Helseminister Hanssen tørr å tenke høyt uten å sjekke med de andre og det blir det bråk av. Både AP og SP har vært ute og avvist heroinassistertbehandling. KrF er selvsakt i mot og tviholder på at kampen mot narkotika er viktigere enn å sikre verdighet til de som lever med en rusavhengighet.

Det er mange som må spørre seg; er Norge et utstillingsvinduet på rusfeltet? Neppe.

Unge Venstre forslo heroin på resept til tunge brukere høsten 2006, og nå vurderer Bjarne Håkon Hanssen en forsøksordning. Fantastisk Bjarne Håkon Hanssen! Unge Venstre er glad for at helseministeren nå vurderer å åpne opp for et prøveprosjekt.

Sveits, Tyskland og Nederland er land som alle har delt ut heroin til heroinister. I Sveits stemte befolkningen på søndag at de ønsker å fortsette utdelingen. I Sveits har rekrutteringen til tyngre rusmidler gått ned med ca 80% siden 1990, helsesituasjonen til de rusavhengige blir bedre og mange klarer å jobbe ved siden av livet som rusavhengig. Dette er erfaringer vi må ta med oss i Norge også. Dette kan bidra til å få tungt avhengige vekk fra et liv på gata og gi de mer verdighet.

Norge er på overdosetoppen i Europa, og rusfeltet trenger et løft. Dette et prosjekt som er målrettet for en gruppe som faller utenfor alle andre tiltak. Moralismen må skyves til sides, og vi må få frem mer høyttenkning!