I dag kom Lofotposten med en måling, melder Dagbladet,  som viser at lokalbefolkningen er mot utvinning av olje og gass i Lofoten og Vesterålen.

Jeg er stolt av å representere et parti som sier et absolutt nei til utvinning i de sårbare områdene Lofoten og Vesterålen, og det er enormt gledelig å kunne konstantere at dette også er hva befolkningen i nord mener.

I dagens Lofotposten vises en måling hvor kun 20 % av befolkningen i nord sier ja til olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen, og 20 %  sier vet ikke. Hele 54 % sier nei til å åpne opp de sårbare områdene. Stikk i strid med hva oljenæringen har påstått gang på gang. Lokalbefolkningen vil ha en fremtid som bygger på noe annet enn olje og gass!

Områdene rundt Lofoten har naturverdier av verdensklasse. Med verdens største kaldtvannskorallrev, en enestående torskebestand, og noen av Europas flotteste fuglefjell. Lofoten og Vesterålen er et område som har et utrolig potensialet innenfor reiseliv, produksjon av fornybar energi og fiskeri.

Vi må satse på næringer som betyr noe for generasjoner fremover. Derfor må vi nå satse på andre næringer som fiskerinæring, turistnæring og det enorme potensialet fornybar energi er i området, og ikke la oljeinteressene få ture frem.

Dette er næringer som dagens ungdom skal dra nytte av i fremtiden. Da kan ikke dagens politikere legge til rette for tilskitning av sårbare områder, og fortsette å legge til rette for bruk av fossil energi.

Vern i Norge har fram til nå handlet om vern på fastlandet. Den neste verneepoken i Norge må også sikre det biologiske mangfoldet i sjø og langs kysten. Venstre går til valg på å ikke åpne opp sårbare områder til havs, som Lofoten og Vesterålen. Dette blir den store miljøsaken ved høstens valg, og lokalbefolkningen er på vår side!