I går kom klimaforliket mellom regjeringen og de borgerlige partiene. Det er ikke så mye å hoppe i taket for. Jeg kan ikke fatte og begripe hvordan det kan være så mye oppmerksomhet rundt en sak og de dramatiske konsekvensene som vil komme av den uten at det er større vilje.

Nå hadde jeg store forventninger til klimaforlik etter hva jeg så at Venstre, Høyre og Krf kunne bli enige om. ”Nå måtte må de bare overbevise Stoltenberg”, tenkte jeg. Det skulle vise seg å ikke bli bare bare når man ser resultatet. Det ble en enighet om miljøpolitikk, men noe forlik vil det ta tid å finne ut om det er. Det vil kun fremtidens generasjoner som må lide under vår mangel på handling kunne avgjøre.

I mellomtiden er behovet for et regjeringsskifte i 2009 soleklart for alle som har større ambisjoner på vegne av miljøet!