I dag er det kun Venstre som stemmer mot Goliat i Stortinget. Det er trist at alle partier, bortsett fra Venstre, i dag åpner opp for Goliat, og dermed tar et nytt steg nordover med å åpne opp for olje – og gassutvinning i sårbare områder.

Goliat-feltet er lokalisert omlang 50 km utenfor Finnmarkskysten, i et område som regjeringen selv har definert som særlig sårbart og verdifullt. I dag er det kun Venstre som går i mot å åpne for utvinning. Det er trist at de andre partiene ser bort fra sårbarheten i dette området, og velger å åpne opp for virksomhet som kan skade området.

Usikkerhet rundt hvordan klimaendringer vil påvirke økosystemet framover, hvordan fiskeriene vil bli påvirket av seismikk, og et eventuelt oljesøl, i tillegg til uklare beredskapsløsninger er bare noen av sakene som partiene i dag ser forbi når de fatter dette vedtaket.

Både miljøbevegelsen og statens egne miljøetater har advart mot oljevirksomhet i dette sårbare havområdet. Det er veldig skuffende at SV, som skulle være miljøgarantisten i denne regjeringen, igjen svikter miljøets interesser.