Nå er det mandag igjen og Unge Venstre har avsluttet siste landsstyret før sommerferien setter i gang. I løpet av helgen hadde vi opp en drøss med uttalelser til behandling og vedtok fem av de.

Unge Venstre vedtok en klar uttalelse mot den nye overvåningsloven i Sverige og er sjokkert over hvilken politistat Sverige har blitt. Siden terrorangrepene på USA har holdningen i forhold til personvern endret seg dramatisk. Denne helgen vedtok man også ny overvåkningslov i USA. He er det nå tillatt med omfattende overvåkning av telefonsamtaler. Bush sin komentar var: vi må jo høre på hva de sier! Jeg mener det er helt andre stemmer man må begynne å lytte til.

Unge Venstre vedtok også en uttalelse som skapte mye debatt om statlige direktorat og tilsyn. Etablering av statlige direktorat, tilsyn og ombud handler ikke bare om arbeidsplansser, men også om maktpredning i demokratiet. Resultatet kan du lese her med kommentarer fra Unge Venstres distriktspolitiske talsmann Sveinung Rotvaten.

Unge Venstre har lenge kjempet kampen for en mer liberal innvandringspolitikk og ikke minst kritisert flyktnings- og asylpolitikken i Norge. Unge Venstres landsstyre vedtok denne helgen at Norge bør legge ned Utlendingsnemda og erstatte den med en spesialdomstol for asylsaker, etter modell av den svenske Migrationsdomstolen.

Andre uttalelser som ble vedtatt var «Anerkjenn Somaliland» og «Sett tidsfrister på universell utforming».