You are currently browsing the monthly archive for mai 2009.

Lurer på om Rybak helt forstår hva han har kastet seg ut i med å opptre for Lukasjenko på den best regissert måten man kan finne i Europa.

Unge Venstre har nå jobbet i fire år med å støtte våre søsterorganisasjoner og opposisjonen i Hviterussland og jeg blir sjokkert over Rybaks planer i Hviterussland.

Det er helt klart at hjemlandet hans er viktig for han, men han må være klar over at hjemlandet har en diktator som leder.

Her hadde Rybak muligheten til å bruke sin status og rolle til å støtte musikk og kulturliv som ikke får lov til å ha offisielle konserter. Han kunne støttet ungdom som ønsker en demokratisk fremtid med respekt for menneskerettighetene som i dag blir trakassert og fengslet for sitt engasjement.

I stede velger Rybak å la en diktator sole seg i glansen av hans oppstur. Det er skuffende!

Når han stiller opp på dette har jeg en oppfordring til Rybak: dra frem det opprinnelige hviterussiske flagget i beste sendetid!

g luka

Jeg er så dritt lei av at rusavhengige kun omtales som et ordensproblem av FrP og regjeringen. Rusavhengighet er en sykdom og et sosialt problem som må møtes med sosialpolitiske virkemidler.

Jeg er enige om at rusavhengige ikke hører hjemme på gata, men har liten tro på at det er et liv bak fengselsdører som er svaret for de fleste. Løsningen ligger i å bekjempe behandlingskøer og tilby alle former for anerkjent behandling samt velferdstilbud parallelt med behandlingen og oppfølging i etterkant. Jeg forstår godt at dette ikke er enkelt, men mener det er likevel tvingende nødvendig.

Venstres sikret pasientrettigheter for rusavhengige under forrige regjering. Under dagens regjeringen har vi ikke sett stort til annet en politiaksjoner og høyttenkning fra helseministeren. Dette holder ikke! Vi er på overtid for å gjøre noe for de svakeste i samfunnet.

Tiden er inne for et regjeringsskifte. Her er punkter fra Venstres program i forhold til rusavhengiges behov:

• Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusavhengige.

• Etablere flere akuttavrusningsplasser.

• Tilby poliklinisk behandling eller langtidsplass innen 24 timer etter akuttavrusning.

• At flere rusavhengige blir dømt til behandling i stedet for fengsel når de begår kriminelle handlinger.

• At rusavhengige får tilstrekkelig bolig- og rehabiliteringstilbud utenfor rusmiljøer.

• At det åpnes for å bruke flere legemidler enn metadon og Subutex i behandlingen.

• At fastleger kan gi substitusjonsbehandling for sine pasienter uten å måtte søke via NAV.

• At aldersgrensen for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fjernes, men kriterier for inntak og utskrivning skal vurderes individuelt.

• Innføre et prøveprosjekt med heroinassistert behandling for de aller tyngste brukerne som ikke har hatt nytte av annen medikamentell behandling.

Heroin

I går kunne VG melde hva Fremskrittspartiet lover å gjennomføre hvis de kommer i regjering. Sandberg lover et helt nytt sett med regler for ny landsmenn. Dette kommer fra partiet som ellers snakker høyt om at det ikke skal være særregler for noen og ikke for andre. Det er tydeligvis ikke så viktig når det kommer til våre nye landsmenn for FrP.

Fremskrittpartiet viser igjen sin brutale og umenneskelige politikk ovenfor mennesker som trenger en nødhavn, og mennesker som tilfører Norge verdiskapning og kultur.

Det er ikke et stort flertall der ute som mener kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er riktig, slik FrP prøver å fremstille det som. Dette er overgrep de aller aller fleste ser på som forkastelige. Men å fremstille dette som handlinger som automatisk følger en person med annen hudfarge og annet navn enn Ola Nordmann blir bare fordummende i debatten.

Oslo FrP fikk gjennomslag for å forby hijab i skolen, og tillegg skal de kaste ut foreldre som ikke forholder seg til det. Her bommer FrP så tydelig på tiltak i forhold til hva som er reele utfordringer. Det er ikke instrukser om hva jenter skal kle seg i som  skaper et samfunn med respekt for landets lover. Det er kunnskap og respekt for hverandre som sikrer at alle i Norge tar sine frie valg!

Det er underlig hvordan FrP, som hevder å være et liberalistisk parti, gang på gang så tydelig viser at de ikke har tro på mennesker med en annen hudfarge, etnisk bakgrunn og ikke heter Ola Nordmann.

FrP skal innføre en fem års prøveperiode hvor alle med lovlig opphold, men som ikke følger norske lover, normer og regler skal sendes tilbake til hjemlandet. Det er tragisk nok at man ikke vil ta i mot asylsøkere, som er en internasjonal forpliktelser, men man vil sende alle gjennom et tilpasningsprogram om blant annet norske normer. Hva er å følge norske normer? At man går i kirken på søndager, og spiser kjøttkaker til middag? Er det dugnadsånden som nye landsmenn skal på trening for å forstå?

FrPs forslag henger ikke på greip i forhold til internasjonale forpliktelser og grunnleggende menneskerettigheter, og viser at FrP er mer opptatt av å stå alene i debatten enn å faktisk tilføre den noen! FrPs lover og lovnadder er triste, tragiske, brutale og hører ikke hjemme i den reele debatten i Norge.

Skille mellom fattige og rike i verden er enormt. Dette skille ser man tydeligst i forhold til kvinners stilling. Det er et ordtak som sier at: ”der det er krig og konflikt er det kvinner som er det største offeret”, og spesielt går det nok ut over unge jenter tenker jeg.

I år hadde jeg muligheten til å tilbringe 8. Mars i Afghanistan. Der fikk jeg møtt flere kvinner som kjemper en kamp for sine rettigheter på den andre siden av statistikken enn hvor jeg befinner meg i systemet. Dette var tøffe kvinner som ikke lot seg pille på nesen og som var opptatt av at det er flere sider ved utviklingen i Afghanistan for kvinner, det er mange sørgelige tall, men også noen ting som går i riktig retning. Aldri har det gått så mange jenter og kvinner på skole og fått seg en utdannelse. Det betyr noe for fremtiden!

Afghanistan er nemlig verdens fjerde fattigste land og sliter med mange utfordringer. Kvinnene i Afghanistan lever kortere enn menn. Afghanistan er et av to land i verden hvor dette er tilfelle. Når man i tillegg er klar over at Afghanistan har en historie preget av krig, konflikt og vold blir dettet enda fjernere.

Kvinners status i Afghanistan er, som i mange andre fattige land, lavere enn menn sin. Dette ser man tydelig i den lave  gjennomsnittsalder, men også når man ser på tilgang til skole og helsetjenester. Kvinnenes sikkerhetssituasjon er vanskelig og afghanske jenter blir utsatt for menneskehandel. Hver halvtime dør en afghansk kvinne i forbindelse med svangerskap eller fødsel. Dette er den nest høyeste barseldødeligheten i verden, etter Sierra Leone. For hvert 100.000 levende fødte barn, dør 1.700 kvinner.

Afghaniske kvinner er lysår fra kvinner i Norges situasjon. Når vi reiser fanene for likelønn 8. mars, som er en kamp vi er privilegerte nok til å kunne ta hver dag, er kampen i Afghanistan å ikke være en manns eiendel. I Afghanistan er kampen for likestilling og grunnleggende menneskerettigheter for kvinner langt fra vunnet. Den vinnes ikke med militære midler, men med en massiv innsats for at alle kvinner, uansett hvor de er født, har de samme grunnleggende rettighetene.

Mandag arrangerte Helsingforskomiteen seminar om Hviterussland.De hadde klart å samle de mest sentrale personene i den hviterussiske opposisjonen her i Norge. En dag etter nasjonaldagen, og to dager etter at norsk – hviterusseren Rybak vant MGP hos den store bjørn i øst.

Bilde 0043

Det hadde tydeligvis vært noen spesielle dager og de la ikke skjul på at Rybak hadde fått noen stemmer sendt fra Norge også, via hviterussisk SIM-kort!

Utfordringene i Hviterussland har vært enorme siden Lukasjenko kom til makten og startet et arbeid med å sikre seg selv rettigheter på bekostning av befolkningen, domstolen, andre politikere og grunnloven.

Utfordringene de siste årene har ikke blitt mindre, men av underlige årsaker har EU valgt å legge om strategi. Tidligere valgte de å isolere Hviterussland, og ikke gi innreise tillatelse til sentrale politikere og personer i regimet for eksempel. Nå har de lagt seg på en linje basert på dialog. Kanskje på akkurat det tidspunktet hvor det var opposisjonen som hadde trengt støtten mest og virkningen av en isolering av Luka & co kunne vært størst.

Som grunn for at EU har lagt om strategien peker de på at virkemidler ikke har fungert. Dette finner jeg litt underlig når det er helt klart at det ikke har forsvunnet politikere på flere år i Hviterussland og Kozulin slapp ut av fengsel etter press fra USA og andre. Det er ikke sikkert dette hadde vært situasjonen og utviklingen uten sterke holdninger fra naboer.

Den finanskrisen som verden går gjennom i disse dager merker også Hviterussland. Og det er grunnen til at det akkurat nå hadde kunnet virkelig fått gjennomslag om Vesten hadde fortsatt sin støtte av opposisjonen i stede for å tilnærme seg Luka uten noen krav.

50 prosent av hviterussisk handel med utlandet er med EU-land. Nå for tiden går det ikke så bra med Lukas oppdiktede økonomi og den pårøres. Det har fått flere til å se mot opposisjonen og deres alternative løsninger. Dette har fått folk til ”å røre” på seg. Dette er positivt for oss som er opptatt av at opposisjonen skal vinne folket.

Europa svarer ikke opposisjonen og en befolkning på søken etter gode og forutsigbare løsninger. De svarer Luka på hans premisser. Hviterussland er fortsatt Europas siste diktatur og det har ikke endret seg.

Denne gangen kan ikke Norge og Støre føyer seg inn i rekken med dialog, men setter klare krav i forhold til utviklingen i Hviterussland. Norge og Europa kan ikke fortsette å akseptere at det styrer en diktator i hjertet av fred, frihet og demokrati i Europa!

Denne helgen ga Unge Venstres sentralstyre full støtte til Private Barnehagers Landsforbund (PBL) som i morgen går til streik mot den rødgrønne regjeringens nye lovforslag. Det er et lovforslag som vil forskjellsbehandle private og offentlige barnehager. Unge Venstre reagerer på at en regjering legger opp til en forskjellsbehandling.

Det er på tide at regjeringen ser barnets beste fremfor sosialistisk drømmer om at alle barn skal vokse opp i det offentlige.

Forslaget fra regjeringen medfører blant annet at lovbestemmelsen om at barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd (§ 14), blir borte.

Andre konsekvenser er:
–    Klageretten til Fylkesmannen angående tilskudd blir borte. Kun kommunen blir klageinstans.
–    Ingen rett på tilskudd til barnehageplasser etablert etter 1. januar 2011.
–    Alle minimumsgarantier i forhold til offentlig støtte fjernes fra 1. januar 2011.

Stortinget kan ikke gå med på en slik forskjellsbehandling og må gå i mot et et slikt lovforslag. Det er ingen forskning som viser at barn har det bedre i offentlige barnehager enn i private barnehager.

Jeg er overbevist om at private barnehager spiller en viktig rolle for å gi rom for mangfold og nytenkning innenfor barnehager.

Flere private barnehager klarer i dag å drive med overskudd, selv om de bare mottar 85% av det tilskuddet som offentlige barnehager mottar. Dette viser at private barnehager ofte har mye å lære de offentlige barnehagene om hvordan man kan drive barnehager bedre.

Med dette forslaget fra regjeringen er det på høy tid å lovfeste likebehandling av offentlige og private barnehager, og at kommunene overtar all finansiering av barnehager.

Hva mener du er riktig?

Fire år har gått og ingenting har skjedd. Regjeringen får stryk på oppfølgning av rusavhengige. I 2007 registrerte Kripos 244 narkotikarelaterte dødsfall i Norge. Året før fastslo Det Europeiske Overvåkningssenteret for Narkotika og Narkotikamisbruk at det dør dobbelt så mange nordmenn av overdose som i resten av Europa.

Fire stillestående år er nok! Dette burde være en av hovedoppgavene til en regjeringen, i stede har det opplevd å bli skjøvet til side og henlagt til et utvalg. Dette er et akutt problem for mange tusen mennesker som sliter i hverdagen!

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, er i dag ute å krever at regjeringen kommer på banen med oppfølgning av de rusavhengige.

Jeg mener at vi ikke trenger flere kjipe historier fra hverdagen til rusavhengige som Ronny for at politikere skal våkne. Hverdagen vår gir oss det tydeligste bilde vi trenger for å bli overbevist om at her må noe gjøres.

Vi som politikere har et ansvar som for å ta tak i de områdene som er vanskelige, men hvor det er de som blir rammet av politikernes manglende vilje som blir det største offeret. Dagens situasjon i Norge hindrer ikke nyrekruttering, bidrar ikke til å forbedre den sosiale situasjonen eller helsen for de rusavhengige.

Vi må ta et oppgjør med en linje som baserer seg på moralisme og nulltoleranse for rus. Vi må være villig til å prøve det som har stått uprøvd. Det som kan skaffes av verdighet og livskvalitet er det vi som politikere som er ansvarlige for å sikre.

I stede for nulltoleranse for rus må politikere innføre nulltoleranse for overdoser!

Datatilsynet har i sin rapport i 2009 startet rapporten med å presenterer viktige personvernprinsipper. Dette er prinsipper som står sentralt i  oppbyggingen av personvernlovgivningen, og som bygger på et grunnleggende ideal om at den enkelte skal ha bestemmelsesrett over personopplysninger om seg selv.

Jeg synes prinsippene var så gode, og så viktige i vår tid, at jeg gjengir de her:

Saklig begrunnelse
Behandling av personopplysninger skal være saklig begrunnet. Opplysningene
skal samles inn til uttrykkelig angitte og legitime formål, og brukes i overens­
stemmelse med disse.

Frivillig samtykke
Registrering av personopplysninger skal i størst mulig grad være basert på et
frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Opplysninger i offentlige registre
hvor registrering er pliktig, skal være lovhjemlet.

Opplysningsplikt for den behandlingsansvarlige
Ved innhenting av personopplysninger har den enkelte uoppfordret rett til å få
vite om det er frivillig eller obligatorisk å oppgi personopplysningene, hvilket
formål opplysningene skal brukes til, og om de vil bli utlevert til andre.

Rett til innsyn
Den behandlingsansvarlige skal bistå den registrerte med å gi innsyn i hvilke
opplysninger som er lagret, hva de skal brukes til, og hvor de er hentet fra.

Registreringen skal være riktig
Opplysningene som registreres skal være korrekte og ajourførte.

Feilaktige opplysninger skal rettes
Feilaktige personopplysninger skal endres, slettes eller sperres.

Unødvendige opplysninger skal slettes
Overskuddsinformasjon og opplysninger som ikke lenger er nødvendige for
formålet med registreringen, skal slettes.

Informasjonssikkerhet skal ivaretas
Den behandlingsansvarlige skal sørge for tilfredsstillende informasjons­
sikkerhet. Det må kunne dokumenteres at rutiner og tiltak som sikrer person­
opplysningene blir etterlevd i praksis. I det offentlige må risikovurderingene
også omfatte borgernes ulike forutsetninger for å ivareta egen informasjonssik­
kerhet.

Strengere regler ved følsomme opplysninger
Behandling av følsomme personopplysninger er underlagt særlig strenge regler.

Retten til å være anonym
Borgeren har krav på å kunne ferdes anonymt. Når nye teknologiske løsninger
tas i bruk, skal det legges til rette for at det fortsatt finnes muligheter til anonym
ferdsel.

Rett til manuell vurdering
Den registrerte har rett til å få en manuell vurdering av avgjørelser som fullt ut
er basert på automatisk behandling av personopplysninger, dersom avgjørelsen
er av vesentlig betydning for vedkommende.

I dag er det mange utfordringer og kamper å ta for personvernet. Det er umuligå gå i enkelte gater og byer uten at man konstant har kamera rettet mot seg, flere og flere elever får merke overvåkning i skolehverdagen, det er ikke mulig å unngå registering når man henvender seg for helsehjelp eller passerere bomringer, datalagringsdirektivet står for et omfattende overgrep og mye annet.

Hva mener du er situasjonen for personvernet vårt?

Liberalere har alltid vært stolte forkjempere og forsvarere av internasjonal handel og motstandere av handelshindringer. Fritt utbytte av varer og tjenester har vist seg å være den mest effektive utnyttelsen av ressurser og muligheter for mennesker til å komme seg ut av fattigdom. Kampen mot deglobaliseringen er vår tids kamp.

Jeg er tilhengere av et system hvor mennesker får muligheten til frivillig selge og frivillig kjøpe på et marked, og mulighetene til å opererer uten hindringer. Dette er positivt både for de fattige og de rike. Øst – Asia, spesielt med, India og Kina har løftet millioner av fattige ut av fattigdommen ved å liberalisere handelsreglene.

I dag snakker EU og Norge om at de står for en åpen handel, men klarer ikke å sette det inn i system. De setter fortsatt opp handelshindringer og barrierer ved å skattelegge produkter fra fattige bønder og produsenter, spesielt fra utviklingsland. For eksempel har Afrika sør for Sahara med sine 689 millioner innbyggere en mindre andel av verdens eksport enn Belgia med bare 10 millioner innbyggere.

Jeg mener mange av de utfordringer fattige land står ovenfor kan løses ved at vi bygger et rettferdig internasjonalt regelverk og slipper fattige bønder inn på vårt marked. Et fritt marked trenger rammer for å forhindre at markede går i feil retning, slik som monopoldannelse eller rovdrift på naturressurser. WTO-forhandlingene må derfor komme på plass igjen.

Globale institusjoner bør sette et eksempel i forhold til andre sektorer som for finansmarkede: globaliseringen må bli etterfulgt av globaliserte regler.

Ta for eksempel kunders rettigheter. I dag har de fleste land sine regler, labels og transport for sine produkter, som er forskjellig for nabolandet. Det er en rekke med standarder som lever side om side og kompliserer handelen. I tillegg kan man spørre seg i tider hvor klima stå høyt på dagsorden; hvorfor er man ikke mer opptatt av å legge opp til at miljø og klimafiendtlig oppførsel ikke skal være lønnsomt internasjonalt? Dette blir et av mange spørsmål under forhandlingene i København senere i år. Her må det komme svar.

I disse tider – med finanskrise – vil mange prøve seg på å fremme proteksjonistiske regler. Som liberaler har jeg ingen tro på dette. Jeg mener at globaliseringen ikke vil forsvinne, slik sosialistene tror, og heller ikke kan reverseres gjennom å vedta proteksjonistiske regler. Svaret er ikke deglobalisering. Jeg mener at vi i stede må møte globaliseringen med globale regler, reguleringer og samarbeid. Som igjen vil kunne løfte nye millioner ut av fattigdom.

I en globalisert verden kan ikke utfordringer løses innenfor rammen av de tradisjonelle nasjonalstatene. For å løse globale problemer kreves et tett, verdensomfattende samarbeid innenfor områder som handel, miljø, helse, fattigdom og sikkerhet.

Målet må være en verden uten grenser, der alle mennesker er garantert frihet, demokrati og en akseptabel levestandard.tahender

Regjeringen godkjente i statsråd i dag oljeutvinning på det kontroversielle Goliat-feltet på Finnmarkskysten. Både miljøbevegelsen og statens egne miljøetater har advart mot oljevirksomhet i dette sårbare havområdet. Masse organisasjoner i Stopp goliat-alliansen møtte i dag opp for å gi vår beskjed til regjeringen:

skam dere

Det er veldig skuffende at SV, som skulle være miljøgarantisten i denne regjeringen, igjen svikter miljøets interesser.

Goliat – feltet ligger 48 kilometer fra kysten av Finnmark, i et område regjeringen selv har definert som særlig sårbart og verdifullt.

Bekymringene for konsekvensene en oljeulykke vil ha å si for fiskerinæringa er store, og manglende oljevernberedskap er usikkerhet regjeringen nå utsetter lokalbefolkningen for. Regjeringen har i denne saken gjort knefall for oljeindustriens ønsker. Både miljøorganisasjoner, fiskeriinteresser og lokalbefolkning sitter igjen med brutte løfter.

Stopp Goliat-alliansen består av 17 forskjellige miljøorganisasjoner og ungdomspartier som jobber mot utbygging av Goliat-feltet i Barentshavet. Unge Venstre og Stopp Goliat-alliansen reagerer sterkt på regjeringens avgjørelse, og vil fortsette å jobbe mot utbyggingen.

Regjeringen mange påsto skulle bli kjent for at talte miljøet sin sak og stoppet klimaendringene vil i stede gå inn i historiebøkene for å være regjeringen som åpnet det første oljefeltet i Barentshavet…

Mine twitteroppdateringer

mai 2009
M T O T F L S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031