You are currently browsing the tag archive for the ‘Tjenestedirektivet’ tag.

Regjeringen må overse ropene om å legge ned veto mot EUs tjenestedirektiv. Direktivet fører ikke til sosial dumping, men sikrer økt sysselsetting og velstand for Norge og Europa.

Motstanden mot tjenestedirektivet fra SV, Sp, AUF og deler av LO viser at de ikke har fulgt med i timen. Debatten om direktivet har pågått i EU i flere år, og løsningen er bredt akseptert over hele Europa. Det er ingen særnorske egenskaper som vil gjøre et direktiv som har passet inn i resten av Europa, umulig å få gjennomført i Norge. Snarere tvert imot burde et regelverk som er tilpasset 25 av våre naboland, helt fint kunne aksepteres i Norge.

Små land er blant dem som har mest å tjene på spesialisering og handel på tvers av grensene. Tjenestedirektivet er godt nytt for Norge og for de 70 prosent av norsk fastlandsøkonomi som er tjenesterelatert. Direktivet vil åpne for store nye muligheter for norsk eksportrettet næringsvirksomhet og bidra til økt sysselsetting og verdiskaping. Samtidig vil norske forbrukere få tilgang til et større og mer mangfoldig utvalg av tjenester fra hele EØS-området, med større konkurranse og lavere priser. Norge vil også mye lettere få tilgang på sårt trengt arbeidskraft.