Regjeringen godkjente i statsråd i dag oljeutvinning på det kontroversielle Goliat-feltet på Finnmarkskysten. Både miljøbevegelsen og statens egne miljøetater har advart mot oljevirksomhet i dette sårbare havområdet. Masse organisasjoner i Stopp goliat-alliansen møtte i dag opp for å gi vår beskjed til regjeringen:

skam dere

Det er veldig skuffende at SV, som skulle være miljøgarantisten i denne regjeringen, igjen svikter miljøets interesser.

Goliat – feltet ligger 48 kilometer fra kysten av Finnmark, i et område regjeringen selv har definert som særlig sårbart og verdifullt.

Bekymringene for konsekvensene en oljeulykke vil ha å si for fiskerinæringa er store, og manglende oljevernberedskap er usikkerhet regjeringen nå utsetter lokalbefolkningen for. Regjeringen har i denne saken gjort knefall for oljeindustriens ønsker. Både miljøorganisasjoner, fiskeriinteresser og lokalbefolkning sitter igjen med brutte løfter.

Stopp Goliat-alliansen består av 17 forskjellige miljøorganisasjoner og ungdomspartier som jobber mot utbygging av Goliat-feltet i Barentshavet. Unge Venstre og Stopp Goliat-alliansen reagerer sterkt på regjeringens avgjørelse, og vil fortsette å jobbe mot utbyggingen.

Regjeringen mange påsto skulle bli kjent for at talte miljøet sin sak og stoppet klimaendringene vil i stede gå inn i historiebøkene for å være regjeringen som åpnet det første oljefeltet i Barentshavet…