You are currently browsing the tag archive for the ‘asyl’ tag.

Brannpåstifting er oppførsel som ikke kan aksepteres, men at Lier ventemottak har mange beboere som er veldig frustrerte er ingen nyhet. På et tidspunkt ville denne frustrasjonen skape overskrifter. For det er ikke første gang noe dramatisk skjer ved ventemottaket.

Det har vært sultestreik en rekke ganger og flere med ustabil psyke har bodd der uten å få oppfølgingen som forventes. Selv har jeg vært på flere besøk ved mottaket, og møtt frustrerte sjeler som lurer på hva morgendagen venter av svar. Det kan være svar på bønner om en ny start, at opplysninger kommer på plass eller at myndighetene skal endre innstilling til ureturnerbare.

Så; hva gjør man med alle de ureturnerbare som ikke begikk den kriminelle handlingen? De sitter fortsatt ved mottak uten en avklart fremtid. De er ressurser som blir brutt ned av en umenneskelig politikk.

Alle andre situasjoner hvor, i hovedsak, unge menn endre opp med å bli plassert under uverdige forhold for å stirre i veggen fra morgen til kveld vil man reagere med tiltak. Ved ventemottakene reagerer justisministeren ved å stramme inn på forholdene og varsler det som enda verre er – internering.

Dette er nettopp det som flere, og nå til slutt en forskningsrapport fra NTNU, har pekt på som destruktivt – en tilværelse uten mål og mening. Du gjør ikke mennesker motivert for å starte et nytt liv ved å bryte de ned, verken fysisk eller psykisk.

Hva vil skje hvis du endrer hverdagen til å ikke vite hva som skjer i morgen, du bor tett sammen med ukjent du ikke har noe til felles med, du har verken jobb eller penger til å drive videre med interesser, du spiser lite og dårlig mat, du har opplevelser med deg fra tidligere livet som sammen med livet nå ikke er bra for psyken? Slik kan jeg fortsette å remse opp sider av en hverdag ingen ønsker seg.

Dette er og blir flere ureturnerbare som har bodd mange år på mottaket og ikke får et annet liv. Er det ikke bedre å se på mulighetene for at de kan gjøre noe i hverdagen som gir verdiskapning og verdighet?

Det er på tide å se på sider av asylpolitikk som i dag ikke virker. Regjeringen kan skrike seg både røde, gule og blå at de skal intensivere tilbakesendingen, men det er ikke mulig å trylle frem papirer de til nå ikke har klart å få på plass. Det er naivt å tro at dette plutselig skal endre seg nå. Det hadde tatt seg bedre ut med litt ærlighet om at vi trenger nytenkning.

Det er tragisk å tenke på at det var en brann som skulle til for å gi noen av beboerne svar på hva de skal i morgen, men problemet er der fortsatt for de som ikke valgte en kriminelle handling  – de har ingen svar på hva som venter de i morgen.

Hva mener du er løsningen for ureturnerbare?

Det er sørgmodig å våkne opp etter valget, og jeg tar meg selv støtt og stadig i å ikke virkelig ville våkne denne uka. For det var et tap, og tapet var stort. Det må ha lagt noen varslinger der om at dette kunne skje, men vi har levd i en annen tro i Unge Venstre og Venstre.

Tapet var ikke bare stort for Venstre og stortingsgruppa. Tapet er stort for viktige verdier og prinsipper i Norge. Verdier og prinsipper som har vært viktige for vår historie, kultur og samfunnsdebatt.

Personvern: har lid stort. Venstre har vært den klareste røst i kampen mot overvåkning og for et samfunn hvor borgeren ikke følges med argusøyne av staten for hvert skritt man tar, hvilke valg man gjør og i det private liv. I tillegg ser det nå ut til at datalagringsdirektivets forkjempere sitter igjen med makta på Stortinget. Det betyr spikeren i kista for personvernet de neste fire årene.

Migrasjon: den med en annen hudfarge, etnisitet og det flerkulturelle samfunnet tapte valget. Dette var valget når store blokker som kjempet så inderlig hardt om å gå seirende ut av valgkampen var villig til å tråkke på de som søker seg til en nødhavn langt fra sitt hjem. Det er skammelig at dette kan skje når vi nylig feiret Verdenserklæringen om Menneskerettighetenes  60 –års jubileum og vår felles forståelse fra hva som ble våre forpliktelser som medmennesker etter 2. Verdenskrig burde vært langt klarere i ord og handling.

Rusomsorg: mennesker som har falt utenfor den store og trygge veien nådde ikke opp i praten om regjeringskabalen. Unge Venstre gjorde et forsøk på å løfte debatten om rusomsorg i valgkampen. Vi satt opp 179 kors for de som døde av overdoser i 2008. Mørketallene er sikkert langt høyere. Venstre er villige til å satse stort og prioritere de som i dag står der med akutte behov og pasientrettigheter, men som nå opplever stengte dører og venting.

aksjon rus I

Dette er saker som krever et hjerte for saker ut over eget liv og familie, det er saker som mange vil si at man kan smykke seg med i oppgangstider og andre vil mene de er svært bortkasta å holde på. For oss i Unge Venstre og Venstre er det verdier og prinsipper som er en del av å være et liberalt parti. Noe som ikke kan forhandles bort og kompromisses med i møte med ytterkanter i norsk politikk.

Det som forundrer meg mest, og som jeg tror er svaret på hvorfor Venstre gikk tilbake, er ikke fordi vi er prinsippfaste, men at politikken ikke godt nok frem.

Er folk klar over at de valgte bort det partiet som har prioritert mest til høyere utdanning og forskning på Stortinget? Det partiet som systematisk har valgt forskning og høyere utdanning for å sikre arbeidsplasser og en kunnskapsbasert næring i Norge ville ikke velgerne ha over sperregrensa.

Er folk klar over at de har valgt bort det partiet som flyttet Høyre så langt i klima og miljøpolitikk i klimaforliket at det tvang Arbeiderpartiet i en retning SV ikke klart selv på innsiden av regjeringen? Det som gikk fra å være en klimamelding som fikk FrP til å juble og sprette sjampanjen til å bli et viktig forlik i norsk politikk.

Jeg mener vi kan konstantere at det var miljø og klimakampen som gikk på et stort tap ved dette valget. AP har virkelig oppnådd det de vil med et redusert miljøparti i regjering og minimalisere SVs støtte i opposisjon. Dette gjør situasjonen enda vanskeligere for SV,  miljøbevegelsen og alle som er opptatt av at vi tar klimakampen nå, og ikke når det er for sent.vindmølle

Nå spår de fleste sentrumspartienes død. Det har jeg ingen tro på. Venstre er fortsatt på Stortinget og har ikke mistet oss selv. Det er fire år siden sist vi var to på Stortinget, og vi kjempet oss opp til en gruppe på ti. Det skal vi klare igjen. I tillegg opplever vi en massiv medlemstilstrømning og har snart passert 1500 nye medlemmer siden valgkvelden som vil være med på laget frem til nye valg i 2011 og 2013.

Kunnskap, klima og liberale verdier og prinsipper tapte valget. Venstre tapte valget.

Men med et miljøparti som svelger kameler i regjering, og en redusert røst for liberale prinsipper og verdier er det helt klart en mangelvare folk vil ønske tilbake. Nå starter den lange veien med  å bygge Venstre videre, sikre at vi når frem med vår politikk og at velgerne tar oss over sperregrensa i 2013.

Hva tror du; er det mulig å få til et Venstre med en sterkere posisjon i norsk politikk?

Det finnes noen gode grunner til å stemme SV. I likhet med Venstre har SV et sterkt miljøengasjement, en human og rettferdig asylpolitikk og de bryr seg om samfunnets verst stilte. Men for alle som bryr seg om disse sakene er det enda flere grunner til å velge Venstre fremfor SV. Her kommer 10 av dem.

1. SV er mot norsk deltagelse i Afghanistan. Venstre mener at verdenssamfunnet og NATOs tilstedeværelse i Afghanistan er utrolig viktig for å sikre demokrati og menneskerettigheter. To millioner afghanske jenter får nå mulighet til å ta utdannelse, det ville aldri skjedd om ikke vi hadde vært der.sponis

2. SV er mot EØS-avtalen. Venstre er grunnleggende positiv til de fire friheter som EUs felles marked bygger på. EØS-avtalen har vært utrolig viktig for norske bedrifter som eksporterer til Europa og også for ferierende nordmenn.

3. SV er mot NATO, som i over 60 år har sikret fred i Norge og nå bidrar til fredsbevarende operasjoner i Afghanistan og Kosovo.

4. SV er mot markedsøkonomien. Venstre er for en velfungerende liberal markedsøkonomi, som har vært nøkkelen til den fantastiske veksten vi har opplevd i dette landet etter krigen.

5. SV vil ikke redusere antall kommuner. Venstre mener det er helt nødvendig å gjøre en kommunereform for å kunne fortsette å opprettholde velferdssamfunnet og kunne tilby flere helsetjenester i kommunen.

6. SV vil fjerne statsstøtten til alle religiøse trossamfunn som ikke vil ansette homofile. Venstre vil ikke forby alt vi ikke liker. Det er viktig at religion fortsetter å være et privat anliggende.

7. SV vil legge ned Steinerskoler og andre friskoler. Venstre mener det er positivt med mangfold og at det finnes private alternativer til den offentlige skolen. Hvis foreldre ønsker å sende barna sine på friskoler må det være finansiert av det offentlige, slik at det ikke blir rikmannsskoler.

8. SV vil øke skattetrykket. Venstre vil skifte fra rød til grønn skatt. Det blir dyrere å forurense, men vi vil fjerne formueskatten, arveavgiften og kutte i inntektsskatten (gjennom å øke bunnfradraget).

9. SV vil at alle automatisk skal være organdonor. Venstre mener at din kropp ikke tilhører staten. Det er positivt om flere vil være organdonorer, men det bør skje frivillig.

10. SV er sosialister. Venstre er liberale. Sosialismen hører hjemme i historiebøkene – og bare der, som skrekkeksempel. Sosialismen har aldri vært vellykket, og vil heller aldri være det. Venstre er et liberalt parti som forstår at verdier må skapes før de kan deles.

I går lansert regjeringen ny pakke med innstramming av asylreglene. Dag Terje Andersen(AP) sier han ikke kan sitte og se på at barn blir sendt som pakke til Norge av menneskesmuglere. Jeg sier man ikke kan sitte og se på en regjeringen som kaster ut barn. Ny regjering nå!

Regjeringen fortsetter å skyve barn foran seg i kampen mot mer innvandring. Tidligere har det vært familiegjenforening eller unge menn som har vært politikeres problem. Denne regjeringen har problemer med barn på flukt.

Regjeringen skyver barn foran seg i kampen mot innvandring.

Regjeringen skyver barn foran seg i kampen mot innvandring.

Det er hjerterått av Dag Terje Andersen(AP) og igjen skyve barn foran seg i kampen mot innvandring. Barn på flukt er de siste som skal oppleve et slikt svik fra verdens rikeste land. Nestleder i Venstre,  Trine Skei Grande, kaller det idiotisk innstramming i Nettavisen.

At regjeringen nå vil returnere asylsøkende barnefamilier til Hellas, som har kommet via Hellas, er direkte i strid med FNs høykommissærs anbefalinger. Dette blir rett og slett forkastelig når man er klar over den høylytte kritiseringen Hellas har fått.

Tiltakene mot barn og mot helt klare anbefalinger fra FNs høykommissær gir et tydelig bilde av at SV ikke har gjennomslag i regjeringen når det kommer til løfte om en mer human asylpolitikk. Legger man dette sammen med den rekken av miljøtap SV har gått på forundrer det meg at de fortsetter å holde fast på det rød – grønne samarbeidet.

Dette er regjeringens nye tiltak:
1) UDI instrueres om å ta i bruk Dublin II-forordningen for å returnere barnefamilier til Hellas. At man er barnefamilie skal ikke lenger i seg selv være nok til at man ikke returneres til Hellas. Det skal gjøres en konkret og individuell vurdering i hver enkelt sak.
2) Etablering av egen saksbehandlingsprosedyre med raskere intervju og      aldersvurdering for enslige mindreårige asylsøkere.
3) Utvidet aldersvurdering av enslige mindreårige asylsøkere; Tann, håndrot og fysiologisk undersøkelse.
4) Enslige mindreårige asylsøkere som ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag skal som hovedregel få avslag.
5) Opprette omsorgs- og utdanningstilbud i opprinnelsesland for enslige mindreårige asylsøkere.
6) Asylsøkere uten dokumentert identitet skal som hovedregel ikke gis midlertidig arbeidstillatelse under søknadsbehandlingen.
7) Regjeringen planlegger å opprette et nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter.
8 ) Det skal utarbeides et generelt reintegreringsprogram.

Tallet er nå 21. Det er tallet på innstrammingstiltak denne regjeringen har satt i gang på under et år.

I går kunne VG melde hva Fremskrittspartiet lover å gjennomføre hvis de kommer i regjering. Sandberg lover et helt nytt sett med regler for ny landsmenn. Dette kommer fra partiet som ellers snakker høyt om at det ikke skal være særregler for noen og ikke for andre. Det er tydeligvis ikke så viktig når det kommer til våre nye landsmenn for FrP.

Fremskrittpartiet viser igjen sin brutale og umenneskelige politikk ovenfor mennesker som trenger en nødhavn, og mennesker som tilfører Norge verdiskapning og kultur.

Det er ikke et stort flertall der ute som mener kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er riktig, slik FrP prøver å fremstille det som. Dette er overgrep de aller aller fleste ser på som forkastelige. Men å fremstille dette som handlinger som automatisk følger en person med annen hudfarge og annet navn enn Ola Nordmann blir bare fordummende i debatten.

Oslo FrP fikk gjennomslag for å forby hijab i skolen, og tillegg skal de kaste ut foreldre som ikke forholder seg til det. Her bommer FrP så tydelig på tiltak i forhold til hva som er reele utfordringer. Det er ikke instrukser om hva jenter skal kle seg i som  skaper et samfunn med respekt for landets lover. Det er kunnskap og respekt for hverandre som sikrer at alle i Norge tar sine frie valg!

Det er underlig hvordan FrP, som hevder å være et liberalistisk parti, gang på gang så tydelig viser at de ikke har tro på mennesker med en annen hudfarge, etnisk bakgrunn og ikke heter Ola Nordmann.

FrP skal innføre en fem års prøveperiode hvor alle med lovlig opphold, men som ikke følger norske lover, normer og regler skal sendes tilbake til hjemlandet. Det er tragisk nok at man ikke vil ta i mot asylsøkere, som er en internasjonal forpliktelser, men man vil sende alle gjennom et tilpasningsprogram om blant annet norske normer. Hva er å følge norske normer? At man går i kirken på søndager, og spiser kjøttkaker til middag? Er det dugnadsånden som nye landsmenn skal på trening for å forstå?

FrPs forslag henger ikke på greip i forhold til internasjonale forpliktelser og grunnleggende menneskerettigheter, og viser at FrP er mer opptatt av å stå alene i debatten enn å faktisk tilføre den noen! FrPs lover og lovnadder er triste, tragiske, brutale og hører ikke hjemme i den reele debatten i Norge.

Gå til www.nestekjærlighet.no og skriv under på oppropet mot regjeringens innstramming i flyktnings- og asylpolitikken.

Vis at du ikke finner deg i en inhuman politikk ovenfor de mennesker som mest av alt treenger en nødhavn på flukt fra konflikter, krig og forfølgelse.

Nå er det mandag igjen og Unge Venstre har avsluttet siste landsstyret før sommerferien setter i gang. I løpet av helgen hadde vi opp en drøss med uttalelser til behandling og vedtok fem av de.

Unge Venstre vedtok en klar uttalelse mot den nye overvåningsloven i Sverige og er sjokkert over hvilken politistat Sverige har blitt. Siden terrorangrepene på USA har holdningen i forhold til personvern endret seg dramatisk. Denne helgen vedtok man også ny overvåkningslov i USA. He er det nå tillatt med omfattende overvåkning av telefonsamtaler. Bush sin komentar var: vi må jo høre på hva de sier! Jeg mener det er helt andre stemmer man må begynne å lytte til.

Unge Venstre vedtok også en uttalelse som skapte mye debatt om statlige direktorat og tilsyn. Etablering av statlige direktorat, tilsyn og ombud handler ikke bare om arbeidsplansser, men også om maktpredning i demokratiet. Resultatet kan du lese her med kommentarer fra Unge Venstres distriktspolitiske talsmann Sveinung Rotvaten.

Unge Venstre har lenge kjempet kampen for en mer liberal innvandringspolitikk og ikke minst kritisert flyktnings- og asylpolitikken i Norge. Unge Venstres landsstyre vedtok denne helgen at Norge bør legge ned Utlendingsnemda og erstatte den med en spesialdomstol for asylsaker, etter modell av den svenske Migrationsdomstolen.

Andre uttalelser som ble vedtatt var «Anerkjenn Somaliland» og «Sett tidsfrister på universell utforming».