I dag fyller Unge Venstre 100 år og dette ble markert med lansering av Demokratiets avantgarde som tar for seg organisasjonens hundre år!boklanseringanne-solsvik

Under lanseringen hadde redaktørene Lars Henrik Paarup – Michelsen og Guri Melby ordet, og noen av forfatterene hadde ordet. Arne Finborud holdt et foredrag om forholdet mellom Unge Venstre og Dagbladet.

Her er min åpning av lanseringen:

Velkommen alle sammen! Og gratulerer med dagen! Gratulerer til medlemmer, tidligere medlemmer, forlag, redaktører og forfattere av Unge Venstres historiebok: Demokratiets avantgarde! Endelig er dagen kommet til vårt 100-års jubileum.

Vi kan se tilbake på 100 års historie og en organisasjon som har betydd noe. Vi har påvirket Venstre, påvirket samfunnsdebatten og påvirket det etablerte.

Unge Venstre har vært en bevegelse, en studiering, en valgkamp organisasjon og en aksjonsorganisasjon. Vi kommer ikke utenom at Unge Venstre har hatt en stor betydning som en skoleringsarena og er det fortsatt i dag. Hvor noen går videre i Venstre, andre i sin tid inn i Venstre-pressen, Dagbladet eller har tatt med seg den verdifulle skoleringen det er å stille spørsmål ved det etablerte og kjempe for forandring med seg videre i livet.

Det har vært og er et samlingspunkt for unge liberale og radikale mennesker.

Unge Venstre hadde sitt stiftelsesmøte den 27. Januar 1909 i Studentersamfunnet her i Oslo, den gang Kristiania. På stiftelsesmøte holdt statsråd Johan Castberg tale for forsamlingen. Han oppfordret Unge Venstre til ”å ikke legge an på døgnets flertall”. Unge Venstre skulle ikke legge seg på ”døgnets flertall”, men løfte problemstillinger som ikke nødvendigvis kunne få gjennomslag de neste 24 timer, de kommende år eller tiår, men man en dag kunne oppleve gjennomslag for. Fordi det var en riktig kamp å ta.
Unge Venstre skulle være ungdommen som utfordret Venstre og minnet Venstre på hva som er de radikale og liberale svar på samfunnets utfordringer.


På mange måter kan man si at Unge Venstre har gjort alt annet enn å legge an på døgnets flertall.

• Kampen for en fri migrasjon kan trygt sies å ikke være et populistisk standpunkt.
• Kampen for personvern har ikke vært å legge an på døgnets flertall.
• Kampen for sprøyterom har ikke vært å legge seg etter døgnets flertall.
• Kampen mot miljøødeleggelser og for reduksjon i utslipp har ikke vært å legge seg på døgnets flertall.
• Kampen for en borgerlønn har ikke vært å legge seg på døgnets flertall.
• Kampen for et ja til EU er ikke å legge seg etter døgnets flertall.
• Kampen for at homofile skal få gifte seg og få barn har ikke vært å legge seg etter døgnets flertall.

Unge Venstre har beveget det rundt oss, utfordret Venstre og utfordret samfunnet. Vi har tort å ta i saker som har vært kontroversielle, liberale og radikale. Vi har vært klar i vår tale der andre har kommet etter litt sener når det hele har blitt litt mer komfortabelt og behagelig å stå for.

Unge Venstre har tatt kampene fordi de har vært viktig og riktig. Vi vil også i fremtiden tørre å gå i oss selv, endre standpunkt og jobbe med ny politikk. Løfte frem det som ikke til en hver tid representerer døgnets flertall. Vi skal også i fremtiden strekke oss etter rollen som demokratiets avantgarde.

Takk til alle som har bidratt til å realisere sp mange Unge Venstre-folks drøm om en historiebok. Takk til Jens Harald Eilertsen og MargMedia, Takk til redaktørene Lars Henrik Paarup – Michelsen og Guri Melby, takk til alle dere forfattere som har stilt opp og gitt deres bidrag for å gi oss et innblikk i en 100-års lang historie.


God lesning alle sammen! Igjen gratulere med dagen og nå gir jeg ordet videre til Jens Harald Eilertsen fra forlaget MargMedia.