Kommer ikke over et bilde i Dagbladet her om dagen av Kristin Halvorsen på tur i Lofoten på jakt etter torsk, og argumenter mot utvinning av olje og gass i området. Det har jeg også vært sammen med andre ungdomsledere.

lederne

Dagbladet hadde listet opp saker hvor SV ikke har gjennomslag i regjeringen innenfor miljø og klimafeltet. Dette er en pinlig liste. Miljøet taper i regjeringen med SV bak roret både i Miljøverndepartementet og i, det helt sentrale, Finansdepartementet.

Her er punkter hentet fra dagbladet.no:

MÅNELANDINGEN PÅ MONGSTAD: SV ville opprinnelig ha rensing fra dag én, men regjeringen ga Statoil konsesjon til gasskraftverket mot Co2 -fangst og — lagring innen 2014. Staten skulle betale. Men renseplanene er utsatt, kostnadene har skutt i været og det er usikkert om det er et godt miljøprosjekt.

OLJESAND: Staten har via StatoilHydro investert i et omstridt oljesandprosjekt i Canada. Oljesandutvinning er trolig er årsak til helse- og miljøskader for urbefolkning i området. KrF fremmet forslag i Stortinget mot dette. Miljøpolitisk talsperson i SV, Inga Marte Thorkildsen, måtte be om at dette ikke ble behandlet. Miljøvernminister Erik Solheim (SV) krever nå omkamp.

FORNYBAR ENERGI: I Soria Moria-erklæringen ble det lovet å øke utbyggingen av vindkraft. Men ingen nye vindparker har kommet i løpet av de siste fire årene. Unge Venstre har bygd en vindmølle mer en regjeringen.

KÅRSTØ: I Soria Moria-erklæringen ble det bestemt at gasskraftverket skulle utstyres med CO2-fangstanlegg fra 2009, finansiert av staten. Dette var en viktig SV-sak. Planene er utsatt.

GOLIAT: Regjeringen sa ja til å bygge ut Goliat-feltet 8. mai i år. Det er det første oljefeltet i Barentshavet som blir utbygd. SV har hele tiden vært imot prosjektet. Dette var noe Stopp goliat – alliansen mente regjeringen burde skamme seg for.

skam dere

BARENTSHAVET: SVs primære mål var null oljeboring i Barentshavet, men store deler av havet ble åpnet. SV jobber for fortsatt vern av Lofoten og Vesterålen når planen skal revideres i 2010.

JAN MAYEN: Da forvaltningsplanen for Norskehavet ble lagt fram 8. mai i år, ble korallrev og gyteområder for fisk spart — men regjeringen åpnet for oljeboring ved verneverdige Jan Mayen — og dermed i Arktis. OLJELISENSER: Regjeringen har i løpet av sin regjeringstid delt ut totalt 178 letelisenser til oljeselskapene. Det er mer enn noen annen regjering i norsk oljehistorie.

NATURMANGFOLDLOVEN: I loven som ble lagt fram 3. april i år, måtte SV inngå kompromisser. Natur til havs fikk dårligere vern enn natur på land.

KLIMATILTAK I OLJENÆRINGA: Regjeringen skulle pålegge petroleumssektoren klimatiltak i løpet av 2008. Men 8. mai sa miljøvernminister Erik Solheim at tiltakene må vente til statsbudsjettet for 2010.

I tillegg har ikke regjeringen vært villige til å satse på grønne sertifikater eller kollektive løsninger med buss og tog. Audun Rødningsby fra Zero og Ingeborg Gjærum fra Natur og Ungdom kaller den rødgrønne regjeringens innsats i forhold til sine mål for papirvisjon i dagens Dagbladet.

Er virkelig SV det partiet folk skal ha tillit til at får gjennomslag for vern av Lofoten og Vesterålen?