Venstres landsmøtet gikk i dag inn for å åpne for heroinassistert behandling.

Venstre ønsker en rusomsorg som tar utgangspunkt i den enkelte rusavhengige. Det betyr at vi må ha et mangfold av tilbud og oppfølgning. Jeg er veldig stolt over at Venstres landsmøtet i dag åpnet opp for heroinassistert behandling.

Norge ligger på overdosetoppen i Europa. Unge Venstre mener dette synliggjør et stort behov for en nytenkning i rusomsorgen. Heroin på resept kan redder liv, reduserer nyrekruttering og bedrer livssituasjonen til de narkomane der dette er innført, i land som Sveits og Tyskland.

Jeg er stolt av at Venstre nå ønsker å åpne opp for nye virkemidler for å sikre muligheten for tungt avhengige til å få denne behandlingen!