Nå er det tid for EU-kamp, både på Island og i Venstre. Venstres programkomité kom med sitt forslag til stortingsprogram for 2009-13 sist søndag. Spørsmålet om norsk medlemskap i EU er en av de store varsla sakene.

Flertallet mener:
«Venstre mener at et norsk medlemskap i EU vil øke Norges påvirkningskraft på EUs
beslutninger og dermed styrke det norske demokratiet. Et medlemskap i EU vil kunne gjøre at Norge får mer innflytelse på de store internasjonale utfordringene vi står overfor. Derfor mener Venstre at Norge bør søke om medlemskap i EU.»

Venstre er et moderne liberalt parti som ser at løsninger på dagens utfordringer må møtes med grenseoverskridende samarbeide gjennom EU. I går kunne Erik Oddvar Eriksen, professor ved Universitetet i Oslos senter for europastudier – Arena, ”annonsere” at Norge fortsatt er en mester i å implementerer EUs direktiver, også de vi ikke trenger å implementere. Dette handler blant annet om direktiver som omhandler fisk og landbruk. De som påstår at Norge vil bli utradert for fisk ved et medlemskap må begynne å følge med i timen. EU ser mot nord når de skal lage fiskeripolitikk. Da er det nok et større problem for Norge og norske fiskere at Island snart deler EUs side av bordet i forhandlingene om fisken langs vår kyst.

EU-motstandere kommer alltid med det faste mantraet om at en ny EU-debatt må komme som et folkekrav når vi EU-tilhengere stiller spørsmålstegn med Norges rolle når andre land står midt i en aktuell EU-debatt eller medlemskapsdebatt. Men når det er et folkekrav på Island flyr de over representanter fra Bondelaget for å drive skremselspropaganda om hvor vondt islendingene vil få det i EU.

Hva har Bondelaget å tilby islendingene hvis de ikke velger EU?

Venstres programkomité legger frem et flertallsforslag for norsk medlemskap i EU. Kampen mot klimaendringene, den liberale sjelens ønske om å ta del i demokratiske beslutninger som påvirker ens hverdag og et ønske om å være en del av et stabilt marked er alle gode grunner til at Venstrefolk skal si ja til EU ved vårens landsmøte!