Dette har vært et hektisk landsmøte med lange dager. Unge Venstre har vedtatt et helt nytt program og vi har valgt et nytt styre som skal ta Unge Venstre og Venstre gjennom neste års valg med stor suksess!

Vi har også vedtatt flere uttalelser denne helgen. Unge Venstre krever en human asylpolitikk, Unge Venstre sier: Nei til olje i nord og fri handel for global utvikling.

Ellers har Unge Venstre fått mye oppmerksomhet for enkelte av helgens vedtak. Det ene vedtaket handler om cannabis og khat. Det går ut på at så lenge det er helsemessige argumenter som innebærer en risiko knyttet til bruk kan man legalisere cannabis og khat.

Det andre markerer tydelig vår motstand til regjeringens kriminaliseringslinje. Vi tror ikke på forbud i Unge Venstre, vi tror ikke det vil gi de jentene, som sliter i en hverdag som prostituerte noen bedre hverdag og vil  derfor gå motsatt vei. Vi mener det må åpnes for at det offentlige regulere bordeller. Dette kan gjøre det lettere for politi, hjelpeapparat og helsepersonell å jobbe målrettet ovenfor de jentene som ikke ønsker å  være i virksomheten eller er utsatt for menneskehandel.

Unge Venstre nekter å gå med på at en kriminalisering vil gjøre livet noe bedre for de jentene som er avhengig av å prostituere seg for å overleve. Kriminalisering vil kun føre til at det blir ute av synet og at folk tror det har forsvunnet. Dette vil ikke hjelpe jentene.

Gå inn på nettprat på vg.no og se hva jeg svarte på spørsmål fra leserne der i går.