Siden det er valg til Storting neste år er nominsajonsprosessene igang over hele landet. I Aust-Agder har jeg vært nevnt som aktuell førstekandidat. De hadde samlet alle som var interessert i å bli bedre kjent med kandidatene i Arendal på lørdag. Da hadde Unge Venstre landsmøte så jeg sendte en video!