Så skulle Senterpartiet vinne en kjepphest. Men dette er ikke en hvilken som helst kjepphest, og dette er ikke som krangling internt i en regjering om hvilken veistubb som skal fikses. Dette er snakk om blasfemiparagrafen. En paragraf mange av oss mente måtte sovne stille inn skal det bakstreverske Senterpartiet komme til unnsetning for. Denne våren skal de drive en intens kamp for gjenopplivning av blasfemiparagrafen. Forslaget fremstår som et innherdig forsøk på å hente tilbake velgere man tapte i kristen – Norge på felles ekteskapslov. Men det er ikke den eneste. Forslaget fremstår også som et forsøk på å finne løsninger for å unngå en ny karikaturstiden hvor regjeringen tror at løsningen er å vedta seg ut av ubehagelige debatter og meningsmotsetninger i et flerkulturelt samfunn. Trist.

I proposisjonen til ny straffelov, varsler justisdepartementet at de vil foreslå å utvide § 185 i forbindelse med iverksettelsen av loven. De vil utvide den såkalte rasismeparagrafen til å gjelde «kvalifiserte angrep på religion eller livssyn» for å verne «ulike religioner og den enkeltes religiøse følelser». De vil inkludere vern av «religiøse følelser».

Dette er et forslag som oser av mistillit til samfunnets møte med krevende debatter og den enkeltes rett til å ytre seg fritt. For et liberalt demokrati er det avgjørende å kunne kritisere andres livssyn uten at det betyr at staten skal straffe deg. Regjeringen bidrar med dette til å kneble ytringsfriheten og legge lokk på den offentlige debatten. Dette er å fjerne en helt elementær del av et liberalt demokrati. Går dette forslaget gjennom vil det føre til en fattigere offentlig debatt, mindre kultur og en svekkelse av demokratiet. Dette er en retning vi ikke kan gå i.

Valget å fjerne den sovende blasfemiparagrafen er riktig, men regjeringen bommer totalt når de prøver en gjenopplivning innenfor rasismeparagrafen. La nå for all del denne loven sovne stille inn.