You are currently browsing the tag archive for the ‘regjeringen’ tag.

Brannpåstifting er oppførsel som ikke kan aksepteres, men at Lier ventemottak har mange beboere som er veldig frustrerte er ingen nyhet. På et tidspunkt ville denne frustrasjonen skape overskrifter. For det er ikke første gang noe dramatisk skjer ved ventemottaket.

Det har vært sultestreik en rekke ganger og flere med ustabil psyke har bodd der uten å få oppfølgingen som forventes. Selv har jeg vært på flere besøk ved mottaket, og møtt frustrerte sjeler som lurer på hva morgendagen venter av svar. Det kan være svar på bønner om en ny start, at opplysninger kommer på plass eller at myndighetene skal endre innstilling til ureturnerbare.

Så; hva gjør man med alle de ureturnerbare som ikke begikk den kriminelle handlingen? De sitter fortsatt ved mottak uten en avklart fremtid. De er ressurser som blir brutt ned av en umenneskelig politikk.

Alle andre situasjoner hvor, i hovedsak, unge menn endre opp med å bli plassert under uverdige forhold for å stirre i veggen fra morgen til kveld vil man reagere med tiltak. Ved ventemottakene reagerer justisministeren ved å stramme inn på forholdene og varsler det som enda verre er – internering.

Dette er nettopp det som flere, og nå til slutt en forskningsrapport fra NTNU, har pekt på som destruktivt – en tilværelse uten mål og mening. Du gjør ikke mennesker motivert for å starte et nytt liv ved å bryte de ned, verken fysisk eller psykisk.

Hva vil skje hvis du endrer hverdagen til å ikke vite hva som skjer i morgen, du bor tett sammen med ukjent du ikke har noe til felles med, du har verken jobb eller penger til å drive videre med interesser, du spiser lite og dårlig mat, du har opplevelser med deg fra tidligere livet som sammen med livet nå ikke er bra for psyken? Slik kan jeg fortsette å remse opp sider av en hverdag ingen ønsker seg.

Dette er og blir flere ureturnerbare som har bodd mange år på mottaket og ikke får et annet liv. Er det ikke bedre å se på mulighetene for at de kan gjøre noe i hverdagen som gir verdiskapning og verdighet?

Det er på tide å se på sider av asylpolitikk som i dag ikke virker. Regjeringen kan skrike seg både røde, gule og blå at de skal intensivere tilbakesendingen, men det er ikke mulig å trylle frem papirer de til nå ikke har klart å få på plass. Det er naivt å tro at dette plutselig skal endre seg nå. Det hadde tatt seg bedre ut med litt ærlighet om at vi trenger nytenkning.

Det er tragisk å tenke på at det var en brann som skulle til for å gi noen av beboerne svar på hva de skal i morgen, men problemet er der fortsatt for de som ikke valgte en kriminelle handling  – de har ingen svar på hva som venter de i morgen.

Hva mener du er løsningen for ureturnerbare?

I løpet av de siste månedene har det vært arrangert interessante seminar i Oslo om grunnverdiene i narkotikapolitikken. Spørsmålet som har gått igjen er hvor vidt dagens politikk stemme roverens med måten vi ser på rus, rusrelaterte problemer og rusavhengige. Leger, professorer, tidligere høyesterettsdommer Kjetil Lund, en prest og en rekke andre har sagt nei. Dagens lovverk og samfunnet henger ikke sammen.

Nils Christie avslutet gårsdagens seminar med å glede seg over at debatten har kommet et steg videre og at vi er nærmere å oppleve at politikerne bruker erfaringene fra andre land.

I dag har jeg et innlegg i VG hvor jeg tar til ordet for at Norge innfører avkriminalisering etter Portugal-modellen. Innlegget er derimot kuttet en del så legger ut en lengre versjon her.

”De manglende resultatene vi sitter med i dag var sikkert ikke intensjonen når det ble innført nulltolleranse for narkotika i Norge, for nærmere et halvt århundre siden, men de er et grunnlag for å se med nye øyne på hva som kan være løsninger i fremtiden.

En rusavhengig blir sett på som en kriminell som endte på skråplanet alt som ung, men bilde er mer nyansert. Det er mange veier inn i et liv hvor rusen styrer hverdagen, og jeg tror det er mange veier ut av rushelvete. Både debatten og stigmatiseringen har endrett seg litt etter at Venstre har kjempet i front, en helseminister torde å tenke høyt og en tidligere rusavhengig ble kåret til Årets Osloborger i 2009, men Norge er ikke kommet langt. Det er fortsatt en smal debatt uten rom for kontroversielle forslag.

Innenfor behandling har Sveits, Tyskland og Danmark prøvd ut, eller satt i gang, utdeling av heroin fra leger. I California er cannabis langt på vei legalisert. I Portugal har de gjennomført avkriminalisering siden 2001. Vi kan ikke sitte å overse de resultater andre land får av å ta andre grep enn oss. Vi må være villige til å lære, men først og fremst vri fokus fra straff til behandling. Vi kan ikke fortsette en krig hvor ingen vinner.

Etter at Portugal avkriminaliserte narkotikabruk i 2001 har de fått gode resultater. Det var redsel for at Portugal skulle bli oversvømt av narkoturisme, men det skjedde ikke. I stede er det nedgang i ungdommer som prøver narkotika, helseforholdene forbedret seg og overdosedødsfallene har gått ned. Jeg mener helt klart at Norge må vurdere å avkriminalisere etter Portugal – modellen.

I Portugal må de som blir tatt med narkotika møte for en nemnd som sørger for oppfølging. Dette vil skifte fokus fra at en bruker er kriminell til å være en pasient, styrke ressursbruken i innenfor helseoppfølging og unngå å fylle opp plass i fengslene med personer med rusproblemer. I dag er hver tredje innsatt tatt med brukerdoser eller små mengder narkotika. Dette er en dårlig ressursbruk.

Når straffelovskommisjonen la frem sitt forslag til ny straffelov i 2002 mente de at brukerdoser måtte avkriminaliseres, men daværende justisminister avviste debatten. Nærmere ti årene senere har ikke nulltoleransen bevist noe mer enn at debatten om andre virkemidler er overmoden. Tidligere høyesterettsdommer Kjetil Lund, professor i sosiologi Willy Pedersen og professor i kriminologi Hedda Giertsen har nylig kritisert dagens system. En kritikk som må debatteres, ikke avvises.

Jeg møter ofte moraliserende og konservative holdninger på dette feltet, men mener at med år etter år uten resultater må vi være åpne for nye virkemidler. Selv når de er radikale. Det vil møte motbør, men det gjorde også forslaget om å dele ut mat til narkomane, sprøyterom, utdeling av rent brukerutstyr og heroin inn i LAR. I dag er noe av dette en realitet. En dag vil også avkriminalisering av narkotikabruk være en realitet”.

Kom jeg endelig inn på Bellasenteret i dag. Nå er jeg i gang og har alt opplevd mye de første timene mine på innsiden av COP15.

Dette er et gigantisk område, men allikevel uten kapasitet til å avholde et FN-møte av denne størrelsen. Og dette er det største vi har i Skandinavia. Vi får nok ikke noen nye FN-møter til Skandinavia etter denne erfaringer kan man si.

Første jeg endte opp på var miljø og bistandsorganisasjonenes møte med den norske delegasjonen. Det var interessant å bli satt litt inn i hva som er status i dag. Det var selvsagt preget av bekymring i forhold til situasjonen som er nå uten fremgang, og forventninger til at gruppearbeidenes resultater og statsledernes ankomst skal ta forhandlingene et steg i riktig retning. Nå er en dyp kløft mellom nord og sør.

Var nå på et møte hos Bellona med lansering av et map på Amazonia. Regnskog er stort her på COP15. Bellona hadde invitert Marina Silva, tidligere miljøvernminister fra Brasil, som var svært bekymret for hvordan det går med planene knyttet til skog på COP15.

Hun understreket at det er millioner av mennesker som bor i regnskogen i Brasil. Dette er ikke er bare snakk om at trær er viktig, ikke bare et sted man lever, men et sted som danner grunnlaget for hvordan så mange mennesker ser på verden. Hun snakket om folks identitet. Kampen om en god avtale for regnskogen har mange sider.

Nå blir det snart nytt møte med IFLRY for å høre hvordan vi skal organisere oss resten av uken etter at FN stenger ute tusenvis av representanter fra NGOene som Ingeborg Gjærum har et oppslag om her(sjekk ut hun som står foran i køen og holde på å gå på veggen).

Her er noen bilder fra dagen i dag:

Jeg støtter helhjertet Thor Erik Forsbergs (AP) utspill om å avkriminalisere narkotika i Dagsavisen i dag. Han er en modig mann som går ut med dette forslaget. Erfaring tilsier at han vil bli misforstått mange ganger i løpet av dagen.

Avkriminalisering er et steg i riktig retning. Det er på høy tid at rusavhengige blir behandlet som pasienter som trenger oppfølgning av helsepersonell, og ikke kriminelle som politiet må kaste bak lås og slå. For det er det som er realitetene i Norge. I dag er det flere hundre mennesker som soner hvert år fordi de er tatt med brukerdoser. I følge kriminalstatistikken er det over 600 slitne rusavhengige som soner noen få måneder.

Dette er i hovedsak syke og slitne rusavhengige som trenger å bli møtt med noe annet en innsiden av et fengsel. Når pasientrettighetene ble innført i 2005 var det mange av oss som trodde at situasjonen i 2009 for rusavhengige skulle bli en helt annen. Ikke at vi fortsatt skulle sloss for at det er helsetilbud syke mennesker trenger.

Stoltenbergutvalget har startet sitt arbeid og jeg håper inderlig avkriminalisering av brukerdoser er et av forslagene de vil legge frem når arbeidet er ferdig. Det er ikke vanskelig å se at det kan oppfattes som et kontroversielt forslag, slik det ble når straffelovsutvalget la frem det samme, men jeg tror ikke Thorvald Stoltenberg og co kommer utenom det.

Vi venter i spenning på nok et utvalg som kan skrive historie eller fraskrive seg et historisk ansvar. De kan sikre at den gjennomgående holdningen til rusavhengige er at de er pasienter som trenger hjelp, eller de kan komme tilbake med den moralske pekefinger for å videreføre dagens situasjon. Det siste hadde vært trist.

Natur og Ungdom har i dag lansert ny kampanje for å stoppe oljeindustriens tempo og uendelige tilgang til nye områder. Jeg støtter deres oppfordring om det er på tide myndighetene setter ned foten for dette og er i dag på demo foran olje – og energidepartementet!
båt på havet
Gå inn på kampanjesidene til stopp dem og bli med på demo, spre innfor videre til vennene dine og send henvendelser til oljeinteressene.

Det er vi som vokser opp i dag som skal oppleve at Norge og verden frir seg fra avhengigheten av fossilt brensel, men da må vi også starte nå med den omstillingen av samfunnet som må til. Vi må sette ned foten for de sårbare områdene Lofoten, Vesterålen og Senja, men vi må også sikre at fokus er på investeringene er rettet inn mot en grønn økonomi, ikke en fossil økonomi.

Bli med å stoppe dem!

Denne uken startet med at mange nordmenn ikke kunne få fjernet bilde av lidende dyr fra netthinna etter at Nettverk for dyrs frihet hadde dokumentert tragiske forhold ved pelsdyrfarmer og NRK sendte det på Dagsrevyen.

Landbruksministeren og Mattilsynet ønsket ikke å se de forferdelige bildene som Nettverk for dyrs frihet hadde tatt. De ansvarlige for de overtramp som skjer over hele landet mot uskyldige dyr nektet de ansvarlige å sette seg inn i. Det er uholdbart. Ministeren prøvde seg senere på å rette opp det dårlige inntrykket. En helomvending det er umulig å tro på.

I løpet av de neste årene må næringen miste sine overføringer på 43 millioner, og næringen må legges ned. En landbruksminister fra Senterpartiet er ikke det mest troverdige jeg kan se for meg i å tale mot pelsdyrnæringen. Her må det tøffere politikere på banen og jeg er overbevist om at Lars Sponheim er mannen. Det er helt klart at vi må ha et regjeringsskifte for å sikre at pelsdyrs lidelser tar slutt.

Jeg er glad for at Unge Venstre har gjennomslag for dyrevelferdpolitikk i Venstre og at Venstre har en partileder som er opptatt av dette. Lars Sponheim gikk direkte ut etter å ha sett oppslaget på NRK og krevde at næringen legges ned når forholdene er som det ble vist. Dette føyer seg inn i rekken av de erfaringene man har sett flere streder i Europa. Næringen legges ned og politikere ser at velferd er ikke noe man kan sikre streifedyr i bur.

For snart et år siden hadde Netteverk for dyrs frihet samme type bilder publisert på TV2. Da var jeg ute og kritiserte tilstanden og håpte at til og med Senterpartiet ville ta til vette. Det skjedde ikke og vi ser at denne samme typen dokumentering fortsetter og at manglende vilje til å reagere går ut over uskyldige dyr. Dette viser at SV i nok et viktig miljøspørsmål er bundet på hender og føtter av næringskåte kamerater.

Dette handler om en horribel næring hvor dyr lider for andres «skjønnhet». Her må dyrets beste komme før næringsinteressene. Velgerne har nå valget: smykke seg selv eller sikre dyrevelferd. Venstre er det partiet som vil sikre dyrevelferd og nedleggelse av næringen!

Det er noen gode grunner til å velge Sp. Blant annet vil de bevare grønne lunger i byområder, slik som Venstre. Men det finnes langt flere grunner til å velge Venstre fremfor SP. Her kommer 10 av dem:

1. Senterpartiet vil si opp EØS-avtalen. Hvordan skal vi da sikre gjensidig handel med våre handelspartnere? Nye avtaler vil stille Norge langt dårligere enn dagens, som ble fremforhandlet sammen med Sverige, Finland, Østerrike m.fl. Vi har et mye dårligere forhandlingsutgangspunkt nå. Venstre er grunnleggende positive til det Europeisk samarbeidet som har sikret fred og velstand i Europa etter krigen.

2. Senterpartiet vil fjerne formueskatten, men bare på traktorer. Venstre vil fjerne formueskatten for alle. Denne norske særskatten rammer små og mellomstore bedrifter, minstepensjonister og selvstendig næringsdrivende hardt.

3. Senterpartiet vil øke subsidiene av norsk landbruk dramatisk. Venstre vil heller modernisere norsk landbruk og satse på nisjeprodukter, økologisk mat og opplevelsesturisme.

4. Senterpartiet vil ikke gi lesbiske rett til assistert befruktning. Venstre er for en felles ekteskapslov og for likebehandling av homofile og heterofile.

5. Senterpartiet vil gjenopplive blasfemiparagrafen. Venstre er grunnleggende tilhengere av ytringsfrihet.

6. Senterpartiet vil utrydde all ulv og bjørn. Venstre vil bevare de få gjenværende norske rovdyrstammene som en viktig del av norsk fauna.

7. Senterpartiet vil fortsette å subsidiere norsk pelsdyrsoppdrett. Dette er dyreplageri. Pr. i dag ligger subsidiene på over 40 millioner kroner årlig. Venstre mener at dyr har grunnleggende rettigheter og vil fjerne næringen i 2012 dersom de ikke tilfredsstiller krav til et radikalt bedre dyrevelferdshold. Dette vil i praksis si at hele næringen må legges ned med mindre den revolusjoneres i en dyrevennlig retning.

8. Senterpartiet jobber for høye tollmurer og norske særinteresser i en ny WTO-avtale. Venstre mener økt handel er en viktig del av en bedre fremtid for mange u-land. Da kan ikke norske særinteresser stoppe en ny og mer rettferdig handelsavtale som vil skape langsiktig vekst i fattige land.

9. Senterpartiet er sterke motstandere mot kommunesammenslåing. Venstre vil ha en kommunereform for å sikre sterke kommuner som kan gi mer desentralisering av makt og tilby mer forebygging og velferdstjenester i folks hjemkommune.

10. Senterpartiet er et særinteresseparti. Venstre er liberale. Les mer om hva det vil si å være liberal her.

Denne bloggposten er del 3 i en serie av 10 gode grunner til å velge Venstre fremfor de andre partiene. I morgen: Kristelig Folkeparti. Stay tuned!

Det finnes noen gode grunner til å stemme SV. I likhet med Venstre har SV et sterkt miljøengasjement, en human og rettferdig asylpolitikk og de bryr seg om samfunnets verst stilte. Men for alle som bryr seg om disse sakene er det enda flere grunner til å velge Venstre fremfor SV. Her kommer 10 av dem.

1. SV er mot norsk deltagelse i Afghanistan. Venstre mener at verdenssamfunnet og NATOs tilstedeværelse i Afghanistan er utrolig viktig for å sikre demokrati og menneskerettigheter. To millioner afghanske jenter får nå mulighet til å ta utdannelse, det ville aldri skjedd om ikke vi hadde vært der.sponis

2. SV er mot EØS-avtalen. Venstre er grunnleggende positiv til de fire friheter som EUs felles marked bygger på. EØS-avtalen har vært utrolig viktig for norske bedrifter som eksporterer til Europa og også for ferierende nordmenn.

3. SV er mot NATO, som i over 60 år har sikret fred i Norge og nå bidrar til fredsbevarende operasjoner i Afghanistan og Kosovo.

4. SV er mot markedsøkonomien. Venstre er for en velfungerende liberal markedsøkonomi, som har vært nøkkelen til den fantastiske veksten vi har opplevd i dette landet etter krigen.

5. SV vil ikke redusere antall kommuner. Venstre mener det er helt nødvendig å gjøre en kommunereform for å kunne fortsette å opprettholde velferdssamfunnet og kunne tilby flere helsetjenester i kommunen.

6. SV vil fjerne statsstøtten til alle religiøse trossamfunn som ikke vil ansette homofile. Venstre vil ikke forby alt vi ikke liker. Det er viktig at religion fortsetter å være et privat anliggende.

7. SV vil legge ned Steinerskoler og andre friskoler. Venstre mener det er positivt med mangfold og at det finnes private alternativer til den offentlige skolen. Hvis foreldre ønsker å sende barna sine på friskoler må det være finansiert av det offentlige, slik at det ikke blir rikmannsskoler.

8. SV vil øke skattetrykket. Venstre vil skifte fra rød til grønn skatt. Det blir dyrere å forurense, men vi vil fjerne formueskatten, arveavgiften og kutte i inntektsskatten (gjennom å øke bunnfradraget).

9. SV vil at alle automatisk skal være organdonor. Venstre mener at din kropp ikke tilhører staten. Det er positivt om flere vil være organdonorer, men det bør skje frivillig.

10. SV er sosialister. Venstre er liberale. Sosialismen hører hjemme i historiebøkene – og bare der, som skrekkeksempel. Sosialismen har aldri vært vellykket, og vil heller aldri være det. Venstre er et liberalt parti som forstår at verdier må skapes før de kan deles.

Valget denne høsten fremstår gjennom mediene mer og mer som et forenklet spill enn et deltakende demokrati med flerpartiløsning. Når det kun er Jens og Jensen som skal gå igjen i alle kanaler til det kjedsomlige fremstår det som det er det eneste demokratiet har å by på. Ingen av partiene vil få femti prosent alene, og den  eneste måten de kan sikre seg makt på er å gå i regjering sammen. Et alternativ som sikkert ligger litt lengre frem i tid…

Regjering
I de 7 rødgrå punktene som regjeringen lanserte i starten av valgkampen legger de opp til å fortsette med det samme i ny utgave. De vil fornye bredbåndene de har lagt de siste årene og legge nye asfalt på gamle veier. Hva med visjoner og grep? Nå har vi vært gjennom en krise og sett hvor fort hverdagen kan endre seg og hvor viktig det er med en sunn og forutsigbar økonomi. Frister det ikke andre enn Venstre til å legge til rette for fremtidens generasjoner, miljøet og morgendagens bedrifter? Jo dette mener jeg frister en borgerlig regjering av Venstre, Høyre og Krf.

Det finnes flere alternativer enn Jens og Jensen selv om de forsøker å fremstille det som det ikke eksisterer. Trond Giske hevdet i NRKs Politisk kvarter(06.08) at erfaring viser at borgerlig stortingsflertall fører til borgerlig regjering for å skremme Venstres velger til å tro at det blir en stemme på FrP. For det første er det klar at det kan være vanskelig å forstå for en statsråd som slår ring om det ytterliggående partiet SV i regjering at andre kan ha problemer med å finne sammen med ytterliggående partier. Men Venstre vil stå for sitt nei til å gå i regjering med FrP fordi vi ønsker en borgerlig politikk, en stabil økonomi og god fremtidsrettet og miljøvennelig politikk. I tillegg skal vi ikke glemme at de 16 årene fra valget i 1985 til valget i 2001 var det borgerlig flertall på Stortinget, men Arbeiderpartiet hadde regjeringa i 12 av dem.
venstre
Erfaring og avstand
Først og fremst er det en innstilling og ansvarlighet for borgerlig økonomisk politikk som er helt fraværende hos FrP. Dette vil skape mer kaos en styring. Noe borgere i Norge har fått mer enn nok erfaring med under dagens regjering. Også er det selvsagt en politisk avstand som er alt for stor. Venstres politikk i forhold til klima, det flerkulturelle Norge og  kultur, som er viktige områder for Venstre, står ikke i samsvarer med FrPs syn i det hele tatt.

Når vi ser hvor mye SV sliter med å få gjennomslag for sin klimapolitikk ovenfor et AP, som underlig har forstått at det foregår klimaendringer, er det galskap å påstå at Venstre ikke mener seriøst at vi ikke kan samarbeide med et FrP som ikke tror på klimaendringene en gang.

Denne valgkampen har mer å by på en Jens og Jensen. Det finnes flere farger enn rødt og blått. Det er ikke valget mellom skattelette og fellesskap. Det er ikke slik at et valg i Norge er et valg mellom en norsk velferdsmodell og amerikanske løsninger. Det virker som sosialdemokrater litt for lett glemmer at det faktisk var en borgerlig regjering som innførte folketrygden. Her må statsministeren og finansministeren rulle inn tunga og begynne å forholde seg til virkeligheten og realitetene i en valgkamp. Vi trenger ikke å fordumme saker for velgere. Det er på tide valgkampen begynner å forholde seg til det en valgkamp er; valg til stortinget på det partiet man mener er det beste, ikke et valg på regjeringsalternativer.

I sommer meldte VG at nordmenn ønsker å ta miljøvennlige valg når de handler bil, men at markede ikke er tilstede. Det samme gjelder kunder som velger Norsk Tipping. De er  ikke helt tilsted.

På hjemmesiden til Norsk Tipping skryter de uhemmet av at de har funnet en bil de mener bidrar til å øke salget av flaxlodd og folk liker.

Men det er langt fra en miljøvennlig bil Norsk Tipping har flesket til med. For meg blir det veldig underlig at når klimaendringene nærmer seg et kritisk punkt og nordmenn ønsker å ta i bruk klimavennlige bilder så deler Norsk Tipping ut miljøverstinger som Volvo XC60 i sine BilFlax.

Norsk tipping blir kun et eksempel på at man skriver fine ord i notatet om samfunnsansvar for publikum som man overhode ikke klarer å følge opp når det kommer til de reelle valgene de skal ta.

Hentet fra nettsiden til Norsk Tipping om samfunnsansvar:
Vår definisjon av samfunnsansvar:
“….nemlig å «drive vår virksomhet på en måte som imøtekommer de miljømessige, etiske, kommersielle, lovmessige og sosiale forventninger samfunnet har til oss”.

Norsk Tipping er et heleid statlig aksjeselskap som er underlagt Kultur- og kirkedepartementet. Her er det på tide at selskapet henter opp samfunnsansvaret fra skuffen og begynner å forholde seg til det. Man kan spørre seg hva Giske, som sjef for Norsk Tipping, synes om at de ikke følger sitt eget samfunnsansvar?

Jeg vil påstå at de miljømessige forventningene til Norsk Tipping er at de velger noe annet enn en isbresmelter i lotteriene sine.