I dag avholder Changemaker og Kirkens Nødhjelp sin årlige fasteaksjon. Da var vi ungdomspolitikkere invitert til å dytte Jens i den riktige retningen i klimakampen.  Vi hadde Jens Stoltenberg i en handlevogn og måtte kappløpe med tiden for å få Jens i mål før tiden med de riktige varene ombord.

Vi handlet:

•    effektivt stans av global oppvarming,
•    sikre fattige menneskers rett til utvikling,
•    forplikter Norge og den rike del av verden til å ta kostnadene.

Etterpå  var det appeller av Atle Sommerfeldt, Martin Henriksen, Ida Thommasen og meg selv.

Her er min appell om klimaendringene, de rike landenes ansvar og møte i København:

«Klimautfordringene er den største utfordringene som menneskeheten har stått ovenfor. Det er stor fare for enorme sosiale og økonomiske følger som vil gå ut over hele planeten, og spesielt de som står svakt i utgangspunktet. Vi må handle raskt og vi må handle på alle nivå i samfunnet, fra hver enkelt av oss gjennom lokalmiljøet, til stat, region og globalt samarbeid. Løsningen er en omfattende og helhetlig endring av dagens samfunnsmønster.

Øynasjonen Tuvalu ligger i Stillehavet midt mellom Hawaii og Australia. Høyeste punkt på øya er kun fire meter over havet. Nå er øya i ferd med å drukne. Dette er konsekvensen av å ikke handle i klimakampen. Det er ikke bare øynasjonen Tuvalu som får merke de enorme endringene i klimaet, men også andre land som Asia og Afrika. Det er mange steder som vil merke klimaendringene i en helt annen dimensjon enn vi gjør i Norge. Vi vil merke det på dyrere bensin, dyrere strøm og økte krav til reduksjon i utslipp. Det vil lommeboka tåle.

Men dette er ingen pris å betale til forskjell fra de som må flykte fra sine hjem, mister kulturen og språket sitt på veien. Det vil være flere millioner klimaflyktninger i løpet av det neste tiåret har man antatt. Flere millioner mennesker som mister sine hjem på grunn av våre handlinger.

Vi må kjempe for en klimaavtale som krever at de som faktisk har skapt problemene tar sitt ansvar. I en hver annen situasjon pleier det å være på sin plass at hvis man har rotet det til så skal man rydde opp etter seg. Nå er de vestlige landene langt på overtid i sinn ryddejobb og møtet i København har et enda større presse på seg for å få på plass en ambisiøs klimaavtale med forpliktelser.

I dag melder media nok et sterkt signal til politikere, organisasjoner, næringsliv og andre: klimaendringene vil skje mer dramatisk og raskere enn vi har antatt.

Det er tid for å handle, ta ansvar for våre utslipp, få på plass en forpliktene klimaavtale og gi klimaflyktninger rettigheter. Det er på tide at Jens, Norge og resten av de rike landene svarer SOSet fra Sør.»

Takker Changemaker for gøy og viktig aksjon!

Hva tror du blir det viktigste tiltaket under møte i København for å få på plass en ny og effektiv klimaavtale?