Det er ordføreropprør over hele landet mot postdirektivet. 78 prosent av Norges ordførere imot EUs postdirektiv. Ordførerne mener Norge skal si nei til postdirektivet og bruke reservasjonsretten. Tydeligvis med de konsekvenser det vil få for både Norge og Posten Norge AS.

Postdirektivet legger opp til at man skal ha en enhetspris over hele landet, slik som vi har i dag, og kan åpne for 6 dager for frakt, slik vi har i dag. I tillegg åpner det for at staten kan gå inn å sikre tjenesten i de områder som man er redd for at skal slite med å oppnå konkurranse. Hvorfor bruker ordfører tid og energi på å samle seg rundt et opprør for at rammene skal være akkurat slik de er i dag? Det synes jeg er underlig.

Selv min egen ordfører i Arendal er i mot direktivet og ser ”ingen gevinst med det”. Med første øyekast kan det se ut til at det ikke er en gevinst med det i og med at det innebærer de samme rammene. Det har seg slik at med konkurranse så vil Arendal sine innbyggere oppnå et bedre tilbud. Leveringstiden vil bli kortere og næringslivet vil oppleve et bedre tilbud. Dette mener jeg er en gevinst for Arendals kommune, innbyggernes tilbud og næringslivet som er etabler i kommunen. Det vil være en gevinst!

Dette fremstå for meg som at vi står ovenfor en samling ordførere som ikke har tenkt langt nok, og løftet blikket høyt nok til å se litt lengre en sine egne grenser!

Resten av Europa er ikke smekk fult med urbane strøk og storbyer. Det finnes mange områder som er som ”distriktan” som vi har i Norge, og derfor har direktivet tilpasset seg det. Det var også en uendelig lang og kronglete drakamp om direktivet i Europaparlamentet. Dette virker det som at man veldig ofte glemmer i Norge, og så setter man i gang en kampanje hvor konsekvensene av det man vil oppnå er en stor usikkerhet om et selskaps fremtid internasjonalt, og hvor nordmenn mister en forbedring av en tjeneste.

Posten har selv, hvis jeg ikke husker feil, tidligere vært på banen for at Norge skulle implementerer direktivet raskt. De så muligheten til å komme raskt inn på markedene i Sverige og Danmark, som også har statlige postselskap, slik at de kunne ligge et hestehode foran. De så muligheter med direktivet for å styrke et statlig selskap. Det ser ikke Senterpartiet og 78 % av ordførerne i landet.

Som liberaler og enormt opptatt av personvern må jeg si at jeg hadde vel satt enormt mye mer pris på at det var et ordføreropprør mot datalagringsdirektivet, og det enorme inngripen det har i enhver innbygger i enhver kommune i Norges hverdag. Ikke at de skal være en bremsekloss for at vi som forbrukere skal kunne få et bedre tilbud. Det hadde det stått respekt av!

Anbefaler dagens leder i Dagens Næringsliv.