Hva har skjedd med KrF, når begynte de å jobbe på en søndag?  I går ble jeg litt usikker på hva som skjer med KrF, men det viste seg å være sant. De har begynt å jobbe på en søndag.

KrF har brukt store deler av tiden sin i opposisjon til å minne oss andre på kristne verdier, kristen kulturarv og kristne tradisjoner. De har i løpet av historien kjempet mot alt de mener ikke kan forsvares med nestekjærlighet og tilgivelse i beste kristen arv. Dette er saker som søndagsåpne butikker, flere vinmonopol og utvanning av formålsparagraf i skolen og barnehagen.

I går kom det kanskje frem en ny og mer moderne side av KrF med sin pressekonferanse på hviledagen. Det er nok litt for mye og håpe på, men jeg sitter uansett og lurer på hvor de kjøpte kaffen og kjeksa til de inviterte. Kanskje på en søndagsåpen butikk?