You are currently browsing the tag archive for the ‘velferd’ tag.

Jeg støtter helhjertet Thor Erik Forsbergs (AP) utspill om å avkriminalisere narkotika i Dagsavisen i dag. Han er en modig mann som går ut med dette forslaget. Erfaring tilsier at han vil bli misforstått mange ganger i løpet av dagen.

Avkriminalisering er et steg i riktig retning. Det er på høy tid at rusavhengige blir behandlet som pasienter som trenger oppfølgning av helsepersonell, og ikke kriminelle som politiet må kaste bak lås og slå. For det er det som er realitetene i Norge. I dag er det flere hundre mennesker som soner hvert år fordi de er tatt med brukerdoser. I følge kriminalstatistikken er det over 600 slitne rusavhengige som soner noen få måneder.

Dette er i hovedsak syke og slitne rusavhengige som trenger å bli møtt med noe annet en innsiden av et fengsel. Når pasientrettighetene ble innført i 2005 var det mange av oss som trodde at situasjonen i 2009 for rusavhengige skulle bli en helt annen. Ikke at vi fortsatt skulle sloss for at det er helsetilbud syke mennesker trenger.

Stoltenbergutvalget har startet sitt arbeid og jeg håper inderlig avkriminalisering av brukerdoser er et av forslagene de vil legge frem når arbeidet er ferdig. Det er ikke vanskelig å se at det kan oppfattes som et kontroversielt forslag, slik det ble når straffelovsutvalget la frem det samme, men jeg tror ikke Thorvald Stoltenberg og co kommer utenom det.

Vi venter i spenning på nok et utvalg som kan skrive historie eller fraskrive seg et historisk ansvar. De kan sikre at den gjennomgående holdningen til rusavhengige er at de er pasienter som trenger hjelp, eller de kan komme tilbake med den moralske pekefinger for å videreføre dagens situasjon. Det siste hadde vært trist.

Denne helgen ga Unge Venstres sentralstyre full støtte til Private Barnehagers Landsforbund (PBL) som i morgen går til streik mot den rødgrønne regjeringens nye lovforslag. Det er et lovforslag som vil forskjellsbehandle private og offentlige barnehager. Unge Venstre reagerer på at en regjering legger opp til en forskjellsbehandling.

Det er på tide at regjeringen ser barnets beste fremfor sosialistisk drømmer om at alle barn skal vokse opp i det offentlige.

Forslaget fra regjeringen medfører blant annet at lovbestemmelsen om at barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd (§ 14), blir borte.

Andre konsekvenser er:
–    Klageretten til Fylkesmannen angående tilskudd blir borte. Kun kommunen blir klageinstans.
–    Ingen rett på tilskudd til barnehageplasser etablert etter 1. januar 2011.
–    Alle minimumsgarantier i forhold til offentlig støtte fjernes fra 1. januar 2011.

Stortinget kan ikke gå med på en slik forskjellsbehandling og må gå i mot et et slikt lovforslag. Det er ingen forskning som viser at barn har det bedre i offentlige barnehager enn i private barnehager.

Jeg er overbevist om at private barnehager spiller en viktig rolle for å gi rom for mangfold og nytenkning innenfor barnehager.

Flere private barnehager klarer i dag å drive med overskudd, selv om de bare mottar 85% av det tilskuddet som offentlige barnehager mottar. Dette viser at private barnehager ofte har mye å lære de offentlige barnehagene om hvordan man kan drive barnehager bedre.

Med dette forslaget fra regjeringen er det på høy tid å lovfeste likebehandling av offentlige og private barnehager, og at kommunene overtar all finansiering av barnehager.

Hva mener du er riktig?

Lundteigen er ikke så ofte fremme i media, men de siste dager har han igjen fått springe fritt. Det er trist å se hva resultatene blir: fjerne velferdsgoder for østeuropeere i Norge som nå har mistet jobben. Lundteigen ønsker å sende på dør i dårlige tider de som har vært villige til å ta de mest usikre jobbene for å holde hjulene i gang i oppgangstider i Norge. Dette er forkastelig av Lundteigen.

Dagens Nationen har en veldig god leder på dette, men best er nok Heine Vestvik, Venstremann og EU-tilhenger, i dagens Dagbladet. Det er ikke noe så forkastelig som politikere som prøver å gjenskape skille mellom øst og vest i Europa med to sett av regler. Siden murens fall har Europa tatt på seg et ansvar for å sikre like muligheter og like vilkår for alle europeere gjennom EU. EU har skapt en felles politisk og økonomisk arena som skal stå sammen for å skape utvikling og løfte Europa, uavhengig av om det er øst eller vest. Det kalles solidaritet. Dette forslaget fra Lundteigen forklarer på mange måter hva som begrunner hans nei til dette prosjektet.

Mine twitteroppdateringer

mars 2023
M T O T F L S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031