Senterungdommen gjør det igjen; de er imot! Man kan alltid stole på at Senterungdommen er mot noe hvis det handler om  overnasjonalt samarbeid, kutte subsidier, være fremtidsrettet og åpen. Alle liberale holdninger med tro på at mennesker kan stå på egne bein kveles i møte med Senterungdommens bakstreverske og konservative holdninger. Nå gjør de det igjen. De har startet opprop for folkeavstemning om statskirken. De vil legge menneskerettighetene ut til folkeavstemning!

Jeg kan finne meg i at det er uenigheter i politikk. Det hadde for så vidt ikke vært så morsomt hvis det ikke var uenigheter å gripe tak i. Jeg kan forstå at vi har forskjellige synspunkt om EU. Unge Venstre er for og Senterungdommen er mot. Jeg kan forstå at vi har forskjellige synspunkt om internasjonal handelsavtale. Unge Venstre er for og Senterungdommen er i mot. Jeg kan forstå at vi har forskjellige holdninger om dyrevern. Unge Venstre er for og Senterungdommen er i mot.

Nå er det menneskerettighetene det er snakk om. Unge Venstre er for og Senterungdommen er i mot. Dere kan ikke alvorlig mene dette Senterungdommen: vil dere legge menneskerettighetene ut til folkeavstemning?