Nå er det slått fast at svensk etterretningstjeneste vil overvåke nordmenns mobiltelefonsamtaler og e-post fra og med høsten 2009.
Unge Venstre var kjapt på plass, og var sjokkert og bekymret over den nye signalspaningsloven (FRA-lagen) som ble vedtatt i Sverige. Det fikk vi også gjennomslag for i Venstre.

For en liberaler har det vært svært begymringsverdig å skulle akseptere at vi har en så omfattende lov i nabolandet, som store deler av vår trafikkdata går gjennom, uten at det skal være mulig å få info på bordet om det. Finske myndigheter reagerte på loven i Sverige når den lå til behandling, men regjeringen i Norge reagerte ikke før den var på plass og bestilte utredninger om den da. Dette er nok et eksempel på at Norge venter til vi vet hva andre gjør før vi danner oss en oppfatning av hva det har å si for oss. I fjor vinter begynte debatten om datalagringsdirektivet å rase, og regjeringen skulle avvente hva som skulle skje. Datalagringsdirektivet hadde alt vært en debatt i EU i mange år og reaksjonene hadde kommet fra alle land angående personvernet. Norge var ikke tilstede.

Er ikke regjeringen inneforstått med at vi lever i en tid med et så presset presonvern at det krever at man reagerer når nabolandet begynner å tenke tanken om en slik lovgivning og i hvert fall reagerer før den er vedtatt?

Nå varsler regjeringen at de skal ha dialog med Sverige. Igjen litt for sent ute…..