You are currently browsing the daily archive for april 15, 2009.

Lem skaper et skremselsbilde av innvandring og at det vil utradere norsk kultur, befolkning og rettigheter. Det fremstår som en veldig veldig redd mann. Han fremhever ingen tro på at morgendagens samfunn finner sine bein å stå på.

Jeg bryr meg ganske enkelt ikke om man er kristen, muslim, liker kvinner eller menn, hvilken dag man holder hellig eller hvilken type kjøtt man bestiller på restaurant. Jeg bryr meg om hvilken respekt man viser sine medmennesker og om man respekterer demokrati og menneskerettigheter. Dette handler om noen verdier man ønsker å fremheve som ikke nødvendigvis er avhengig av hvor man er født eller hvilken religion man har men som er avhengig av hvilke muligheter man får i samfunnet man er en del av.

Kultur er ikke noe man kan verne ved å tro at det kan plasseres på museum som en gjenstand. Kultur er noe dynamisk som vi mennesker er med å forme til enhver tid. Som et del av et samfunn må vi respektere at det er forskjellige syn på hvordan samfunnet skal videreutvikles. Hylland Eriksen sier det bra med å påpeke at; i løpet av femten år har antallet innvandrere blitt doblet nesten uten at noen har lagt merke til det”. Omtrent helt smertefritt. Det er den veien mange av oss vil gå og har rett til å mene samfunnet bør utvikle seg. Kultur er noe dynamisk og som utvikler seg gjennom møte med andre. Kultur er tidsånden. Jeg vil bygge samfunnet videre på dagen i dag. Ikke et fortidsminnemuseum.

Lem bommer totalt i sin beskrivelse av hva innvandring betyr for Norge og hva det vil føre til. Innvandring er slik jeg ser det en berikelse av hva vi har i dag. Det er en videreutvikling av det menneskelige ved å bevege på seg, søke muligheter og forene møter mellom mennesker.

Hva mener du skal bestemme fremtidens samfunn?

Til slutt:
– innser at jeg igjen er blitt en stor fan av Hylland Eriksen!