Det er skammelig at SV i det hele tatt lar Bjarne Håkon Hanssen tenke tanken om å frata barn deres grunnlag for beskyttelse fra forfølgelse og krig. Fra nå av må Bjarne Håkon Hanssen få det tøffere i regjering.

Det antas at det vil kommer langt flere asylsøkere til Norge enn tidligere beregnet. Statsråd Hanssen svarer med å legge seg på linje med FrP. Det er pinlig at SV viser vilje til å la FrP få styre den rødgrønne innvandringspolitikken i Norge. Det er på høy tid at regjeringskameratene minner Bjarne Håkon Hanssen på at hans egne ord om en ”human” innvandringspolitikk. Flyktningsleirer for barn er langt fra humant!

Hansen bruker Sveriges liberale innvandringspolitikk som et skrekkeksempel han ikke vil sammenlignes med. Unge Venstre mener statsråden må jobbe for at det er flere land følger Sverige og han kan være den første. I norsk asylpolitikk må det være mennesker som trenger hjelp og trygghet som står i sentrum, ikke en statsråds redsel for å fremstå for liberal.

SV må våkne nå hvis de skal få gjort noen endringer før 2009.

Oppfordringer til SV:
–    Gjør Norge til en frihavn for forfulgte barn.
–    Fjerne underholdningskravet.
–    Innføre kjærestevisum, slik at en kan være sammen med den en er glad i uten å måtte gifte seg først.
–    Ta initiativ for en liberal innvandringspolitikk i Europa.
–    Åpne fult og helt for arbeidsinnvandring.