I dag gjør Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti det klart i DN at en norsk EU-søknad vil være utelukket med en fortsatt rødgrønn regjering de neste fire årene.

For meg blir det veldig spesielt å sette til side hele spørsmålet om EU i en periode hvor det vil skje dramatiske endringer ved EØS-avtalen som befolkningen og politikere må debattere. Store utfordringer knyttet til klima og energi, et eventuelt medlemskap for Island og fiskeriavtale. Man kan ikke legge ned veto mot debatt.
vote

Det er trist at SP og SV vil tviholde på en husmannskontrakt fremfor å debattere hva som gir nordmenn innflytelse og et bedre demokrati. EU har forandret seg siden 1994, og vi bli færre medlemmer knyttet til EØS-avtalen. Her bør selv SV og SP være villige til å ta debatten fremfor å gjøre et forsøk på plassere resten av Europa nederst i en låst skuff i regjeringskvartalet.

Siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 har om lag 5300 EU-regler blitt gjort til norsk lov. Over 80 % av EUs direktiver gjelder i Norge, og 1 av 6 norske lover stammer fra EU. Hadde Norge blitt medlem av EU i dag vil jeg kalle det vår tids demokratireform med tanke på alt det lovverket som vi i dag må sluke rått og hvor vi med et medlemskap faktisk vil være med å bestemme når avgjørelser taes.

Vi kommer ikke utenom at vi i dag sitter på sidelinja når andre debattere og avgjør vår fremtid. Norge må møte fremtidens utfordringer sammen med våre naboland gjennom samarbeid og forpliktende avtaler. Ikke fortsette dagens alengangen.