De siste dagene er det mange som har kritisert EU-valget for å ha for lav oppslutning og dermed et demokratisk underskudd. Jeg er skuffet over at valgdeltakelsen har gått ned i valget til Europaparlamentet, men er glad for å se at deltakelsen går opp i våre naboland Danmark og Sverige. Jeg tror også at flere og flere i Norge er opptatt av hva som skjer når vi ser på de heftige debattene enkelte direktiv har skapt i Norge.

Vi har sett det på tjenestedirektivet og datalagringsdirektivet at det ikke er en fordel å komme på banen flere år etter at folkevalgte fra hele Europa har bestemt politikken. Vi klager på at vi ikke deltar i de debattene, hvor politikk som angår oss, blir vedtatt. Da blir jeg rett og slett oppgitt av å lese hva Navarsete og Høybråten klarer å lire av seg som kommentarer.

Senterpartiets leder kritiserer deltakelsen i valget med fokus på demokrati. For en gangs skyld er jeg enog med lederen for Senterpartiet, og det er et trist at deltakelsen ikke nådde mer en 43%. Men samtidig blir jeg litt matt av at svaret hennes er å være en garantist mot at Norge skal være med på den demokratiske prosessen som tross alt resten av EU-landene har vært gjennom den siste uken.

I praksis skryter hun av å være garantist mot at en stor del av norsk politikk ikke skal behandles av oss selv, men reguleres av en handelsavtale. Som Støre i dag melder at skal evalueres. Det er ikke en garanti jeg ville skrytt så høyt av! Er det slik Navarsete at du ønsker å melde Norge ut av EU, eller vil du fortsette å akseptere at Norge er EUs sofavelgere?

Også leder i KrF, Dagfinn Høybråten, har slått seg løs i kritikken av valget til Europaparlamentet i sin blogg her på TV2. Jeg er enig med Høybråten at det er en bekymring når valgdeltakelsen i et demokratsk valg kun når 43 %, men er nok ikke enig i at dette utelukkende er EU som system sin feil.

Gang på gang opplever vi at mange av valgene til EU ofte blir preget av utløp for frustrasjon over nasjonale politikere, litt på samme måte som vi i lokale valg kan bli straffet for hva nasjonale politikere har sakt og gjort. Dette burde Høybråten ha fått med seg. Men dette er en del av å ha åpne demokrati hvor folk kan bestemme selv. Jeg kan ikke tro at Høybråten ønsker å nekte enkelte å stille liste til valget, eller virkelig vil svekke et folkevalgt parlament for makt?

For meg handler EU om 27 land som har funnet sammen for å levere løsninger på utfordringer som er grensesprengende, og løsninger for å sikre at vi alle kan studere, jobbe, reise og handle over grensene. Dette handle rom å gi folk muligheten, og finner svar på problemer. Sammen.

Vi kan være i mot hva enkelte av innbyggerne EU velger, og som liberaler kan ikke jeg begripe hvordan innbyggerne tror at det er mange av de som er valgt inn som vil kunne finne svar på utfordringene EU står ovenfor. Men det samme ser vi i Norge. Det er ikke i alle valg man er like glad for resultatene.

Verden blir ikke noe bedre enn hva man gjør den til selv tenker jeg ofte. Realitetene er at det er vi som har sittet på sidelinjen de siste dagene og observerer millioner av EU-borgere gå til stemmeurnene for å bestemme vår hverdag. Med dette bidrar vi til EUs mye omtalte demokratiunderskudd, og kan erklære oss som Europas sofavelgere…