You are currently browsing the tag archive for the ‘Iran’ tag.

Den siste tidens kamper i Teherans gater har aktualisert mulighetene til å søke asyl via ambassader. I Norge har norskiranere og andre aksjonert, holdt appeller og utrykt sine sympatier med de som kjemper for frihet i Iran.

Italia gjorde det i går klart at de vil instruere sin ambassade om å åpne dørene for skadede på sine ambassader. Nå må den norske ambassaden følge italienerne, og åpne dørene for de som er forfulgt av iranske myndigheter, og gi de mulighet til å søke asyl i Norge. Det er mange som har ofret mye i løpet av den siste tiden i Iran. Dette kan ikke norske myndigheter fortsette å overse!

Italia, Frankrike og Finland har bedt EU komme fram til en felles plattform for hvordan deres ambassader skal forholde seg til mennesker som søker tilflukt der. Det kan ikke være slik at Norge bare skal sette seg på sidelinjen, og ikke gjøre noe når mennesker som kjemper for frihet og et mer demokratiske Iran bli slått og skutt på gata i Teheran.

Jonas Gahr Støre må gjerne være uenig i hvordan man skal forholde seg til valgresultatet, men at vi skal overse menneskerettighetsbrudd er uakseptabelt. Det kan ikke være slik at det kun er StatoilHydros interesser vi er til stede i Iran for å forsvare når kamper pågår i gatene.

Det bør umiddelbart innføres en ordning med nødvisum, som gir mennesker som er på flukt muligheten til å søke asyl via en norsk ambassade eller et konsulat. Det er en offensiv iranere trenger fra Norge nå!

Det kan ikke være slik at Berlusconi har større hjerte enn Støre?

piggtråd

Her finner du en oversikt over hva som har skjedd i Iran den siste tiden, og informasjon om Neda og hennes kamp for frihet i Iran.

Den siste uken har en rekke reformvennlige politikere, tidligere tjenestemenn og journalister blitt arrestert i Iran, men befolkningen gir seg ikke og har igjen inntatt gatene. Modige mennesker.

I dag har jeg vært og holdt appell for et fritt og demokratisk Iran med respekt for menneskerettighetene.

vote

Her kommer appellen:

Kjære alle sammen! Iranere, venner av iranere, forkjempere for demokrati og menneskerettigheter!

Den siste ukens hendelser, mot og brutalitet får meg til å tenke på hvorvidt forskjellig vi kan oppleve et valg. Selv kan jeg planlegge en valgkamp i ro og mak, skolere medlemmer og oppfordre folk til å ta et annet valg enn det som styrer i dag. Og etter valget vil de store rabbalderne her i landet være partiledere som utfordre språket litt i omtale av hverandre.

Det er så fjernt fra den virkelighetene vi har vært vitner til at iranere har gått gjennom den siste uken.
Situasjonen i Iran er helt uholdbar. De brutale overgrepene mot fredelige demonstranter i Teherans gater kan ikke holdes skjult for resten av verden, og det må også Mahmoud Ahmadinejad og Ali Khamenei forstå.

Det er tragisk når de som ønsker å demonstrere mot påståtte resultater etter et valg ender opp med å bli banket opp, og det som skulle vært fredlige og rolige demonstrasjoner heller blir voldelige og blodige sammenstøt.

Til nå har mange liv brutalt blitt borte i en kamp for rettferdighet og åpenhet, i en kamp for grunnleggende menneskerettigheter.

Demonstrasjonene viser at ungdommen i Iran er lei av middelaldersk prestestyre, strenge religiøse lover, og omfattende mangel på grunnleggende rettigheter. De ønsker å være med på å forme sin fremtid, og det kan de først klare om det sittende regimet faller. Det er bare systemendring som kan bringe frihet og demokrati til Iran. Systemendringer flere hundretusen iranere har satt et ansikt på den siste uken.

I går talte Ali Khamenei og det var et skammelig språk og truslene haglet fra den øverste lederen som burde sett at tiden var inne for å ta inn over seg folks vilje og ønske. I stede velger han å true landets befolkning.

En leder som mener at en befolkning selv er ansvarlig for deres liv når de kjemper for rettferdighet og demokrati er en leder som ikke ønsker det beste for folket og bruker verdier og religion som et uberettiget skjold.

Ingen samfunn basert på trusler kan ha evig liv, uansett hvor mye dets øverste leder ønsker. Respekt for menneskerettighetene og demokrati vil også nå Iran. Dette er starten på veien ditt.

Verdensleder følger med, og advarer Irans ledere mot de brutaliteter de har varslet ovenfor de som kjemper for frihet. Verdens ledere ser på Iran. Men man skal ikke glemme alle de folkene som nå sitter foran nett og deler informasjon, appeller og bilder om hva som skjer på facebook, twitter, bloggere og YouTube. I tillegg står vi og andre å demonstrere rundt forbi i verden på den tiden iranere igjen  inntar gatene i Teheran.

Kampen for et Iran med respekt for menneskerettigheter, demokratiske valg og frihet er i gang.  Vår kamp for å støtte demokratiske krefter i Iran fortsetter her i dag!