You are currently browsing the monthly archive for juli 2009.

I dag gjør Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti det klart i DN at en norsk EU-søknad vil være utelukket med en fortsatt rødgrønn regjering de neste fire årene.

For meg blir det veldig spesielt å sette til side hele spørsmålet om EU i en periode hvor det vil skje dramatiske endringer ved EØS-avtalen som befolkningen og politikere må debattere. Store utfordringer knyttet til klima og energi, et eventuelt medlemskap for Island og fiskeriavtale. Man kan ikke legge ned veto mot debatt.
vote

Det er trist at SP og SV vil tviholde på en husmannskontrakt fremfor å debattere hva som gir nordmenn innflytelse og et bedre demokrati. EU har forandret seg siden 1994, og vi bli færre medlemmer knyttet til EØS-avtalen. Her bør selv SV og SP være villige til å ta debatten fremfor å gjøre et forsøk på plassere resten av Europa nederst i en låst skuff i regjeringskvartalet.

Siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 har om lag 5300 EU-regler blitt gjort til norsk lov. Over 80 % av EUs direktiver gjelder i Norge, og 1 av 6 norske lover stammer fra EU. Hadde Norge blitt medlem av EU i dag vil jeg kalle det vår tids demokratireform med tanke på alt det lovverket som vi i dag må sluke rått og hvor vi med et medlemskap faktisk vil være med å bestemme når avgjørelser taes.

Vi kommer ikke utenom at vi i dag sitter på sidelinja når andre debattere og avgjør vår fremtid. Norge må møte fremtidens utfordringer sammen med våre naboland gjennom samarbeid og forpliktende avtaler. Ikke fortsette dagens alengangen.

Bloggstafett for personvern – mot datalagringsdirektivet!

Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Vi krever at samtlige politiske partier – og ikke minst regjeringen – sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Å ikke ta stilling, slik som de fleste politiske partiene på Stortinget (med unntak av Venstre og SV) har gjort i over tre år, er det samme som stilltiende aksept.

Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Les mer om bloggstafetten på Liberalerens side.

I går lansert regjeringen ny pakke med innstramming av asylreglene. Dag Terje Andersen(AP) sier han ikke kan sitte og se på at barn blir sendt som pakke til Norge av menneskesmuglere. Jeg sier man ikke kan sitte og se på en regjeringen som kaster ut barn. Ny regjering nå!

Regjeringen fortsetter å skyve barn foran seg i kampen mot mer innvandring. Tidligere har det vært familiegjenforening eller unge menn som har vært politikeres problem. Denne regjeringen har problemer med barn på flukt.

Regjeringen skyver barn foran seg i kampen mot innvandring.

Regjeringen skyver barn foran seg i kampen mot innvandring.

Det er hjerterått av Dag Terje Andersen(AP) og igjen skyve barn foran seg i kampen mot innvandring. Barn på flukt er de siste som skal oppleve et slikt svik fra verdens rikeste land. Nestleder i Venstre,  Trine Skei Grande, kaller det idiotisk innstramming i Nettavisen.

At regjeringen nå vil returnere asylsøkende barnefamilier til Hellas, som har kommet via Hellas, er direkte i strid med FNs høykommissærs anbefalinger. Dette blir rett og slett forkastelig når man er klar over den høylytte kritiseringen Hellas har fått.

Tiltakene mot barn og mot helt klare anbefalinger fra FNs høykommissær gir et tydelig bilde av at SV ikke har gjennomslag i regjeringen når det kommer til løfte om en mer human asylpolitikk. Legger man dette sammen med den rekken av miljøtap SV har gått på forundrer det meg at de fortsetter å holde fast på det rød – grønne samarbeidet.

Dette er regjeringens nye tiltak:
1) UDI instrueres om å ta i bruk Dublin II-forordningen for å returnere barnefamilier til Hellas. At man er barnefamilie skal ikke lenger i seg selv være nok til at man ikke returneres til Hellas. Det skal gjøres en konkret og individuell vurdering i hver enkelt sak.
2) Etablering av egen saksbehandlingsprosedyre med raskere intervju og      aldersvurdering for enslige mindreårige asylsøkere.
3) Utvidet aldersvurdering av enslige mindreårige asylsøkere; Tann, håndrot og fysiologisk undersøkelse.
4) Enslige mindreårige asylsøkere som ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag skal som hovedregel få avslag.
5) Opprette omsorgs- og utdanningstilbud i opprinnelsesland for enslige mindreårige asylsøkere.
6) Asylsøkere uten dokumentert identitet skal som hovedregel ikke gis midlertidig arbeidstillatelse under søknadsbehandlingen.
7) Regjeringen planlegger å opprette et nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter.
8 ) Det skal utarbeides et generelt reintegreringsprogram.

Tallet er nå 21. Det er tallet på innstrammingstiltak denne regjeringen har satt i gang på under et år.

Det er ordføreropprør over hele landet mot postdirektivet. 78 prosent av Norges ordførere imot EUs postdirektiv. Ordførerne mener Norge skal si nei til postdirektivet og bruke reservasjonsretten. Tydeligvis med de konsekvenser det vil få for både Norge og Posten Norge AS.

Postdirektivet legger opp til at man skal ha en enhetspris over hele landet, slik som vi har i dag, og kan åpne for 6 dager for frakt, slik vi har i dag. I tillegg åpner det for at staten kan gå inn å sikre tjenesten i de områder som man er redd for at skal slite med å oppnå konkurranse. Hvorfor bruker ordfører tid og energi på å samle seg rundt et opprør for at rammene skal være akkurat slik de er i dag? Det synes jeg er underlig.

Selv min egen ordfører i Arendal er i mot direktivet og ser ”ingen gevinst med det”. Med første øyekast kan det se ut til at det ikke er en gevinst med det i og med at det innebærer de samme rammene. Det har seg slik at med konkurranse så vil Arendal sine innbyggere oppnå et bedre tilbud. Leveringstiden vil bli kortere og næringslivet vil oppleve et bedre tilbud. Dette mener jeg er en gevinst for Arendals kommune, innbyggernes tilbud og næringslivet som er etabler i kommunen. Det vil være en gevinst!

Dette fremstå for meg som at vi står ovenfor en samling ordførere som ikke har tenkt langt nok, og løftet blikket høyt nok til å se litt lengre en sine egne grenser!

Resten av Europa er ikke smekk fult med urbane strøk og storbyer. Det finnes mange områder som er som ”distriktan” som vi har i Norge, og derfor har direktivet tilpasset seg det. Det var også en uendelig lang og kronglete drakamp om direktivet i Europaparlamentet. Dette virker det som at man veldig ofte glemmer i Norge, og så setter man i gang en kampanje hvor konsekvensene av det man vil oppnå er en stor usikkerhet om et selskaps fremtid internasjonalt, og hvor nordmenn mister en forbedring av en tjeneste.

Posten har selv, hvis jeg ikke husker feil, tidligere vært på banen for at Norge skulle implementerer direktivet raskt. De så muligheten til å komme raskt inn på markedene i Sverige og Danmark, som også har statlige postselskap, slik at de kunne ligge et hestehode foran. De så muligheter med direktivet for å styrke et statlig selskap. Det ser ikke Senterpartiet og 78 % av ordførerne i landet.

Som liberaler og enormt opptatt av personvern må jeg si at jeg hadde vel satt enormt mye mer pris på at det var et ordføreropprør mot datalagringsdirektivet, og det enorme inngripen det har i enhver innbygger i enhver kommune i Norges hverdag. Ikke at de skal være en bremsekloss for at vi som forbrukere skal kunne få et bedre tilbud. Det hadde det stått respekt av!

Anbefaler dagens leder i Dagens Næringsliv.

Mine twitteroppdateringer

juli 2009
M T O T F L S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031