For litt over to år siden ble Unge Venstre skjelt ut for å ha gått inn for bruk av heroin i behandling. I høst gikk flertallet i programkomiteen i Venstre inn for det samme og nå følger andre partier etter.

Endelig begynner flere partier å ta på alvor at Norge ligger på overdosedødsfalltoppen i Europa. I løpet av de siste dagene har Hanssen fått bekreftet at  arbeiderpartivelgere støtter hans høyttenkning om heroinassistert behandling, SV i Hordaland har gått inn for denne typen behandling og overraskende nok har til og med Unge Høyres landsstyret åpnet for at dette kan være et tilbud til slitne rusavhengige i Norge.

Til nå har Sveits, England, Tyskland, Nederland, Spania, Canada, Australia og Danmark gjennomført behandling med heroin eller er i gang med prosjekter.  På tide at Norge følger etter….