Stadig større behov for olje og gass, sier StatoilHydro. De påstår det er en moralsk plikt vi har i dag.

Stadig større behov for å fase ut ole og gass, sier jeg. Det er vår moralske plikt å føre verden over på energi som er fornybar.

Det er rart å se tilbake på en tid med heftig klimadebatt, og et kappløp om tiltak og reduksjon av CO2. Dette varte helt frem til målstreken hvor det ble en lang og intens drakamp om hvor ambisiøs man skulle være i klimaforliket. Et forlik som virkelig må være et utgangspunkt og ikke det man skal strekke seg mot. Så kommer sommeren med bensin – og dieseldebatten.  Vi vil så gjerne så lenge det kan skje andre steder en i vår egen lommebok. Når vi har levd et liv i sus og dus er det bare på sin plass at vi betaler regninga når den kommer. Det kalles ansvarlighet!

Så skal den nye olje – og energiministeren på sin første tur til offshoreland utenfor Vestlandet. Her blir han pepret med holdninger om at vi har en moralsk plikt til å pumpe opp så mye som det overhode er mulig å få opp. Den nye ministeren har et ansvar for å få det norske samfunnet fra et oljesamfunn til et nullutslippssamfunn. Dette er hans moralske plikt!