You are currently browsing the tag archive for the ‘dyrevern’ tag.

Denne uken startet med at mange nordmenn ikke kunne få fjernet bilde av lidende dyr fra netthinna etter at Nettverk for dyrs frihet hadde dokumentert tragiske forhold ved pelsdyrfarmer og NRK sendte det på Dagsrevyen.

Landbruksministeren og Mattilsynet ønsket ikke å se de forferdelige bildene som Nettverk for dyrs frihet hadde tatt. De ansvarlige for de overtramp som skjer over hele landet mot uskyldige dyr nektet de ansvarlige å sette seg inn i. Det er uholdbart. Ministeren prøvde seg senere på å rette opp det dårlige inntrykket. En helomvending det er umulig å tro på.

I løpet av de neste årene må næringen miste sine overføringer på 43 millioner, og næringen må legges ned. En landbruksminister fra Senterpartiet er ikke det mest troverdige jeg kan se for meg i å tale mot pelsdyrnæringen. Her må det tøffere politikere på banen og jeg er overbevist om at Lars Sponheim er mannen. Det er helt klart at vi må ha et regjeringsskifte for å sikre at pelsdyrs lidelser tar slutt.

Jeg er glad for at Unge Venstre har gjennomslag for dyrevelferdpolitikk i Venstre og at Venstre har en partileder som er opptatt av dette. Lars Sponheim gikk direkte ut etter å ha sett oppslaget på NRK og krevde at næringen legges ned når forholdene er som det ble vist. Dette føyer seg inn i rekken av de erfaringene man har sett flere streder i Europa. Næringen legges ned og politikere ser at velferd er ikke noe man kan sikre streifedyr i bur.

For snart et år siden hadde Netteverk for dyrs frihet samme type bilder publisert på TV2. Da var jeg ute og kritiserte tilstanden og håpte at til og med Senterpartiet ville ta til vette. Det skjedde ikke og vi ser at denne samme typen dokumentering fortsetter og at manglende vilje til å reagere går ut over uskyldige dyr. Dette viser at SV i nok et viktig miljøspørsmål er bundet på hender og føtter av næringskåte kamerater.

Dette handler om en horribel næring hvor dyr lider for andres «skjønnhet». Her må dyrets beste komme før næringsinteressene. Velgerne har nå valget: smykke seg selv eller sikre dyrevelferd. Venstre er det partiet som vil sikre dyrevelferd og nedleggelse av næringen!

Nordmenn flest støtter pelsyroppdrett melder Aftenposten.Ut fra en undersøkelse Norges Pelsdyralslag har fått gjennomført mener 8 av 10 nordmenn at pelsdyroppdrett er ok. Dette er trist.

Det er ikke lenge siden TV 2 viste den groteske dokumentaren om situasjonen ved pelsdyrfarmer. Det er trist at nordmenn er så lite opptatt av dyrs velferd.

Unge Venstre vil at man avvikler den offentlige støtten til pelsdyroppdrett. Dette er og blir en næring som verken tar hensyn til dyrenes velferd eller dyrets egenverdi.

Forstår det som at de spurte forutsetter at dyrevelferden ivaretas i tråd med norske myndigheters krav.  Problemet med undersøkelsen er at den ikke tar inn over seg de avsløringer som er kommet om pelsdyroppdrett. Selv om Norge stiller krav blir de ikke nødvendigvis overholdt. I tillegg tar det ikke inn over seg de resultater man har fått av en enorm forbedring av bur i Danmark for oppdrettsdyr. Her skjerpet man kravene men ser nå at det er veldig vanskelig å oppnå dyrevelferd for oppdrettsdyr i bur og har derfor bestemt seg for å se på nedleggelse av næringen.

Norge må følge Danmarks eksempel.