Sosialistisk Venstrepartis oser av en grunnleggende mistillit til alt som er annerledes enn de offentlige A4-løsningen. Folk er forskjellige og vil velge forskjellige løsninger. Dette ser SV fullstendig forbi i kampen for sosialismen og mot et liberalt samfunn.

Det er utrolig intolerant av SV å ville avskaffe alternativer som er annerledes enn den offentlige skolen. Foreldre og elever må ha rett til å velge et annet alternativ enn det offentlige. Det er tragisk at Sosialistisk Venstreparti ikke ser at dette vil føre til en massiv nedleggelse av grendeskoler og et tap av mangfoldet i undervisningspedagogikken i norsk skole. Dette er et angrep på mangfoldet, et liberalt samfunn og menneskerettighetene.

Underlig er det at SV igjen prøver seg på å vedta seg frem til å hente ut norske soldater fra Afghanistan. Vi er i Afghanistan for å støtte opp under utviklingen av landet og våre forpliktelser ovenfor det Afghanske folk kan vi ikke aksepterer at SV skaper usikkerhet om hvert fjerde år. Afghanistan trenger et styrket fokus, både militært og sivilt, og ikke et vingleparti i regjering som ikke klarer å bestemme seg for hva de helst vil; ha soldatene ut eller selv kjøre sort limousine i regjering. Dette skaper ikke annet en usikkerhet for det afghanske folk, våre soldater og andre nasjoner.

Det var godt å få det ut!