Kan datalagruíngsdirektivet starte en ny EU debatt? Dagens leder i DN peker på det elementære med vårt forhold til EU. Dagens avtaler gir oss gode muligheter med tilgangen til det europeiske markedet, men ingen mulighet til å delta i de demokratiske prosessene. Det vil også si å påvirke hele systemet.

Direktiver som datalagringsdirektivet byr en i mot som liberaler. I Norge står man derimot ribba for muligheter til å reagere og må akseptere direktiv etter direktiv. Høyre ønsker ikke å gå imot datalagringsdirektivet, men er ikke det absurd med tanke på at det faktisk kunne satt i gang debatten om vår tilknytting til EU.

Gjennom deltakelse i organisasjoner, prosesser og systemer vil jeg som liberaler alltid kjempe for at de skal bli demokratiske og åpne for påvirkning av  de beslutningene vil angå. Når nordmenn nå reagerer på datalagringsdirektivet er det utrolig bra for personvernet del i Norge, men vil man være like ivrige på å ta diskusjonen om Norges demokratiske tilknytning?