Sist uke var vi en rekke ungdomspartiledere, fra Unge Høyre til Rød Ungdom, som besøkte Lofoten og Vesterålen. Dette må være et av de vakreste områdene jeg noen gang har vært i og det er helt ubegripelig at noen vil begynne å bore etter olje i dette fantastiske landskapet.dsc_0799

Derfor er jeg glad for at kampen om vern av dette området blir den viktigste miljøsaken denne høsten i valgkampen. Dette er stolte lokalsamfunn med tøffe folk og robust landskap, men med et sårbart økosystem som trenger vern. Jeg er stolt av at det er kun Venstre som har sakt klart i fra at det ikke er mulig for oss å sitte i en regjering som åpner opp dette området for utvinning.

Lofoten og Vesterålen er et av de viktigste gyteområdene for viktige fiskearter, det er en tøff natur som huser mange sårbare arter og et område som selger seg best på ren natur. Vi vet også at Nord-Norge har et enormt potensialet for ren energi som bølge – og vindkraft. Jeg er overbevist om at Nord-Norge må satse på ren natur og ren energi, og ikke skitne dette til med oljesøl. Lofoten – torsk selger bedre enn Nordsjøtorsk, og jeg vil heller bade i Lofoten enn i Nordsjøen.dsc_0784

Fremtidens lavutslippssamfunn er avhengig av at vi tar noen valg i dag som legger fossilalderen bak oss, og kampen om et fortsatt rent Lofoten og Vesterålen avgjør om vi har vilje nok.

Unge Venstre vil, vil du?