I går kunne VG melde hva Fremskrittspartiet lover å gjennomføre hvis de kommer i regjering. Sandberg lover et helt nytt sett med regler for ny landsmenn. Dette kommer fra partiet som ellers snakker høyt om at det ikke skal være særregler for noen og ikke for andre. Det er tydeligvis ikke så viktig når det kommer til våre nye landsmenn for FrP.

Fremskrittpartiet viser igjen sin brutale og umenneskelige politikk ovenfor mennesker som trenger en nødhavn, og mennesker som tilfører Norge verdiskapning og kultur.

Det er ikke et stort flertall der ute som mener kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er riktig, slik FrP prøver å fremstille det som. Dette er overgrep de aller aller fleste ser på som forkastelige. Men å fremstille dette som handlinger som automatisk følger en person med annen hudfarge og annet navn enn Ola Nordmann blir bare fordummende i debatten.

Oslo FrP fikk gjennomslag for å forby hijab i skolen, og tillegg skal de kaste ut foreldre som ikke forholder seg til det. Her bommer FrP så tydelig på tiltak i forhold til hva som er reele utfordringer. Det er ikke instrukser om hva jenter skal kle seg i som  skaper et samfunn med respekt for landets lover. Det er kunnskap og respekt for hverandre som sikrer at alle i Norge tar sine frie valg!

Det er underlig hvordan FrP, som hevder å være et liberalistisk parti, gang på gang så tydelig viser at de ikke har tro på mennesker med en annen hudfarge, etnisk bakgrunn og ikke heter Ola Nordmann.

FrP skal innføre en fem års prøveperiode hvor alle med lovlig opphold, men som ikke følger norske lover, normer og regler skal sendes tilbake til hjemlandet. Det er tragisk nok at man ikke vil ta i mot asylsøkere, som er en internasjonal forpliktelser, men man vil sende alle gjennom et tilpasningsprogram om blant annet norske normer. Hva er å følge norske normer? At man går i kirken på søndager, og spiser kjøttkaker til middag? Er det dugnadsånden som nye landsmenn skal på trening for å forstå?

FrPs forslag henger ikke på greip i forhold til internasjonale forpliktelser og grunnleggende menneskerettigheter, og viser at FrP er mer opptatt av å stå alene i debatten enn å faktisk tilføre den noen! FrPs lover og lovnadder er triste, tragiske, brutale og hører ikke hjemme i den reele debatten i Norge.