Valget denne høsten fremstår gjennom mediene mer og mer som et forenklet spill enn et deltakende demokrati med flerpartiløsning. Når det kun er Jens og Jensen som skal gå igjen i alle kanaler til det kjedsomlige fremstår det som det er det eneste demokratiet har å by på. Ingen av partiene vil få femti prosent alene, og den  eneste måten de kan sikre seg makt på er å gå i regjering sammen. Et alternativ som sikkert ligger litt lengre frem i tid…

Regjering
I de 7 rødgrå punktene som regjeringen lanserte i starten av valgkampen legger de opp til å fortsette med det samme i ny utgave. De vil fornye bredbåndene de har lagt de siste årene og legge nye asfalt på gamle veier. Hva med visjoner og grep? Nå har vi vært gjennom en krise og sett hvor fort hverdagen kan endre seg og hvor viktig det er med en sunn og forutsigbar økonomi. Frister det ikke andre enn Venstre til å legge til rette for fremtidens generasjoner, miljøet og morgendagens bedrifter? Jo dette mener jeg frister en borgerlig regjering av Venstre, Høyre og Krf.

Det finnes flere alternativer enn Jens og Jensen selv om de forsøker å fremstille det som det ikke eksisterer. Trond Giske hevdet i NRKs Politisk kvarter(06.08) at erfaring viser at borgerlig stortingsflertall fører til borgerlig regjering for å skremme Venstres velger til å tro at det blir en stemme på FrP. For det første er det klar at det kan være vanskelig å forstå for en statsråd som slår ring om det ytterliggående partiet SV i regjering at andre kan ha problemer med å finne sammen med ytterliggående partier. Men Venstre vil stå for sitt nei til å gå i regjering med FrP fordi vi ønsker en borgerlig politikk, en stabil økonomi og god fremtidsrettet og miljøvennelig politikk. I tillegg skal vi ikke glemme at de 16 årene fra valget i 1985 til valget i 2001 var det borgerlig flertall på Stortinget, men Arbeiderpartiet hadde regjeringa i 12 av dem.
venstre
Erfaring og avstand
Først og fremst er det en innstilling og ansvarlighet for borgerlig økonomisk politikk som er helt fraværende hos FrP. Dette vil skape mer kaos en styring. Noe borgere i Norge har fått mer enn nok erfaring med under dagens regjering. Også er det selvsagt en politisk avstand som er alt for stor. Venstres politikk i forhold til klima, det flerkulturelle Norge og  kultur, som er viktige områder for Venstre, står ikke i samsvarer med FrPs syn i det hele tatt.

Når vi ser hvor mye SV sliter med å få gjennomslag for sin klimapolitikk ovenfor et AP, som underlig har forstått at det foregår klimaendringer, er det galskap å påstå at Venstre ikke mener seriøst at vi ikke kan samarbeide med et FrP som ikke tror på klimaendringene en gang.

Denne valgkampen har mer å by på en Jens og Jensen. Det finnes flere farger enn rødt og blått. Det er ikke valget mellom skattelette og fellesskap. Det er ikke slik at et valg i Norge er et valg mellom en norsk velferdsmodell og amerikanske løsninger. Det virker som sosialdemokrater litt for lett glemmer at det faktisk var en borgerlig regjering som innførte folketrygden. Her må statsministeren og finansministeren rulle inn tunga og begynne å forholde seg til virkeligheten og realitetene i en valgkamp. Vi trenger ikke å fordumme saker for velgere. Det er på tide valgkampen begynner å forholde seg til det en valgkamp er; valg til stortinget på det partiet man mener er det beste, ikke et valg på regjeringsalternativer.