Nominasjonsprosessene som pågår rundt i de forskjellige fylker og partier vekker mye oppmerksomhet noen steder og omtrent ingen oppmerksomhet andre steder. Grunnen ligger ofte i hvor åpne eller hvor lukket prosessene er. En ting er sikkert; vi kan ikke lene oss tilbake og mene dagens situasjon er godt nok slik Lars Sponheim gir inntrykk av.

Kristin Clemet kom med et viktig bidrag i Aftenposten og etter det har debatten tatt seg opp. Lars-Henrik Michelsen beskriver i sin blogg forskjellige utfordringer med prosessen for folk som ikke sitter midt i smørøyet(nominasjonsnemnda:)

Nominasjonen i Aust-Agder har som mål å være en åpen prosess hvor folk skal ha mulighet til å møte kandidatene for å danne seg et inntrykk, løfte de saker de synes er viktig og hvor kandidatene får vist seg frem. Dette får å få en åpen prosess. Dette fortsetter nå med muligheten til å stemme på din kandidat.

her og stem på hvem du mener skal på tinget for Aust-Agder Venstre!