You are currently browsing the tag archive for the ‘Unge Venstre’ tag.

Det er sørgmodig å våkne opp etter valget, og jeg tar meg selv støtt og stadig i å ikke virkelig ville våkne denne uka. For det var et tap, og tapet var stort. Det må ha lagt noen varslinger der om at dette kunne skje, men vi har levd i en annen tro i Unge Venstre og Venstre.

Tapet var ikke bare stort for Venstre og stortingsgruppa. Tapet er stort for viktige verdier og prinsipper i Norge. Verdier og prinsipper som har vært viktige for vår historie, kultur og samfunnsdebatt.

Personvern: har lid stort. Venstre har vært den klareste røst i kampen mot overvåkning og for et samfunn hvor borgeren ikke følges med argusøyne av staten for hvert skritt man tar, hvilke valg man gjør og i det private liv. I tillegg ser det nå ut til at datalagringsdirektivets forkjempere sitter igjen med makta på Stortinget. Det betyr spikeren i kista for personvernet de neste fire årene.

Migrasjon: den med en annen hudfarge, etnisitet og det flerkulturelle samfunnet tapte valget. Dette var valget når store blokker som kjempet så inderlig hardt om å gå seirende ut av valgkampen var villig til å tråkke på de som søker seg til en nødhavn langt fra sitt hjem. Det er skammelig at dette kan skje når vi nylig feiret Verdenserklæringen om Menneskerettighetenes  60 –års jubileum og vår felles forståelse fra hva som ble våre forpliktelser som medmennesker etter 2. Verdenskrig burde vært langt klarere i ord og handling.

Rusomsorg: mennesker som har falt utenfor den store og trygge veien nådde ikke opp i praten om regjeringskabalen. Unge Venstre gjorde et forsøk på å løfte debatten om rusomsorg i valgkampen. Vi satt opp 179 kors for de som døde av overdoser i 2008. Mørketallene er sikkert langt høyere. Venstre er villige til å satse stort og prioritere de som i dag står der med akutte behov og pasientrettigheter, men som nå opplever stengte dører og venting.

aksjon rus I

Dette er saker som krever et hjerte for saker ut over eget liv og familie, det er saker som mange vil si at man kan smykke seg med i oppgangstider og andre vil mene de er svært bortkasta å holde på. For oss i Unge Venstre og Venstre er det verdier og prinsipper som er en del av å være et liberalt parti. Noe som ikke kan forhandles bort og kompromisses med i møte med ytterkanter i norsk politikk.

Det som forundrer meg mest, og som jeg tror er svaret på hvorfor Venstre gikk tilbake, er ikke fordi vi er prinsippfaste, men at politikken ikke godt nok frem.

Er folk klar over at de valgte bort det partiet som har prioritert mest til høyere utdanning og forskning på Stortinget? Det partiet som systematisk har valgt forskning og høyere utdanning for å sikre arbeidsplasser og en kunnskapsbasert næring i Norge ville ikke velgerne ha over sperregrensa.

Er folk klar over at de har valgt bort det partiet som flyttet Høyre så langt i klima og miljøpolitikk i klimaforliket at det tvang Arbeiderpartiet i en retning SV ikke klart selv på innsiden av regjeringen? Det som gikk fra å være en klimamelding som fikk FrP til å juble og sprette sjampanjen til å bli et viktig forlik i norsk politikk.

Jeg mener vi kan konstantere at det var miljø og klimakampen som gikk på et stort tap ved dette valget. AP har virkelig oppnådd det de vil med et redusert miljøparti i regjering og minimalisere SVs støtte i opposisjon. Dette gjør situasjonen enda vanskeligere for SV,  miljøbevegelsen og alle som er opptatt av at vi tar klimakampen nå, og ikke når det er for sent.vindmølle

Nå spår de fleste sentrumspartienes død. Det har jeg ingen tro på. Venstre er fortsatt på Stortinget og har ikke mistet oss selv. Det er fire år siden sist vi var to på Stortinget, og vi kjempet oss opp til en gruppe på ti. Det skal vi klare igjen. I tillegg opplever vi en massiv medlemstilstrømning og har snart passert 1500 nye medlemmer siden valgkvelden som vil være med på laget frem til nye valg i 2011 og 2013.

Kunnskap, klima og liberale verdier og prinsipper tapte valget. Venstre tapte valget.

Men med et miljøparti som svelger kameler i regjering, og en redusert røst for liberale prinsipper og verdier er det helt klart en mangelvare folk vil ønske tilbake. Nå starter den lange veien med  å bygge Venstre videre, sikre at vi når frem med vår politikk og at velgerne tar oss over sperregrensa i 2013.

Hva tror du; er det mulig å få til et Venstre med en sterkere posisjon i norsk politikk?

Venstre fosset frem i årets skolevalg og økte oppslutningen med 2,9 prosentpoeng siden sist (2005). Den nasjonale oppslutningen endte på 6 %. Jeg er veldig stolt av den innsatsen alle UVere har bidratt med landet rundt.

Det er tydelig at vårt fokus på kunnskap i skolen, miljø, dyrevern og rusomsorg har vært viktig for mange elever. Dette er saker som viser at unge bryr seg om mer enn billigere sprit og bensin.

.Venstre kan vise til mange resultater på over 20 og 30 %. Det er helt klart grunn til å tro at veksten kommer av at vi tar klar avstand til Frp, og at miljøbevisste velgere er misfornøyde med regjeringens innsats. Venstre er den tredje vei med avstand til både sosialismen og høyrepopulismen. Hvis elevene fikk bestemme, ville Abid Raja, Ola Elvestuen og Lars-Henrik Michelsen vært inne på Stortinget. Det er kult!

Unge Venstre i skoledebatt.

Unge Venstre i skoledebatt.

Her er noen av fylkenes resultater(i parentes: fremgang fra 07/05):

Oslo: 8,5 % (+1,5/+3)
Hordaland: 9,2 % (+1/+4,4)
Hedmark: 8,1 % (+0,9/+3,9)
Rogaland: 7,1 % (+1,6/+2,8)
Troms: 4,9 % (+2,2/+2,0)
Akershus: 10,5 % (+5,7/+7,8!)

Det er en skikkelig opptur i valgkampen at skoledebatten har gått så bra, men det er flere ting som viser at Venstre og Unge Venstre er i siget. Nyinnmeldinger og nye aktive medlemmer strømmer på. Dette er et tegn på at mange vil være med på å kjempe for et liberalt, grønt og moderne Norge.

En opplevelse som står igjen som det sterkeste jeg har opplevd denne valgkampen er aksjonen Oslo Unge Venstre satt i gang foran Stortinget for å få satt rusomsorg på dagsorden. Og det klarte de! VG og andre aviser var kjapt på plass, og dagen etter måtte Helseministeren svare for seg i politisk kvarter mot Venstres Ola Elvestuen.

Aksjon foran Stortinget.

Aksjon foran Stortinget.

Nå er det den siste innspurten folkens. Stå på for verne av Lofoten og Vesterålen, en bedre rusomsorg, fjerning av pelsdyrindustrien, en skole for kunnskap og at vi skal oppnå et lavutslippssamfunn! Dette krever Venstre i regjering og det skal vi få til!

I dag ønsket Unge Venstre å løfte rusomsorg opp som et tema i valgkampen. Vi satt opp 179 kors foran Stortinget for de som i følge Kripos sine tall, mørketallene er langt høyere, gikk bort i 2008 på grunn av overdose.

Vi startet i dag morges med å plassere ut 179 kors på plenen foran Stortinget og blikkene fra forbipasserende var spørrende, nyskjerrige og følelsesladede.

Pressen var kjapt på plass og dekket Ola Elvestuen og Venstres politikk, og hva de vil gjøre for de som i dag sliter med rusavhengighet.

Det har vært en dag preget av de mange tap pårørende har opplevd og det inderlige ønske om at dette er et tema flere politikere skal bry som å få frem i media.

Rusavhengige er ingen svak gruppe som Arild Knutsen, fra Foreningen for en human narkotikapolitikk, sa i dag under sin appell. Mange rusavhengige både vil mye og kan få til mye, men man kommer ikke utenom at rusavhengige ikke har en sterk interesseorganisasjon i ryggen som fagforeninger. Det gjør til at politikere i enda større grad må lytte og løfte politikk som kan gjøre rusavhengiges hverdag dramatisk bedre.

Det mest overraskende i dag var at KrFU og deres leder Kjell Ingolf Ropstad mente at Unge Venstre ikke hadde noen rolle i kampen mot overdosedødsfall på grunn av vår politikk som inkluderer ønske om å viderefører sprøyterom og åpne opp for bruk av heroin i legemiddelassistert behandling.

For meg er det nok akkurat det at vi faktisk har noe nytt å tilføre en kamp som har vært basert på nulltolleranse uten å ha ført oss et steg nærmere å få ned overdosedødsfallene. Unge Venstre vil kjempe for at man kvitter seg med moralistiske holdninger i møte med mennesker som trenger hjelp. For meg er det et fett om det er avrusning, metadom eller Jesus som hjelper en som sliter. Målet er at hjelpen er der! Håper KrFU også vil våkne opp en dag og dele den meningen.

Her følger min appell:

Rundt oss står det 179 kors til minne for de som gikk bort i 2008 på grunn av en lidelse, en sykdom og en hjelpesløs situasjon. De døde etter  å ha tatt en overdose.

Dette er søstere, brødre, døtre og sønner, det er venner, bekjente, en klassekamerat og et barnebarn. De hadde alle noen som sto igjen. I dag er det også mange pårørte som hver dag er redd for at dagen er kommet for at det er deres tur til å stå igjen.

For Unge Venstre handler dette om å løfte en debatt som i dag blir forbigått så alt for stille. Det kan ikke fortsette. Vi må få til et løft i rusomsorgen, vi må få til en helhetlig behandling og vi må sikre at når du er syk på liv og død skal du ikke møte en stengt dør i helse-Norge.

Det er på tide de politiske partiene våkner og løfter en debatt som i dag forsømmer så mange syke mennesker som er desperate etter å få en oppfølgning, behandling og et ettervern.

Her om dagen fikk jeg høre om situasjonen til Charlie:

«Min situasjon er ganske typisk … Jeg har gått på Subutex siden mai i fjor, vært på Fredheim og kom derfra en uke før jul. Og hva møter meg? Ingenting! … Hver dag er en kamp med meg selv for å la være å kjøpe dop. Uten et ordentlig ettervern vil de fleste sprekke og være på kjøret igjen.»

Dette skriver C harlie i sin historie til oss. Han bor på gata, og er en av mange som opplever opphold på institusjon som nytteløst fordi ettervernet er for dårlig. Mange blir sendt rett på gata uten annet enn klærne de hadde på seg da de kom inn.

De sliter seg gjennom lange dager med sterke abstinenser og vonde tanker samt mangel på bolig, jobb, aktivitetsmuligheter og en rusfri omgangskrets. Dette er en dårlig kombinasjon og fører til at mange sprekker.

Dette er bare en historie av mange om sidene ved hverdagen  til en person som lever et liv basert på jakt etter rus, sterke abstinenser og dårlige forhold. Det som møter de i dag er manglende ambisjoner fra politikere hvor konsekvensen er så mye verre enn hva vi kan forestille oss.

Dagen i dag handler om å kreve debatten, kreve tiltakene og kreve handling fra landets ledende politikere. Vi kan ikke fortsette å skulle se at folk står i kø for behandling av en alvorlig sykdom, og vi kan ikke fortsette å akseptere at så mange dør fra muligheten til å leve et liv.

Politikere må være villige til å tenke nytt og tenke større. I dag må de som sliter i et helvete hvor rusen er det som styrer oppleve at de kan få et liv hvor det er de som tar kontrollen fordi politikerne har kommet tilbake og tatt styringen”.

Takk til alle som var med i dag!

I dag har Nei til EU kommet med sin blekke om hva alle potensielle stortingsrepresentanter mener om en rekke EU-spørsmål. Personlig synes jeg ikke noe særlig om at det ikke er et ja – flertall(selv om jeg digger at Lars Sponheim har snudd med noen forbehold), men finner andre saker i informasjonen interessant.

Det gjelder datalagringsdirektivet. For meg er det et stort problem at flere av kandidatene ikke vet hva de vil gjøre med datalagringsdirektivet. Jens Stoltenberg har ikke svart og gir derfor ikke et svar til folket om hvilken vei han ønsker å lede folket. Siv Jensen har derimot svart, men er av de som stiller seg i køen for vet ikke. To av landets ledene politikere nekter å svare på hvordan de vil forvalte folks privatliv de neste årene. Dette er fullstendig uholdbart! Her må det komme klare svar før 14. September!

Denne sommeren har det gått en omfattende bloggstafett over hele landet mot datalagringsdirektivet. Deltakerne krever at regjeringen sier nei. Til nå har over 130 deltatt.

Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet. Det er trist å registrere at flere av kandidatene ikke vet hvordan de har tenkt å ta stilling til dette.

Jeg har selv kjempet mot datalagringsdirektivet i mange år. Unge Venstre vedtok en uttalelse mot direktivet alt i 2006. Lenge før debatten kom til Norge. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Jeg mener at dette direktivet griper så fundamentalt inn i privatlivet til folk at her må man sette foten ned. Venstre er klar til å sette ned foten.

Hva vil dere gjøre, Jens og Siv?

I dag kom Lofotposten med en måling, melder Dagbladet,  som viser at lokalbefolkningen er mot utvinning av olje og gass i Lofoten og Vesterålen.

Jeg er stolt av å representere et parti som sier et absolutt nei til utvinning i de sårbare områdene Lofoten og Vesterålen, og det er enormt gledelig å kunne konstantere at dette også er hva befolkningen i nord mener.

I dagens Lofotposten vises en måling hvor kun 20 % av befolkningen i nord sier ja til olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen, og 20 %  sier vet ikke. Hele 54 % sier nei til å åpne opp de sårbare områdene. Stikk i strid med hva oljenæringen har påstått gang på gang. Lokalbefolkningen vil ha en fremtid som bygger på noe annet enn olje og gass!

Områdene rundt Lofoten har naturverdier av verdensklasse. Med verdens største kaldtvannskorallrev, en enestående torskebestand, og noen av Europas flotteste fuglefjell. Lofoten og Vesterålen er et område som har et utrolig potensialet innenfor reiseliv, produksjon av fornybar energi og fiskeri.

Vi må satse på næringer som betyr noe for generasjoner fremover. Derfor må vi nå satse på andre næringer som fiskerinæring, turistnæring og det enorme potensialet fornybar energi er i området, og ikke la oljeinteressene få ture frem.

Dette er næringer som dagens ungdom skal dra nytte av i fremtiden. Da kan ikke dagens politikere legge til rette for tilskitning av sårbare områder, og fortsette å legge til rette for bruk av fossil energi.

Vern i Norge har fram til nå handlet om vern på fastlandet. Den neste verneepoken i Norge må også sikre det biologiske mangfoldet i sjø og langs kysten. Venstre går til valg på å ikke åpne opp sårbare områder til havs, som Lofoten og Vesterålen. Dette blir den store miljøsaken ved høstens valg, og lokalbefolkningen er på vår side!

Lurer på om Rybak helt forstår hva han har kastet seg ut i med å opptre for Lukasjenko på den best regissert måten man kan finne i Europa.

Unge Venstre har nå jobbet i fire år med å støtte våre søsterorganisasjoner og opposisjonen i Hviterussland og jeg blir sjokkert over Rybaks planer i Hviterussland.

Det er helt klart at hjemlandet hans er viktig for han, men han må være klar over at hjemlandet har en diktator som leder.

Her hadde Rybak muligheten til å bruke sin status og rolle til å støtte musikk og kulturliv som ikke får lov til å ha offisielle konserter. Han kunne støttet ungdom som ønsker en demokratisk fremtid med respekt for menneskerettighetene som i dag blir trakassert og fengslet for sitt engasjement.

I stede velger Rybak å la en diktator sole seg i glansen av hans oppstur. Det er skuffende!

Når han stiller opp på dette har jeg en oppfordring til Rybak: dra frem det opprinnelige hviterussiske flagget i beste sendetid!

g luka

I dag fyller Unge Venstre 100 år og dette ble markert med lansering av Demokratiets avantgarde som tar for seg organisasjonens hundre år!boklanseringanne-solsvik

Under lanseringen hadde redaktørene Lars Henrik Paarup – Michelsen og Guri Melby ordet, og noen av forfatterene hadde ordet. Arne Finborud holdt et foredrag om forholdet mellom Unge Venstre og Dagbladet.

Her er min åpning av lanseringen:

Velkommen alle sammen! Og gratulerer med dagen! Gratulerer til medlemmer, tidligere medlemmer, forlag, redaktører og forfattere av Unge Venstres historiebok: Demokratiets avantgarde! Endelig er dagen kommet til vårt 100-års jubileum.

Vi kan se tilbake på 100 års historie og en organisasjon som har betydd noe. Vi har påvirket Venstre, påvirket samfunnsdebatten og påvirket det etablerte.

Unge Venstre har vært en bevegelse, en studiering, en valgkamp organisasjon og en aksjonsorganisasjon. Vi kommer ikke utenom at Unge Venstre har hatt en stor betydning som en skoleringsarena og er det fortsatt i dag. Hvor noen går videre i Venstre, andre i sin tid inn i Venstre-pressen, Dagbladet eller har tatt med seg den verdifulle skoleringen det er å stille spørsmål ved det etablerte og kjempe for forandring med seg videre i livet.

Det har vært og er et samlingspunkt for unge liberale og radikale mennesker.

Unge Venstre hadde sitt stiftelsesmøte den 27. Januar 1909 i Studentersamfunnet her i Oslo, den gang Kristiania. På stiftelsesmøte holdt statsråd Johan Castberg tale for forsamlingen. Han oppfordret Unge Venstre til ”å ikke legge an på døgnets flertall”. Unge Venstre skulle ikke legge seg på ”døgnets flertall”, men løfte problemstillinger som ikke nødvendigvis kunne få gjennomslag de neste 24 timer, de kommende år eller tiår, men man en dag kunne oppleve gjennomslag for. Fordi det var en riktig kamp å ta.
Unge Venstre skulle være ungdommen som utfordret Venstre og minnet Venstre på hva som er de radikale og liberale svar på samfunnets utfordringer.


På mange måter kan man si at Unge Venstre har gjort alt annet enn å legge an på døgnets flertall.

• Kampen for en fri migrasjon kan trygt sies å ikke være et populistisk standpunkt.
• Kampen for personvern har ikke vært å legge an på døgnets flertall.
• Kampen for sprøyterom har ikke vært å legge seg etter døgnets flertall.
• Kampen mot miljøødeleggelser og for reduksjon i utslipp har ikke vært å legge seg på døgnets flertall.
• Kampen for en borgerlønn har ikke vært å legge seg på døgnets flertall.
• Kampen for et ja til EU er ikke å legge seg etter døgnets flertall.
• Kampen for at homofile skal få gifte seg og få barn har ikke vært å legge seg etter døgnets flertall.

Unge Venstre har beveget det rundt oss, utfordret Venstre og utfordret samfunnet. Vi har tort å ta i saker som har vært kontroversielle, liberale og radikale. Vi har vært klar i vår tale der andre har kommet etter litt sener når det hele har blitt litt mer komfortabelt og behagelig å stå for.

Unge Venstre har tatt kampene fordi de har vært viktig og riktig. Vi vil også i fremtiden tørre å gå i oss selv, endre standpunkt og jobbe med ny politikk. Løfte frem det som ikke til en hver tid representerer døgnets flertall. Vi skal også i fremtiden strekke oss etter rollen som demokratiets avantgarde.

Takk til alle som har bidratt til å realisere sp mange Unge Venstre-folks drøm om en historiebok. Takk til Jens Harald Eilertsen og MargMedia, Takk til redaktørene Lars Henrik Paarup – Michelsen og Guri Melby, takk til alle dere forfattere som har stilt opp og gitt deres bidrag for å gi oss et innblikk i en 100-års lang historie.


God lesning alle sammen! Igjen gratulere med dagen og nå gir jeg ordet videre til Jens Harald Eilertsen fra forlaget MargMedia.

Nå er det mandag igjen og Unge Venstre har avsluttet siste landsstyret før sommerferien setter i gang. I løpet av helgen hadde vi opp en drøss med uttalelser til behandling og vedtok fem av de.

Unge Venstre vedtok en klar uttalelse mot den nye overvåningsloven i Sverige og er sjokkert over hvilken politistat Sverige har blitt. Siden terrorangrepene på USA har holdningen i forhold til personvern endret seg dramatisk. Denne helgen vedtok man også ny overvåkningslov i USA. He er det nå tillatt med omfattende overvåkning av telefonsamtaler. Bush sin komentar var: vi må jo høre på hva de sier! Jeg mener det er helt andre stemmer man må begynne å lytte til.

Unge Venstre vedtok også en uttalelse som skapte mye debatt om statlige direktorat og tilsyn. Etablering av statlige direktorat, tilsyn og ombud handler ikke bare om arbeidsplansser, men også om maktpredning i demokratiet. Resultatet kan du lese her med kommentarer fra Unge Venstres distriktspolitiske talsmann Sveinung Rotvaten.

Unge Venstre har lenge kjempet kampen for en mer liberal innvandringspolitikk og ikke minst kritisert flyktnings- og asylpolitikken i Norge. Unge Venstres landsstyre vedtok denne helgen at Norge bør legge ned Utlendingsnemda og erstatte den med en spesialdomstol for asylsaker, etter modell av den svenske Migrationsdomstolen.

Andre uttalelser som ble vedtatt var «Anerkjenn Somaliland» og «Sett tidsfrister på universell utforming».