behandling.

For meg er det nok akkurat det at vi faktisk har noe nytt å tilføre en kamp som har vært basert på nulltolleranse uten å ha ført oss et steg nærmere å få ned overdosedødsfallene. Unge Venstre vil kjempe for at man kvitter seg med moralistiske holdninger i møte med mennesker som trenger hjelp. For meg er det et fett om det er avrusning, metadom eller Jesus som hjelper en som sliter. Målet er at hjelpen er der! Håper KrFU også vil våkne opp en dag og dele den meningen.

Her følger min appell:

Rundt oss står det 179 kors til minne for de som gikk bort i 2008 på grunn av en lidelse, en sykdom og en hjelpesløs situasjon. De døde etter  å ha tatt en overdose.

Dette er søstere, brødre, døtre og sønner, det er venner, bekjente, en klassekamerat og et barnebarn. De hadde alle noen som sto igjen. I dag er det også mange pårørte som hver dag er redd for at dagen er kommet for at det er deres tur til å stå igjen.

For Unge Venstre handler dette om å løfte en debatt som i dag blir forbigått så alt for stille. Det kan ikke fortsette. Vi må få til et løft i rusomsorgen, vi må få til en helhetlig behandling og vi må sikre at når du er syk på liv og død skal du ikke møte en stengt dør i helse-Norge.

Det er på tide de politiske partiene våkner og løfter en debatt som i dag forsømmer så mange syke mennesker som er desperate etter å få en oppfølgning, behandling og et ettervern.

Her om dagen fikk jeg høre om situasjonen til Charlie:

«Min situasjon er ganske typisk … Jeg har gått på Subutex siden mai i fjor, vært på Fredheim og kom derfra en uke før jul. Og hva møter meg? Ingenting! … Hver dag er en kamp med meg selv for å la være å kjøpe dop. Uten et ordentlig ettervern vil de fleste sprekke og være på kjøret igjen.»

Dette skriver C harlie i sin historie til oss. Han bor på gata, og er en av mange som opplever opphold på institusjon som nytteløst fordi ettervernet er for dårlig. Mange blir sendt rett på gata uten annet enn klærne de hadde på seg da de kom inn.

De sliter seg gjennom lange dager med sterke abstinenser og vonde tanker samt mangel på bolig, jobb, aktivitetsmuligheter og en rusfri omgangskrets. Dette er en dårlig kombinasjon og fører til at mange sprekker.

Dette er bare en historie av mange om sidene ved hverdagen  til en person som lever et liv basert på jakt etter rus, sterke abstinenser og dårlige forhold. Det som møter de i dag er manglende ambisjoner fra politikere hvor konsekvensen er så mye verre enn hva vi kan forestille oss.

Dagen i dag handler om å kreve debatten, kreve tiltakene og kreve handling fra landets ledende politikere. Vi kan ikke fortsette å skulle se at folk står i kø for behandling av en alvorlig sykdom, og vi kan ikke fortsette å akseptere at så mange dør fra muligheten til å leve et liv.

Politikere må være villige til å tenke nytt og tenke større. I dag må de som sliter i et helvete hvor rusen er det som styrer oppleve at de kan få et liv hvor det er de som tar kontrollen fordi politikerne har kommet tilbake og tatt styringen”.

Takk til alle som var med i dag!

Jeg er så dritt lei av at rusavhengige kun omtales som et ordensproblem av FrP og regjeringen. Rusavhengighet er en sykdom og et sosialt problem som må møtes med sosialpolitiske virkemidler.

Jeg er enige om at rusavhengige ikke hører hjemme på gata, men har liten tro på at det er et liv bak fengselsdører som er svaret for de fleste. Løsningen ligger i å bekjempe behandlingskøer og tilby alle former for anerkjent behandling samt velferdstilbud parallelt med behandlingen og oppfølging i etterkant. Jeg forstår godt at dette ikke er enkelt, men mener det er likevel tvingende nødvendig.

Venstres sikret pasientrettigheter for rusavhengige under forrige regjering. Under dagens regjeringen har vi ikke sett stort til annet en politiaksjoner og høyttenkning fra helseministeren. Dette holder ikke! Vi er på overtid for å gjøre noe for de svakeste i samfunnet.

Tiden er inne for et regjeringsskifte. Her er punkter fra Venstres program i forhold til rusavhengiges behov:

• Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusavhengige.

• Etablere flere akuttavrusningsplasser.

• Tilby poliklinisk behandling eller langtidsplass innen 24 timer etter akuttavrusning.

• At flere rusavhengige blir dømt til behandling i stedet for fengsel når de begår kriminelle handlinger.

• At rusavhengige får tilstrekkelig bolig- og rehabiliteringstilbud utenfor rusmiljøer.

• At det åpnes for å bruke flere legemidler enn metadon og Subutex i behandlingen.

• At fastleger kan gi substitusjonsbehandling for sine pasienter uten å måtte søke via NAV.

• At aldersgrensen for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fjernes, men kriterier for inntak og utskrivning skal vurderes individuelt.

• Innføre et prøveprosjekt med heroinassistert behandling for de aller tyngste brukerne som ikke har hatt nytte av annen medikamentell behandling.

Heroin

Fire år har gått og ingenting har skjedd. Regjeringen får stryk på oppfølgning av rusavhengige. I 2007 registrerte Kripos 244 narkotikarelaterte dødsfall i Norge. Året før fastslo Det Europeiske Overvåkningssenteret for Narkotika og Narkotikamisbruk at det dør dobbelt så mange nordmenn av overdose som i resten av Europa.

Fire stillestående år er nok! Dette burde være en av hovedoppgavene til en regjeringen, i stede har det opplevd å bli skjøvet til side og henlagt til et utvalg. Dette er et akutt problem for mange tusen mennesker som sliter i hverdagen!

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, er i dag ute å krever at regjeringen kommer på banen med oppfølgning av de rusavhengige.

Jeg mener at vi ikke trenger flere kjipe historier fra hverdagen til rusavhengige som Ronny for at politikere skal våkne. Hverdagen vår gir oss det tydeligste bilde vi trenger for å bli overbevist om at her må noe gjøres.

Vi som politikere har et ansvar som for å ta tak i de områdene som er vanskelige, men hvor det er de som blir rammet av politikernes manglende vilje som blir det største offeret. Dagens situasjon i Norge hindrer ikke nyrekruttering, bidrar ikke til å forbedre den sosiale situasjonen eller helsen for de rusavhengige.

Vi må ta et oppgjør med en linje som baserer seg på moralisme og nulltoleranse for rus. Vi må være villig til å prøve det som har stått uprøvd. Det som kan skaffes av verdighet og livskvalitet er det vi som politikere som er ansvarlige for å sikre.

I stede for nulltoleranse for rus må politikere innføre nulltoleranse for overdoser!

Venstres landsmøtet gikk i dag inn for å åpne for heroinassistert behandling.

Venstre ønsker en rusomsorg som tar utgangspunkt i den enkelte rusavhengige. Det betyr at vi må ha et mangfold av tilbud og oppfølgning. Jeg er veldig stolt over at Venstres landsmøtet i dag åpnet opp for heroinassistert behandling.

Norge ligger på overdosetoppen i Europa. Unge Venstre mener dette synliggjør et stort behov for en nytenkning i rusomsorgen. Heroin på resept kan redder liv, reduserer nyrekruttering og bedrer livssituasjonen til de narkomane der dette er innført, i land som Sveits og Tyskland.

Jeg er stolt av at Venstre nå ønsker å åpne opp for nye virkemidler for å sikre muligheten for tungt avhengige til å få denne behandlingen!

For litt over to år siden ble Unge Venstre skjelt ut for å ha gått inn for bruk av heroin i behandling. I høst gikk flertallet i programkomiteen i Venstre inn for det samme og nå følger andre partier etter.

Endelig begynner flere partier å ta på alvor at Norge ligger på overdosedødsfalltoppen i Europa. I løpet av de siste dagene har Hanssen fått bekreftet at  arbeiderpartivelgere støtter hans høyttenkning om heroinassistert behandling, SV i Hordaland har gått inn for denne typen behandling og overraskende nok har til og med Unge Høyres landsstyret åpnet for at dette kan være et tilbud til slitne rusavhengige i Norge.

Til nå har Sveits, England, Tyskland, Nederland, Spania, Canada, Australia og Danmark gjennomført behandling med heroin eller er i gang med prosjekter.  På tide at Norge følger etter….

Nå går debatten i Stortinget om en oppfølging av rusavhengige og deres behandling. Her er link til forslaget fra Venstre.

Det er nå flere år siden narkomane fikk pasientrettigheter uten at det virker som om det har noe å si. Fortsatt står mangfoldige mennesker i kø i flere måneder for å få sin akutte behandling. De rusavhengige er den glemte pasientgruppen. Hadde andre syke mennesker fått beskjed om at de må vente i flere måneder på behandling som er akutt hadde overskriftene vært store. Hadde andre som er syke måtte gjøre seg kriminelle i jakten etter medisiner og ved å medisinere seg selv hadde folk og media reagert.

Venstres forslag er et god forslag på veien for en bedre oppfølging av de rusavhengige, men veien er lang å gå. Det er på tide at politikerne nå tar grep om rusomsorgen. I dag blir livet på gata det eneste alternativet for rusavhengige. Slik kan det ikke fortsette!

Mine twitteroppdateringer

mars 2023
M T O T F L S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031