Gratulerer Rabab! Unge Venstre har lenge vært opptatt av selvstendighetskampen for saharawiene. I 2007 inviterte Unge Venstre Rabab til Norge på menneskerettighetsturne. Dette var et samarbeid med Støttekomiteen for Vest-Sahara, og da var det gjort; Rabab  var Unge Venstres nye venn. Den sommeren reiste Rabab på mange sommerleirer for å snakke om menneskerettighetene, og traff unge engasjerte frihetsforkjemperer også utenfor Unge Venstre på sin turne.

En annen prisvinner fra Vest-Sahara er Sidi Mohammed Daddach. Han vant Raftoprisen i 2002. Under et besøk fra norske ungdomsorganisasjoner i Vest-Sahara i 2008 ble han steinet og svimeslått av politiet. Dette gir et tydelig bilde av hvilke forhold menneskerettighetsforkjemperer lever under i Vest-Sahara.

Unge Venstre har etter sitt første møte med Rabab satt saken til saharawierne på dagsorden. Venstres landsstyret vedtok denne uttalelsen under sitt landstyret i februar 2007. I LYMEC (Den europeiske liberale ungdomsorganisasjonen) fikk Unge Venstre våren 2007 gjennomslag for at EU og alle europeiske stater må anerkjenne Vest-Sahara som uavhengig stat.

Unge Venstre har stilt seg bak Rababs krav om at norsk næringsliv om ut av Vest-Sahara og ikke delta i Marokkos overgrep mot den saharawiske befolkningen, Unge Venstre-folk på tur har skrevet reisebrev om deres opplevelser i Vest-Sahara, og vi har kritisert den norske regjeringen for dobbelmoral.

Det er kun måneder siden vi runnet 33 år med Marokkansk okkupasjon av Vest-Sahara. Det trettifjerde året har startet med en annerkjennelse av hva Rabab og andre studenter med henne har kjempet for. La det være starten på slutten av okkupasjonen. Anerkjenn Vest-Sahara, Norge!