You are currently browsing the monthly archive for juni 2009.

I dag skal seismikkskytingen startet nok en gang i områder hvor stridighetene er store. Blant fiskere i Vesterålen i Nordland er det opprørsstemning og frykt melder NRK.

båt på havetLofoten, Vesterålen og Senja er kanskje de viktigste gyteområdene for torsk i Norge og verden. Det sier hvor mye myndighetene er villige til å sette på spill, hvor lite interessert man er i lokalbefolkningens bekymringer og tilsidesettelse av en næring befolkningen har levd av i generasjoner og århundrer. Jeg forstår at de blir forbanna.

Kampen for et oljefritt Lofoten og Vesterålen handler for meg om hvilket miljø vi vil ta vare på og ta i bruk også i fremtiden. Dette er vår tids miljøsak nr. 1.

Samtidig er det med undring man kan registrere at innstillingen til å få ned utvinningstakten ikke akkurat har slått inn i regjeringsapparatet etter tidens klimadebatt, og fokus på hvordan dette påvirker hverdagen til millioner av mennesker langt fra Norges grenser.

Regjeringen har i løpet av sin regjeringstid delt ut totalt 178 letelisenser til oljeselskapene. Det er mer enn noen annen regjering i norsk oljehistorie. Det kan kalles et temposkifte, men veldig feil tempo….

Tror virkelig folk at vi vil ha et like lemfeldig forhold til olje og gass om noen tiår som vi har i dag, og at dette er det eneste som er svaret på videre utvikling? Et ønske om å begrense den globale temperaturøkningen til 2° celsius er dramatiske endringer, og vil true det biologiske mangfoldet, endre havnivået og skape klimaendringer. Hvis vi ikke klarer å igangsette endringer i hvilken type energi vi bruker, og oppnå veldig ambisiøse mål kan situasjonen være langt mer dramatiske.

Når dette er blitt så klart for alle i løpet av de siste årene hvorfor hører vi ikke mer om at regjeringen gjennomfører massiv satsning på fornybar energi, grundere får en fantastisk startepakke fra regjeringen eller turistnæringen skal opp og frem?

Norge trenger både regjeringsskifte og temposkifte!

Listhaug, byråd for Frp i Oslo, mener homofile må være mer tildekt når de går parade i Oslos gater under den årlige paraden under Skeive Dager. Hun mener de bildene denne paraden sender ut ikke bygger opp toleranse på den norske grasrota. Hmmm, og noen påstår fortsatt at Frp er et liberalt parti?

Vi er i dag i gang med en av de mest fargerike og mangfoldige festivalene i Norge. Det er Skeive Dager. Alle som ellers ikke har lett for å stå frem med sin seksuelle legning kan slå seg løs på en egen festival. En idrettsutøver, kontordame eller sjef i et firma som ellers ikke gjør noe ut av sitt seksuelle ståsted får  denne uken mulighet til å være totalt åpen om det. Dette varmer en liberalers hjerte.

800px-Flyingrainbowflag

Listhaugs posisjon gir henne en enorm mulighet til å formidle hvor viktig denne typen arrangement er for de som deltar, og sikre mer, nettopp, toleranse i samfunnet. I stede velger hun å bygge opp under en ”man bør skamme se” – følelse hvis man stikker seg for mye frem.

Dette er så ubeskrivelig sneversynt, og vitner om en manglende forståelse for hva som kreves av et samfunn som skal inkludere alle. I dag står fortsatt homofile ovenfor utfordringer med å bli akseptert på grunn av sin legning. Målet må være et samfunn der lesbiske, homofile og bifile, på linje med heterofile, åpent kan leve ut sin kjærlighet og seksualitet, uten fare for å bli trakassert og diskriminert. Selv om mange juridiske rettigheter er på plass har samfunnet fortsatt en vei å gå i praksis.

I et mangfoldig og flerkulturelt samfunn trenger man politikere som tørr stå i fornt å forsvare et liberalt samfunn. Ikke politikere som vil snevre inn samfunnet. De som deltar i paraden denne uken ville risikert dødsstraff hvis de hadde gjort det i andre land som Iran eller Solamli. Det bør gi Listhaug og grasrota hennes noe å tenke på.

Frp har det med å reagere både på tildekte og avklede mennesker, og peke med en moraliserende pekefinger på hvordan folk bør fremstå i offentligheten.

I dag er det Listhaug som står avkled tilbake i offentligheten!

PS: Må si jeg digger Lae sitt svar: «Få ville reagert dersom det sto noen lettkledde damer på et lasteplan i et karneval, og sagt at sånn er heterofile.»

Den siste tidens kamper i Teherans gater har aktualisert mulighetene til å søke asyl via ambassader. I Norge har norskiranere og andre aksjonert, holdt appeller og utrykt sine sympatier med de som kjemper for frihet i Iran.

Italia gjorde det i går klart at de vil instruere sin ambassade om å åpne dørene for skadede på sine ambassader. Nå må den norske ambassaden følge italienerne, og åpne dørene for de som er forfulgt av iranske myndigheter, og gi de mulighet til å søke asyl i Norge. Det er mange som har ofret mye i løpet av den siste tiden i Iran. Dette kan ikke norske myndigheter fortsette å overse!

Italia, Frankrike og Finland har bedt EU komme fram til en felles plattform for hvordan deres ambassader skal forholde seg til mennesker som søker tilflukt der. Det kan ikke være slik at Norge bare skal sette seg på sidelinjen, og ikke gjøre noe når mennesker som kjemper for frihet og et mer demokratiske Iran bli slått og skutt på gata i Teheran.

Jonas Gahr Støre må gjerne være uenig i hvordan man skal forholde seg til valgresultatet, men at vi skal overse menneskerettighetsbrudd er uakseptabelt. Det kan ikke være slik at det kun er StatoilHydros interesser vi er til stede i Iran for å forsvare når kamper pågår i gatene.

Det bør umiddelbart innføres en ordning med nødvisum, som gir mennesker som er på flukt muligheten til å søke asyl via en norsk ambassade eller et konsulat. Det er en offensiv iranere trenger fra Norge nå!

Det kan ikke være slik at Berlusconi har større hjerte enn Støre?

piggtråd

Her finner du en oversikt over hva som har skjedd i Iran den siste tiden, og informasjon om Neda og hennes kamp for frihet i Iran.

Den siste uken har en rekke reformvennlige politikere, tidligere tjenestemenn og journalister blitt arrestert i Iran, men befolkningen gir seg ikke og har igjen inntatt gatene. Modige mennesker.

I dag har jeg vært og holdt appell for et fritt og demokratisk Iran med respekt for menneskerettighetene.

vote

Her kommer appellen:

Kjære alle sammen! Iranere, venner av iranere, forkjempere for demokrati og menneskerettigheter!

Den siste ukens hendelser, mot og brutalitet får meg til å tenke på hvorvidt forskjellig vi kan oppleve et valg. Selv kan jeg planlegge en valgkamp i ro og mak, skolere medlemmer og oppfordre folk til å ta et annet valg enn det som styrer i dag. Og etter valget vil de store rabbalderne her i landet være partiledere som utfordre språket litt i omtale av hverandre.

Det er så fjernt fra den virkelighetene vi har vært vitner til at iranere har gått gjennom den siste uken.
Situasjonen i Iran er helt uholdbar. De brutale overgrepene mot fredelige demonstranter i Teherans gater kan ikke holdes skjult for resten av verden, og det må også Mahmoud Ahmadinejad og Ali Khamenei forstå.

Det er tragisk når de som ønsker å demonstrere mot påståtte resultater etter et valg ender opp med å bli banket opp, og det som skulle vært fredlige og rolige demonstrasjoner heller blir voldelige og blodige sammenstøt.

Til nå har mange liv brutalt blitt borte i en kamp for rettferdighet og åpenhet, i en kamp for grunnleggende menneskerettigheter.

Demonstrasjonene viser at ungdommen i Iran er lei av middelaldersk prestestyre, strenge religiøse lover, og omfattende mangel på grunnleggende rettigheter. De ønsker å være med på å forme sin fremtid, og det kan de først klare om det sittende regimet faller. Det er bare systemendring som kan bringe frihet og demokrati til Iran. Systemendringer flere hundretusen iranere har satt et ansikt på den siste uken.

I går talte Ali Khamenei og det var et skammelig språk og truslene haglet fra den øverste lederen som burde sett at tiden var inne for å ta inn over seg folks vilje og ønske. I stede velger han å true landets befolkning.

En leder som mener at en befolkning selv er ansvarlig for deres liv når de kjemper for rettferdighet og demokrati er en leder som ikke ønsker det beste for folket og bruker verdier og religion som et uberettiget skjold.

Ingen samfunn basert på trusler kan ha evig liv, uansett hvor mye dets øverste leder ønsker. Respekt for menneskerettighetene og demokrati vil også nå Iran. Dette er starten på veien ditt.

Verdensleder følger med, og advarer Irans ledere mot de brutaliteter de har varslet ovenfor de som kjemper for frihet. Verdens ledere ser på Iran. Men man skal ikke glemme alle de folkene som nå sitter foran nett og deler informasjon, appeller og bilder om hva som skjer på facebook, twitter, bloggere og YouTube. I tillegg står vi og andre å demonstrere rundt forbi i verden på den tiden iranere igjen  inntar gatene i Teheran.

Kampen for et Iran med respekt for menneskerettigheter, demokratiske valg og frihet er i gang.  Vår kamp for å støtte demokratiske krefter i Iran fortsetter her i dag!

I dag er det kun Venstre som stemmer mot Goliat i Stortinget. Det er trist at alle partier, bortsett fra Venstre, i dag åpner opp for Goliat, og dermed tar et nytt steg nordover med å åpne opp for olje – og gassutvinning i sårbare områder.

Goliat-feltet er lokalisert omlang 50 km utenfor Finnmarkskysten, i et område som regjeringen selv har definert som særlig sårbart og verdifullt. I dag er det kun Venstre som går i mot å åpne for utvinning. Det er trist at de andre partiene ser bort fra sårbarheten i dette området, og velger å åpne opp for virksomhet som kan skade området.

Usikkerhet rundt hvordan klimaendringer vil påvirke økosystemet framover, hvordan fiskeriene vil bli påvirket av seismikk, og et eventuelt oljesøl, i tillegg til uklare beredskapsløsninger er bare noen av sakene som partiene i dag ser forbi når de fatter dette vedtaket.

Både miljøbevegelsen og statens egne miljøetater har advart mot oljevirksomhet i dette sårbare havområdet. Det er veldig skuffende at SV, som skulle være miljøgarantisten i denne regjeringen, igjen svikter miljøets interesser.

I dag kom Lofotposten med en måling, melder Dagbladet,  som viser at lokalbefolkningen er mot utvinning av olje og gass i Lofoten og Vesterålen.

Jeg er stolt av å representere et parti som sier et absolutt nei til utvinning i de sårbare områdene Lofoten og Vesterålen, og det er enormt gledelig å kunne konstantere at dette også er hva befolkningen i nord mener.

I dagens Lofotposten vises en måling hvor kun 20 % av befolkningen i nord sier ja til olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen, og 20 %  sier vet ikke. Hele 54 % sier nei til å åpne opp de sårbare områdene. Stikk i strid med hva oljenæringen har påstått gang på gang. Lokalbefolkningen vil ha en fremtid som bygger på noe annet enn olje og gass!

Områdene rundt Lofoten har naturverdier av verdensklasse. Med verdens største kaldtvannskorallrev, en enestående torskebestand, og noen av Europas flotteste fuglefjell. Lofoten og Vesterålen er et område som har et utrolig potensialet innenfor reiseliv, produksjon av fornybar energi og fiskeri.

Vi må satse på næringer som betyr noe for generasjoner fremover. Derfor må vi nå satse på andre næringer som fiskerinæring, turistnæring og det enorme potensialet fornybar energi er i området, og ikke la oljeinteressene få ture frem.

Dette er næringer som dagens ungdom skal dra nytte av i fremtiden. Da kan ikke dagens politikere legge til rette for tilskitning av sårbare områder, og fortsette å legge til rette for bruk av fossil energi.

Vern i Norge har fram til nå handlet om vern på fastlandet. Den neste verneepoken i Norge må også sikre det biologiske mangfoldet i sjø og langs kysten. Venstre går til valg på å ikke åpne opp sårbare områder til havs, som Lofoten og Vesterålen. Dette blir den store miljøsaken ved høstens valg, og lokalbefolkningen er på vår side!

De siste dagene er det mange som har kritisert EU-valget for å ha for lav oppslutning og dermed et demokratisk underskudd. Jeg er skuffet over at valgdeltakelsen har gått ned i valget til Europaparlamentet, men er glad for å se at deltakelsen går opp i våre naboland Danmark og Sverige. Jeg tror også at flere og flere i Norge er opptatt av hva som skjer når vi ser på de heftige debattene enkelte direktiv har skapt i Norge.

Vi har sett det på tjenestedirektivet og datalagringsdirektivet at det ikke er en fordel å komme på banen flere år etter at folkevalgte fra hele Europa har bestemt politikken. Vi klager på at vi ikke deltar i de debattene, hvor politikk som angår oss, blir vedtatt. Da blir jeg rett og slett oppgitt av å lese hva Navarsete og Høybråten klarer å lire av seg som kommentarer.

Senterpartiets leder kritiserer deltakelsen i valget med fokus på demokrati. For en gangs skyld er jeg enog med lederen for Senterpartiet, og det er et trist at deltakelsen ikke nådde mer en 43%. Men samtidig blir jeg litt matt av at svaret hennes er å være en garantist mot at Norge skal være med på den demokratiske prosessen som tross alt resten av EU-landene har vært gjennom den siste uken.

I praksis skryter hun av å være garantist mot at en stor del av norsk politikk ikke skal behandles av oss selv, men reguleres av en handelsavtale. Som Støre i dag melder at skal evalueres. Det er ikke en garanti jeg ville skrytt så høyt av! Er det slik Navarsete at du ønsker å melde Norge ut av EU, eller vil du fortsette å akseptere at Norge er EUs sofavelgere?

Også leder i KrF, Dagfinn Høybråten, har slått seg løs i kritikken av valget til Europaparlamentet i sin blogg her på TV2. Jeg er enig med Høybråten at det er en bekymring når valgdeltakelsen i et demokratsk valg kun når 43 %, men er nok ikke enig i at dette utelukkende er EU som system sin feil.

Gang på gang opplever vi at mange av valgene til EU ofte blir preget av utløp for frustrasjon over nasjonale politikere, litt på samme måte som vi i lokale valg kan bli straffet for hva nasjonale politikere har sakt og gjort. Dette burde Høybråten ha fått med seg. Men dette er en del av å ha åpne demokrati hvor folk kan bestemme selv. Jeg kan ikke tro at Høybråten ønsker å nekte enkelte å stille liste til valget, eller virkelig vil svekke et folkevalgt parlament for makt?

For meg handler EU om 27 land som har funnet sammen for å levere løsninger på utfordringer som er grensesprengende, og løsninger for å sikre at vi alle kan studere, jobbe, reise og handle over grensene. Dette handle rom å gi folk muligheten, og finner svar på problemer. Sammen.

Vi kan være i mot hva enkelte av innbyggerne EU velger, og som liberaler kan ikke jeg begripe hvordan innbyggerne tror at det er mange av de som er valgt inn som vil kunne finne svar på utfordringene EU står ovenfor. Men det samme ser vi i Norge. Det er ikke i alle valg man er like glad for resultatene.

Verden blir ikke noe bedre enn hva man gjør den til selv tenker jeg ofte. Realitetene er at det er vi som har sittet på sidelinjen de siste dagene og observerer millioner av EU-borgere gå til stemmeurnene for å bestemme vår hverdag. Med dette bidrar vi til EUs mye omtalte demokratiunderskudd, og kan erklære oss som Europas sofavelgere…

Kommer ikke over et bilde i Dagbladet her om dagen av Kristin Halvorsen på tur i Lofoten på jakt etter torsk, og argumenter mot utvinning av olje og gass i området. Det har jeg også vært sammen med andre ungdomsledere.

lederne

Dagbladet hadde listet opp saker hvor SV ikke har gjennomslag i regjeringen innenfor miljø og klimafeltet. Dette er en pinlig liste. Miljøet taper i regjeringen med SV bak roret både i Miljøverndepartementet og i, det helt sentrale, Finansdepartementet.

Her er punkter hentet fra dagbladet.no:

MÅNELANDINGEN PÅ MONGSTAD: SV ville opprinnelig ha rensing fra dag én, men regjeringen ga Statoil konsesjon til gasskraftverket mot Co2 -fangst og — lagring innen 2014. Staten skulle betale. Men renseplanene er utsatt, kostnadene har skutt i været og det er usikkert om det er et godt miljøprosjekt.

OLJESAND: Staten har via StatoilHydro investert i et omstridt oljesandprosjekt i Canada. Oljesandutvinning er trolig er årsak til helse- og miljøskader for urbefolkning i området. KrF fremmet forslag i Stortinget mot dette. Miljøpolitisk talsperson i SV, Inga Marte Thorkildsen, måtte be om at dette ikke ble behandlet. Miljøvernminister Erik Solheim (SV) krever nå omkamp.

FORNYBAR ENERGI: I Soria Moria-erklæringen ble det lovet å øke utbyggingen av vindkraft. Men ingen nye vindparker har kommet i løpet av de siste fire årene. Unge Venstre har bygd en vindmølle mer en regjeringen.

KÅRSTØ: I Soria Moria-erklæringen ble det bestemt at gasskraftverket skulle utstyres med CO2-fangstanlegg fra 2009, finansiert av staten. Dette var en viktig SV-sak. Planene er utsatt.

GOLIAT: Regjeringen sa ja til å bygge ut Goliat-feltet 8. mai i år. Det er det første oljefeltet i Barentshavet som blir utbygd. SV har hele tiden vært imot prosjektet. Dette var noe Stopp goliat – alliansen mente regjeringen burde skamme seg for.

skam dere

BARENTSHAVET: SVs primære mål var null oljeboring i Barentshavet, men store deler av havet ble åpnet. SV jobber for fortsatt vern av Lofoten og Vesterålen når planen skal revideres i 2010.

JAN MAYEN: Da forvaltningsplanen for Norskehavet ble lagt fram 8. mai i år, ble korallrev og gyteområder for fisk spart — men regjeringen åpnet for oljeboring ved verneverdige Jan Mayen — og dermed i Arktis. OLJELISENSER: Regjeringen har i løpet av sin regjeringstid delt ut totalt 178 letelisenser til oljeselskapene. Det er mer enn noen annen regjering i norsk oljehistorie.

NATURMANGFOLDLOVEN: I loven som ble lagt fram 3. april i år, måtte SV inngå kompromisser. Natur til havs fikk dårligere vern enn natur på land.

KLIMATILTAK I OLJENÆRINGA: Regjeringen skulle pålegge petroleumssektoren klimatiltak i løpet av 2008. Men 8. mai sa miljøvernminister Erik Solheim at tiltakene må vente til statsbudsjettet for 2010.

I tillegg har ikke regjeringen vært villige til å satse på grønne sertifikater eller kollektive løsninger med buss og tog. Audun Rødningsby fra Zero og Ingeborg Gjærum fra Natur og Ungdom kaller den rødgrønne regjeringens innsats i forhold til sine mål for papirvisjon i dagens Dagbladet.

Er virkelig SV det partiet folk skal ha tillit til at får gjennomslag for vern av Lofoten og Vesterålen?

Mine twitteroppdateringer

juni 2009
M T O T F L S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930