Jeg er så dritt lei av at rusavhengige kun omtales som et ordensproblem av FrP og regjeringen. Rusavhengighet er en sykdom og et sosialt problem som må møtes med sosialpolitiske virkemidler.

Jeg er enige om at rusavhengige ikke hører hjemme på gata, men har liten tro på at det er et liv bak fengselsdører som er svaret for de fleste. Løsningen ligger i å bekjempe behandlingskøer og tilby alle former for anerkjent behandling samt velferdstilbud parallelt med behandlingen og oppfølging i etterkant. Jeg forstår godt at dette ikke er enkelt, men mener det er likevel tvingende nødvendig.

Venstres sikret pasientrettigheter for rusavhengige under forrige regjering. Under dagens regjeringen har vi ikke sett stort til annet en politiaksjoner og høyttenkning fra helseministeren. Dette holder ikke! Vi er på overtid for å gjøre noe for de svakeste i samfunnet.

Tiden er inne for et regjeringsskifte. Her er punkter fra Venstres program i forhold til rusavhengiges behov:

• Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusavhengige.

• Etablere flere akuttavrusningsplasser.

• Tilby poliklinisk behandling eller langtidsplass innen 24 timer etter akuttavrusning.

• At flere rusavhengige blir dømt til behandling i stedet for fengsel når de begår kriminelle handlinger.

• At rusavhengige får tilstrekkelig bolig- og rehabiliteringstilbud utenfor rusmiljøer.

• At det åpnes for å bruke flere legemidler enn metadon og Subutex i behandlingen.

• At fastleger kan gi substitusjonsbehandling for sine pasienter uten å måtte søke via NAV.

• At aldersgrensen for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fjernes, men kriterier for inntak og utskrivning skal vurderes individuelt.

• Innføre et prøveprosjekt med heroinassistert behandling for de aller tyngste brukerne som ikke har hatt nytte av annen medikamentell behandling.

Heroin