Nå går debatten i Aftenposten om papirløse innvandrer i Norge. Det er mellom 5000 og 10 000 som bor i kjellere, loft og små leiligheter rundt forbi i Norge. Statsråd Hansens svar er retur, retur, retur! Dette er mannen som for et år siden sa han ville føre en human asyl – og flyktningspolitikk. Han har den siste uken vist at han står for det motsatte.

Unge Venstre er for et skifte i innvandringspolitikken og mener amnesti er den rette veien å gå for de som er her i dag rettsløse. Det må da sikres en bedre poltikk ovenfor de som har tenkt å komme her i fremtiden. 

Jeg kan ikke forstå at ikke Hansen kan være villig til å si noe annet en retur og større innsats fra politiet? Det må være opplagt at systemet i Norge ikke kan være perfekt? Det må være noen endringer Hansen ønsker å gjøre med systemet? Det  må være mulig  å bli i Norge og gjøre en innsats her?