For kun kort tid siden sendte Skattedirektoratet ut full informasjon om alle skattebetalerne i landet til media. Hva gjør vi viss et enormt register med landets elevers personlige informasjon skal komme på avveie? Det har ikke Solhjell tenkt å svare på med det første.

Forslag om et elevregister har nylig vært på høring. Dette forslaget bryter med grunnleggende personvern, og jeg har ingen tro på at det vil være en reel reservasjonsrett til stede for elevene. Ordet pinlig kan få en helt ny betydning med dette registeret!

Jeg forstår at det må hente inn data for å drive forskning, men dette er å ta det alt for langt. Det kan ikke være slik at forskere er avhengig av elevers personnummer for å gjøre jobben sin. I tillegg vet man ikke hvor dette skal lagres, hvor lenge det skal lagres og sikkerheten til denne informasjon. Det holder ikke!