I dag ønsket Unge Venstre å løfte rusomsorg opp som et tema i valgkampen. Vi satt opp 179 kors foran Stortinget for de som i følge Kripos sine tall, mørketallene er langt høyere, gikk bort i 2008 på grunn av overdose.

Vi startet i dag morges med å plassere ut 179 kors på plenen foran Stortinget og blikkene fra forbipasserende var spørrende, nyskjerrige og følelsesladede.

Pressen var kjapt på plass og dekket Ola Elvestuen og Venstres politikk, og hva de vil gjøre for de som i dag sliter med rusavhengighet.

Det har vært en dag preget av de mange tap pårørende har opplevd og det inderlige ønske om at dette er et tema flere politikere skal bry som å få frem i media.

Rusavhengige er ingen svak gruppe som Arild Knutsen, fra Foreningen for en human narkotikapolitikk, sa i dag under sin appell. Mange rusavhengige både vil mye og kan få til mye, men man kommer ikke utenom at rusavhengige ikke har en sterk interesseorganisasjon i ryggen som fagforeninger. Det gjør til at politikere i enda større grad må lytte og løfte politikk som kan gjøre rusavhengiges hverdag dramatisk bedre.

Det mest overraskende i dag var at KrFU og deres leder Kjell Ingolf Ropstad mente at Unge Venstre ikke hadde noen rolle i kampen mot overdosedødsfall på grunn av vår politikk som inkluderer ønske om å viderefører sprøyterom og åpne opp for bruk av heroin i legemiddelassistert behandling.

For meg er det nok akkurat det at vi faktisk har noe nytt å tilføre en kamp som har vært basert på nulltolleranse uten å ha ført oss et steg nærmere å få ned overdosedødsfallene. Unge Venstre vil kjempe for at man kvitter seg med moralistiske holdninger i møte med mennesker som trenger hjelp. For meg er det et fett om det er avrusning, metadom eller Jesus som hjelper en som sliter. Målet er at hjelpen er der! Håper KrFU også vil våkne opp en dag og dele den meningen.

Her følger min appell:

Rundt oss står det 179 kors til minne for de som gikk bort i 2008 på grunn av en lidelse, en sykdom og en hjelpesløs situasjon. De døde etter  å ha tatt en overdose.

Dette er søstere, brødre, døtre og sønner, det er venner, bekjente, en klassekamerat og et barnebarn. De hadde alle noen som sto igjen. I dag er det også mange pårørte som hver dag er redd for at dagen er kommet for at det er deres tur til å stå igjen.

For Unge Venstre handler dette om å løfte en debatt som i dag blir forbigått så alt for stille. Det kan ikke fortsette. Vi må få til et løft i rusomsorgen, vi må få til en helhetlig behandling og vi må sikre at når du er syk på liv og død skal du ikke møte en stengt dør i helse-Norge.

Det er på tide de politiske partiene våkner og løfter en debatt som i dag forsømmer så mange syke mennesker som er desperate etter å få en oppfølgning, behandling og et ettervern.

Her om dagen fikk jeg høre om situasjonen til Charlie:

«Min situasjon er ganske typisk … Jeg har gått på Subutex siden mai i fjor, vært på Fredheim og kom derfra en uke før jul. Og hva møter meg? Ingenting! … Hver dag er en kamp med meg selv for å la være å kjøpe dop. Uten et ordentlig ettervern vil de fleste sprekke og være på kjøret igjen.»

Dette skriver C harlie i sin historie til oss. Han bor på gata, og er en av mange som opplever opphold på institusjon som nytteløst fordi ettervernet er for dårlig. Mange blir sendt rett på gata uten annet enn klærne de hadde på seg da de kom inn.

De sliter seg gjennom lange dager med sterke abstinenser og vonde tanker samt mangel på bolig, jobb, aktivitetsmuligheter og en rusfri omgangskrets. Dette er en dårlig kombinasjon og fører til at mange sprekker.

Dette er bare en historie av mange om sidene ved hverdagen  til en person som lever et liv basert på jakt etter rus, sterke abstinenser og dårlige forhold. Det som møter de i dag er manglende ambisjoner fra politikere hvor konsekvensen er så mye verre enn hva vi kan forestille oss.

Dagen i dag handler om å kreve debatten, kreve tiltakene og kreve handling fra landets ledende politikere. Vi kan ikke fortsette å skulle se at folk står i kø for behandling av en alvorlig sykdom, og vi kan ikke fortsette å akseptere at så mange dør fra muligheten til å leve et liv.

Politikere må være villige til å tenke nytt og tenke større. I dag må de som sliter i et helvete hvor rusen er det som styrer oppleve at de kan få et liv hvor det er de som tar kontrollen fordi politikerne har kommet tilbake og tatt styringen”.

Takk til alle som var med i dag!