I går lansert regjeringen ny pakke med innstramming av asylreglene. Dag Terje Andersen(AP) sier han ikke kan sitte og se på at barn blir sendt som pakke til Norge av menneskesmuglere. Jeg sier man ikke kan sitte og se på en regjeringen som kaster ut barn. Ny regjering nå!

Regjeringen fortsetter å skyve barn foran seg i kampen mot mer innvandring. Tidligere har det vært familiegjenforening eller unge menn som har vært politikeres problem. Denne regjeringen har problemer med barn på flukt.

Regjeringen skyver barn foran seg i kampen mot innvandring.

Regjeringen skyver barn foran seg i kampen mot innvandring.

Det er hjerterått av Dag Terje Andersen(AP) og igjen skyve barn foran seg i kampen mot innvandring. Barn på flukt er de siste som skal oppleve et slikt svik fra verdens rikeste land. Nestleder i Venstre,  Trine Skei Grande, kaller det idiotisk innstramming i Nettavisen.

At regjeringen nå vil returnere asylsøkende barnefamilier til Hellas, som har kommet via Hellas, er direkte i strid med FNs høykommissærs anbefalinger. Dette blir rett og slett forkastelig når man er klar over den høylytte kritiseringen Hellas har fått.

Tiltakene mot barn og mot helt klare anbefalinger fra FNs høykommissær gir et tydelig bilde av at SV ikke har gjennomslag i regjeringen når det kommer til løfte om en mer human asylpolitikk. Legger man dette sammen med den rekken av miljøtap SV har gått på forundrer det meg at de fortsetter å holde fast på det rød – grønne samarbeidet.

Dette er regjeringens nye tiltak:
1) UDI instrueres om å ta i bruk Dublin II-forordningen for å returnere barnefamilier til Hellas. At man er barnefamilie skal ikke lenger i seg selv være nok til at man ikke returneres til Hellas. Det skal gjøres en konkret og individuell vurdering i hver enkelt sak.
2) Etablering av egen saksbehandlingsprosedyre med raskere intervju og      aldersvurdering for enslige mindreårige asylsøkere.
3) Utvidet aldersvurdering av enslige mindreårige asylsøkere; Tann, håndrot og fysiologisk undersøkelse.
4) Enslige mindreårige asylsøkere som ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag skal som hovedregel få avslag.
5) Opprette omsorgs- og utdanningstilbud i opprinnelsesland for enslige mindreårige asylsøkere.
6) Asylsøkere uten dokumentert identitet skal som hovedregel ikke gis midlertidig arbeidstillatelse under søknadsbehandlingen.
7) Regjeringen planlegger å opprette et nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter.
8 ) Det skal utarbeides et generelt reintegreringsprogram.

Tallet er nå 21. Det er tallet på innstrammingstiltak denne regjeringen har satt i gang på under et år.