You are currently browsing the tag archive for the ‘skole’ tag.

Venstre fosset frem i årets skolevalg og økte oppslutningen med 2,9 prosentpoeng siden sist (2005). Den nasjonale oppslutningen endte på 6 %. Jeg er veldig stolt av den innsatsen alle UVere har bidratt med landet rundt.

Det er tydelig at vårt fokus på kunnskap i skolen, miljø, dyrevern og rusomsorg har vært viktig for mange elever. Dette er saker som viser at unge bryr seg om mer enn billigere sprit og bensin.

.Venstre kan vise til mange resultater på over 20 og 30 %. Det er helt klart grunn til å tro at veksten kommer av at vi tar klar avstand til Frp, og at miljøbevisste velgere er misfornøyde med regjeringens innsats. Venstre er den tredje vei med avstand til både sosialismen og høyrepopulismen. Hvis elevene fikk bestemme, ville Abid Raja, Ola Elvestuen og Lars-Henrik Michelsen vært inne på Stortinget. Det er kult!

Unge Venstre i skoledebatt.

Unge Venstre i skoledebatt.

Her er noen av fylkenes resultater(i parentes: fremgang fra 07/05):

Oslo: 8,5 % (+1,5/+3)
Hordaland: 9,2 % (+1/+4,4)
Hedmark: 8,1 % (+0,9/+3,9)
Rogaland: 7,1 % (+1,6/+2,8)
Troms: 4,9 % (+2,2/+2,0)
Akershus: 10,5 % (+5,7/+7,8!)

Det er en skikkelig opptur i valgkampen at skoledebatten har gått så bra, men det er flere ting som viser at Venstre og Unge Venstre er i siget. Nyinnmeldinger og nye aktive medlemmer strømmer på. Dette er et tegn på at mange vil være med på å kjempe for et liberalt, grønt og moderne Norge.

En opplevelse som står igjen som det sterkeste jeg har opplevd denne valgkampen er aksjonen Oslo Unge Venstre satt i gang foran Stortinget for å få satt rusomsorg på dagsorden. Og det klarte de! VG og andre aviser var kjapt på plass, og dagen etter måtte Helseministeren svare for seg i politisk kvarter mot Venstres Ola Elvestuen.

Aksjon foran Stortinget.

Aksjon foran Stortinget.

Nå er det den siste innspurten folkens. Stå på for verne av Lofoten og Vesterålen, en bedre rusomsorg, fjerning av pelsdyrindustrien, en skole for kunnskap og at vi skal oppnå et lavutslippssamfunn! Dette krever Venstre i regjering og det skal vi få til!

Sosialistisk Venstrepartis oser av en grunnleggende mistillit til alt som er annerledes enn de offentlige A4-løsningen. Folk er forskjellige og vil velge forskjellige løsninger. Dette ser SV fullstendig forbi i kampen for sosialismen og mot et liberalt samfunn.

Det er utrolig intolerant av SV å ville avskaffe alternativer som er annerledes enn den offentlige skolen. Foreldre og elever må ha rett til å velge et annet alternativ enn det offentlige. Det er tragisk at Sosialistisk Venstreparti ikke ser at dette vil føre til en massiv nedleggelse av grendeskoler og et tap av mangfoldet i undervisningspedagogikken i norsk skole. Dette er et angrep på mangfoldet, et liberalt samfunn og menneskerettighetene.

Underlig er det at SV igjen prøver seg på å vedta seg frem til å hente ut norske soldater fra Afghanistan. Vi er i Afghanistan for å støtte opp under utviklingen av landet og våre forpliktelser ovenfor det Afghanske folk kan vi ikke aksepterer at SV skaper usikkerhet om hvert fjerde år. Afghanistan trenger et styrket fokus, både militært og sivilt, og ikke et vingleparti i regjering som ikke klarer å bestemme seg for hva de helst vil; ha soldatene ut eller selv kjøre sort limousine i regjering. Dette skaper ikke annet en usikkerhet for det afghanske folk, våre soldater og andre nasjoner.

Det var godt å få det ut!

I dag var jeg i debatt på Elevtinget som Elevorganisasjonen arrangerer hvert år på denne tiden. Da kaller de inn lederne for ungdomspartiene og kjører debatt en dag litt for tidelig om morgenene. I dag var det kl 09.00.

Først må jeg gratulerer Elevorganisasjonen med 50 år! Og takke hele gjengen på elevtinget som kom på demo for billigere månedskort i går i regjeringskvartalet.  Det er ungdommen som er helt avhengige av å reise kollektivt og da skal det også være mulig å reise til en fornuftig pris.

Debatten i dag ble en forsmak på skoledebattene til høsten; venstresiden anklager høyresiden for at man bare vil ha karakterer i skolen, og høyresiden anklager venstresiden for å ville fjerne alt av karakterer i skolen. Vi ble sittende å kun debatterer karakterer nesten hele tiden. Hvor viktig er debatten om karakterer, det vil si kampen for eller i mot, i skoledebatten?

Unge Venstre mener karakterer er en viktig tilbakemelding for eleven for å vite hvor man ligger i et fag og at man kan ha noe å strekke seg etter. Det er vanskelig å hoppe høyde uten list. Treffpunktet bli fort litt vell for diskutabelt. Vi går på skolen for å lære kunnskap, og det må være det sentrale. Har man ikke fått tilegnet seg kunnskapen i løpet av tiden er det er ansvar læreren har til å ta tak i dette. Etter skolen skal man ha et grunnlag å ta sine egne beslutninger på. Derfor skal kunnskapen i skolen være det sentrale.

Elevorganisasjonen har i dag to oppslag som vi debatterte. Det ene er om regjeringen som vil avskaffe eksamen og åpne opp for mappevurdering , Det andre er Elevorganisasjonen som advarer mot overvåkning i skolen. Jeg er utrolig glad for at Elevorganisasjonen nå går ut å advarer mot den trenden man ser: man i alt for stor grad åpner opp for å sjekke elever pga at vi tar i bruk ny teknologi! Stå på Elevorganisasjonen!

Det kom bra spørsmål fra salen( bedre enn hva panelet selv klarte å få til vil noen si☺). Lykke til videre på Elevtinget alle som er der!

Hvilke spørsmål ville du spurt ungdomspolitikeren om i dag hvis du var på Elevtinget?